Sort by
Sort by

Нестле отчита ръст на продажбите за първите 9 месеца на 2017

Назад

• 2,6% органичен ръст и 1.8% реален вътрешен ръст и ценообразуване 0.8%.
• Общите отчетени продажби са намалели до 65.3 милиарда швейцарски франка, спад от 0.4% (9 месеца за 2016 – 65.5 милиарда), спад в нетните продажби на активи от 2.6% (главно поради създаването на съвместното предприятие Froneri) и отрицателните валутни ефекти от 0.4%.
• 0.8% органичен ръст при развитите пазари и 5.1% при развиващите се пазари

Марк Шнайдер, изпълнителен директор на Nestlé:
"Резултатите от продажбите за деветмесечния период са в съответствие с прогнозите ни от месец юли.
Органичният ръст на продажбите продължава да се възползва от водещия за отрасъл ръст на обема, което демонстрира способността ни за иновативност и възможността ни да отговаряме на потребителското търсене. Ценообразуването остана плавно. Зона Азия, Океания и Субсахарска Африка отбеляза допълнително подобрение на органичния ръст. Както се очакваше, Западна Европа отново демонстрира положителен органичен ръст, със значителен принос от кафе и шоколадови изделия.
Повишаването на ефективността е ключов приоритет за нас. Идентифицирахме допълнителни възможности за подобряването на маржа, което доведе до по-нататъшно ускоряване на преструктурирането и свързаните с него разходи през 2017 г. В следствие на това очакваме маржът на оперативната търговска печалба да се понижи с 40-60 базисни пункта. Развитието на маржа на оперативната търговска печалба е в пълно съответствие с нашите очаквания за 2017 г."


Прогноза
Потвърждаваме нашите прогнози за продажбите за 2017 г. и очакваме органичният ръст за цялата година да бъде около нивото от деветмесечния период. Основният марж на търговската оперативна печалба за 2017 г. се очаква да се подобри най-малко с 20 базисни пункта във фиксирана валута, в съответствие с нашите прогнози. Нашите инициативи за структурни спестявания се развиват по-бързо от първоначално планираните, което води до допълнително увеличение за преструктуриране и свързани разходи с 400-500 милиона швейцарски франка. В резултат на това маржът на оперативната печалба ще се понижи с 40-60 базисни пункта във фиксирана валута. Очакваме основната печалба на акция във фиксирана валута и капиталова ефективност да се увеличат.

Деветмесечен общ преглед на продажбите по оперативни звена

 

 

Общо за групата

Зона Северна и Южна Америка

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Зона Азия, Океания и Субсахарска Африка

Nestlé Waters

Nestlé Nutrition

Други

Продажби 9M-2017 (млн швейцарски франка)

65'272

20'490

11'821

11'853

6'150

7'711

7'247

Продажби 9M-2016 (млн швейцарски франка)

65'514

20'086

13'046

11'623

6'134

7'707

6'918

Реален вътрешен ръст

1.8%

0.3%

1.4%

3.6%

2.1%

0.4%

5.0%

Ценообразуване

0.8%

1.0%

0.5%

1.7%

0.1%

0.6%

0.1%

Органичен ръст

2.6%

1.3%

1.9%

5.3%

2.2%

1.0%

5.1%

Нет M&A

-2.6%

-0.7%

-10.5%

-0.5%

-0.4%

-0.4%

-0.6%

Чуждестранна валута

-0.4%

1.4%

-0.8%

-2.8%

-1.7%

-0.4%

0.3%

Отчетено нарастване на продажбите

-0.4%

2.0%

-9.4%

2.0%

0.1%

0.2%

4.8%

 

В сила от 1 януари 2017 г., Nestlé Professional се отчита като регионално управляван бизнес, включен в зоните. Считано от същата дата, Венецуела е изключена от ценообразуването на реалния вътрешен ръст и органичен растеж, за да отразяват по-добре основните бизнес резултати.

Деветмесечен общ преглед на продажбите по продукти

 

Обща група

Напитки

Вода

Млечни продукти & сладолед

Nutrition & Health Science

Кулинарни продукти

Шоколадови продукти

Храна за домашни любимци

Продажби 9M-2017 (млн швейцарски франка)

65'272

14'745

5'758

9'891

11'197

8'614

5'978

9'089

Продажби 9M-2016 (млн швейцарски франка)

65'514

14'417

5'735

10'779

11'022

8'812

5'929

8'820

Реален вътрешен ръст

1.8%

2.0%

2.3%

0.8%

1.9%

1.4%

1.4%

2.7%

Ценообразуване

0.8%

1.5%

0.1%

1.7%

0.4%

1.7%

-1.4%

0.3%

Органичен ръст

2.6%

3.5%

2.4%

2.5%

2.3%

3.1%

0.0%

3.0%