Sort by
Sort by

Нестле отчита финансовите резултати на Групата за 2022 г. със солиден годишен органичен ръст от 8.3%

Продължават усилията на Нестле в подкрепа на стратегията „Добро за теб, Добро за планетата“ с инвестиции за намаляване на въглеродните емисии с фокус върху веригата за доставки и регенеративно земеделие и осигуряване на прозрачност относно хранителната стойност на глобално портфолио на компанията

Финансови резултати Нестле 2022
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 8.4% до 94.4 милиарда швейцарски франка. Нетните придобивания имат положително въздействие от 1.1%. Международната търговия намалява продажбите с 0.9%.
  • Органичният ръст достига 8.3%. Ръстът в цените е 8.2%, което отразява значителната инфлация на разходите. Реалният вътрешен ръст (RIG) е положителен от 0.1%. Органичният ръст е широкообхватен в повечето географии и категории. 
  • Маржът на оперативна печалба от основна търговска дейност (UTOP) е 17.1%, намалявайки с 30 базисни пункта на отчетна база и с 40 базисни пункта в постоянна валута. Маржът на оперативна печалба от търговска дейност (TOP) остава непроменен на 14%. 
  • Основната печалба на акция се увеличава с 9.4% в постоянна валута и с 8.4% на отчетна база до 4.80 швейцарски франка. Печалбата на акция намалява с 43.5% до 3.42 швейцарски франка на отчетна база, основно отразявайки печалбата от продажбата на акциите на L’Oreal през 2021 г. 
  • Свободният паричен поток е 6.6 милиарда швейцарски франка, тъй като оборотният капитал се увеличава временно в контекста на ограниченията на веригите за доставки, а капиталовите разходи остават над историческите тенденции. 
  • Съветът предлага дивидент от 2.95 швейцарски франка на акция, увеличение от 15 сантима, с което отбелязва 28 последователни години на ръст на дивидентите. Общо 18.2 милиарда швейцарски франка са върнати на акционерите през 2022 г. чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции. 
  • Прогноза за 2023 г.: очакваме ръст на органичните продажби между 6% и 8% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност между 17% и 17.5%. Очаква се печалбата на акции в постоянна валута да нарасне между 6% и 10%. 
  • Целите за 2025 г. са напълно потвърдени: очакваме устойчив среден едноцифрен ръст на органичните продажби и връщане към основен марж на оперативна печалба от търговска дейност от 17.5% до 18.5% до 2025 г. Очакваме годишен ръст на печалбата на акция да бъде в диапазона от 6% до 10% в постоянна валута. 

„Миналата година донесе много предизвикателства и трудни избори за семействата, общностите и бизнеса. Инфлацията нарасна до безпрецедентни нива, натискът върху разходите за живот се засили, а последиците от геополитическите напрежения се усетиха по целия свят. Целият екип на Нестле демонстрира отговорност, докато се ориентирахме в тази трудна среда. Органичният ръст бе солиден, маржовете продължиха да бъдат устойчиви, а развитието на основната печалбата на акция беше силно. В същото време осигурихме достъп до хранителни продукти и достъпни предложения в световен мащаб. През 2022 г. ние също така потвърдихме нашата дългогодишна стратегия за хранене, в чието сърце е основното послание Good for You, Good for the Planet (Добро за теб, Добро за планетата). Предