Sort by
Sort by

Нестле Групата отчита финансови резултати за първото тримесечие на 2023 г. с органичен ръст от 9,3%

Силен двуцифрен органичен ръст от 12,7% за „Нестле България“ през първото тримесечие на 2023 г.
Нестле фабрика
Назад
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 5,6% до 23,5 милиарда швейцарски франка (3-месечието на 2022 г.: 22,2 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 4,0%. Нетните придобивания имат положително въздействие от 0,3%.
  • Органичният ръст достига 9,3% с широкообхватен принос в различните географски райони и категории. Ръстът в цените е 9,8%, което отразява значителната инфлация на разходите. Реалният вътрешен ръст (RIG) е -0,5%. 
  • Прогнозата за 2023 г. е потвърдена: очакваме ръст на органичните продажби между 6,0% и 8,0% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Очаква се печалбата на акции в постоянна валута да нарасне между 6,0% и 10,0%. 

„Нестле постигна силен органичен растеж през първото тримесечие благодарение на нашите екипи, които работиха усърдно, за да подсигурят нужните обеми и да осигурят устойчив микс. Усилията за оптимизиране на портфолиото и отговорното ценообразуване помогнаха да се компенсира продължаващият натиск от двугодишната инфлация на разходите. Продължихме управлението на портфолиото си със създаването на съвместно предприятие, посветено на бизнеса със замразени пици в Европа. Новото партньорство предоставя най-добрата платформа за развитие на пълния потенциал на този бизнес. След силното начало на годината, ние потвърждаваме прогнозата си за цялата 2023 г. и оставаме фокусирани върху създаването на стойност за всички заинтересовани страни."

Марк Шнайдер
Марк Шнайдер Главен изпълнителен директор на Нестле
 

 

Общо за Групата

Зона

Северна Америка

Зона Европа

Зона Азия, 

Океания и 

Африка на 

юг 

от Сахара

Зона 

Латинска Америка

Зона Голям Китай

Nestlé Health Science

Nespresso

Други дейности

Продажби 3-мес. на 2023 г. (млн.шв.фр.)

23 470

6 312

4 881

4 681

3 032

1 311

1 617

1 567

69

Продажби 3-мес. на 2022 г. (млн.шв.фр.)

22 238

5 800

4 633

4 633

2 697

1 361

1 449

1 602

63

Реален вътрешен ръст (RIG)

-0,5%

 -0,8%

-1,0%

1,3%

-0,6%

-0,8%

-2,2%

-1,1%

12,7%

Ръст в цени 

9,8%

12,4%

10,7%

9,1%

13,4%

3,9%

5,0%

4,0%

0,1%

Органичен ръст 

9,3%

11,6%

9,7%

10,4%

12,8%

3,1%

2,8%

2,9%

12,8%

Нетни сливания и придобивания 

0,3%

- 2,3%

1,1%

- 0,1%

0,2%

0,0%

10,3%

-1,3%

0,0%

Международна търговия

-4,0%

-0,4%

- 5,4%

- 9,2%

- 0.6%

- 6,8%

- 1,7%

- 3,8%

-2,3%

Отчетен ръст в продажбите

5,6%

8,9%

5,4%

1,1%

12,5%

-3,7%

11,3%

- 2,2%

10,5%

Продажби на Групата

Органичният ръст е 9,3%. Ценообразуването е 9,8%, което отразява значителна инфлация на разходите. Реалният вътрешен ръст (RIG) беше -0,5%, повлиян от ограничения на капацитета и действия за оптимизиране на портфолиото. Еластичността на търсенето и oбръщането на потребителите към продукти на по-ниски стойности останаха ограничени в контекста на ценовите действия.

Ръстът е широкообхватен в повечето географии и категории. Органичният ръст е 8,6% в развитите пазари, задвижван от ръста в цените. Органичният ръст на нововъзникващите пазари е 10,3%, подкрепен както от ръста в цените, така и от положителен реален вътрешен ръст (RIG). 

По категория продукти, Purina PetCare има най-голям принос за органичния ръст, с продължаваща инерция за научно разработените и премиум марки Purina ONE, Purina Pro Plan, Purina ONE и Friskies. Категорията кафе нараства с висок едноцифрен темп с с положително развитие на продажбите за Nescafé, Starbucks и Nespresso.  Продажбите на шоколадови изделия нарастват с двуцифрен темп отразявайки сериозно засилване при KitKat и сезонните продукти.  Ръстът при детските храни (Infant Nutrition) е с двуцифрен темп с широкообхватен принос в различните географии и сегменти. Млечните продукти отчитат висок едноцифрен ръст със силно търсене при сметаната за кафе и достъпното обогатено мляко. Готовите ястия и готварските продукти бележат висок едноцифрен ръст, воден от MAGGI, Stouffers и Hot Pockets.  Nestlé Health Science регистрира нисък едноцифрен растеж с продължено високо търсене на медицински хранителни продукти и положително развитие на продажбите за активно хранене. Въпреки временните ограничения на капацитета за Perrier, водата отбелязва нисък едноцифрен ръст, воден от S.Pellegrino.
По канали органичният ръст на продажбите на дребно остава стабилен на ниво от 8,7%. Електронната търговия нарасва с 13,6%, достигайки 16,2% от общите продажби на Групата. Органичният ръст на каналите извън дома е 17,8%.
Нетните придобивания увеличиха продажбите с 0,3%, до голяма степен свързани с придобиването на Orgain. Влиянието върху продажбите от международна търговия беше негативно на ниво от 4,0%. Общите отчетени продажби са се увеличили с 5,6% до 23,5 милиарда швейцарски франка.

 
финансови резултати Q1 2023

Управление на портфолиото

Нестле и компанията за частни капиталови инвестиции PAI Partners се споразумяха да създадат съвместно предприятие за бизнеса на Нестле със замразени пици в Европа, създавайки специален играч в конкурентна и динамична категория. Нестле ще запази неконтролиращ дял с равни права на глас заедно с PAI Partners, оставайки инвестирана в този бизнес и вземаща участие в бъдещия растеж и създаване на стойност в категорията. Сделката подлежи на консултации със служителите и одобрение от регулаторните органи и се очаква да приключи през втората половина на 2023 г.

Зона Европа

•    9,7% органичен ръст: -1,0% реален вътрешен ръст (RIG); 10,7% ръст в цените.

 

Продажби 3-мес. 2023 г.

Продажби 3-мес. 2022 г.

Реален 

вътр. ръст

Ръст в 

цени

Органичен 

ръст

Нетни сливания и придобивания

Международна търговия

Отчетен ръст в продажбите

Зона Европа*

4,9 млрд.шв.фр.

4,6 млрд.шв.фр.

-1,0%

10,7%

9,7%

1,1%

-5,4%.

5,4%

Органичният ръст е 9,7%, с ръст в цените от 10,7%. Реалният вътрешен ръст  е -1,0%. Международната търговия се отрази негативно на продажбите със 5,4%, отразявайки поскъпването на швейцарския франк спрямо еврото. Отчетените продажби в Зона Европа са се увеличили с 5,4% до 4.9 млрд. швейцарски франка.

Ръстът в Зона Европа беше подкрепен от ръста в цените, устойчивата инерция на електронната търговия и силното развитие на продажбите на канали извън дома (out-of-home). Зоната отбеляза ръст на пазарния дял в храните за домашни любимци, шоколадовите изделия и детското хранене (Infant Nutrition).

По продуктова категория ключов фактор за ръста има Purina PetCare, задвижвана от премиум марките Felix, Friskies и Gourmet. Нова кампания със знаменитости на Felix резонира силно с потребителите. Шоколадовите изделия отчитат двуцифрен ръст, със силно търсене на KitKat и сезонни продукти. Продажбите в Nestlé Professional нараснаха с двуцифрен темп, подкрепени от кафе решения на бранда. Кафето отбеляза висок едноцифрен ръст, подкрепен от продуктите на Nescafé и Starbucks. Nescafé Farmers Origins, гама от капсули за кафе за машини Nespresso, отбеляза силен растеж и сега се продава на седем пазара. Детското хранене (Infant Nutrition) отбеляза среден едноцифрен ръст, базиран на продължаващото търсене на премиум формула за кърмачета, особено NAN. Готварските продукти отчитат нисък едноцифрен ръст, с особена сила за MAGGI. Водата отбеляза спад на продажбите, тъй като въздействието на временните ограничения на капацитета за Perrier надделя над силното развитие на продажбите на S.Pellegrino.

Бизнесът като сила на доброто: Прогрес по отношение на пластмасовите опаковки

Нестле намалява използването на пластмаса чрез по-малко и по-добри опаковки, както и с по-добри системи. Компанията премина пиковото потребление на пластмаса и пиковите емисии на парникови газове през 2019 г., а бизнесът продължи да расте.
Глобалните оценки показват, че над 180 милиона тона пластмаси се използват за опаковане в рамките на година*. През 2022 г. Нестле използва 0,9 милиона тона пластмаси за опаковки, което представлява 0,5% от пластмасовите опаковки в световен мащаб.
Нестле се стреми да използва само минималното количество пластмасови опаковки, необходими за гарантиране на безопасността на храните. Компанията ускорява разработването и разпространението на опаковъчни решения от следващо поколение. Те включват модели за доставка като повторна употреба с 20 пилотни проекта в 12 страни, рециклируема хартия в продукти като Quality Street и KitKat, както и компостируеми опаковки като капсули за кафе. Също така, непрекъснато намалява обема и теглото на опаковките.
Нестле е намалила използването на необработена пластмаса в опаковките с 10,5% от 2018 г. насам и е на път да намали употребата на необработена пластмаса с една трета до 2025 г. Kомпанията постепенно прекрати използването на 4,5 милиарда пластмасови сламки годишно и ги замени с хартиени такива в световен мащаб.
През 2022 г. компанията намали теглото на общите си опаковки на продукти с 200 000 тона, като същевременно намали броя на частите с 14 милиарда. Това намаляване на общото тегло на опаковките, съчетано с нов дизайн, доведе до намаляване на парниковите газове с 280 000 тона през 2022 г.
В края на 2022 г. 81,9% от пластмасовите опаковки на компанията са предназначени за рециклиране. До 2025 г. Нестле има за цел да достигне над 95,0%. Крайната цел на компанията е 100% опаковки за многократна употреба или рециклиране и бъдеще без отпадъци.
Компанията поема сериозно своята отговорност за прогреса на кръговата икономика и е решена да продължи да осъществява промяна чрез съвместен подход. Нестле си сътрудничи с партньори по веригата за доставки, гражданското общество и държавните заинтересовани страни, за да действа по подобряването на инфраструктурата и в подкрепа на Договора на ООН срещу замърсяването с пластмаса.
*Източник: OECD Global Plastics Outlook 2022

Прогнозата за цялата 2023 г. е потвърдена 

Очакваме органичен ръст на продажбите между 6,0% и 8,0%  и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута да се увеличат между 6,0% и 10,0%.

„Екипът на „Нестле България“ постигна много добри финансови резултати за първото тримесечие на 2023г., отчитайки органичен ръст от 12,7%, благодарение на положителното представяне на всичките ни категории и най-вече на Детско хранене, Шоколадови изделия, Храни за домашни любимци и Кафе. Продължаваме да изпълняваме всички ангажименти на компанията, свързани с насърчаването на по-здравословен начин на живот за деца и възрастни и пример за това беше първото градско-зимно „Нестле за Живей Активно!“ на най-голямата ледена пързалка на Балканския полуостров, тук в София в Княжеска градина. Благодаря на целия екип и партньори за постигнатите резултати. Вдъхновени и решени сме да продължим да бъдем компания правеща добро в България.​“

Петър Стоилов
Петър Стоилов Изпълнителен директор на Нестле България
И през това тримесечие Нестле България отчита силен двуцифрен органичен ръст от 12,7%, подкрепен от категориите Детско хранене, Шоколадови изделия, Храни за домашни любимци и Кафе.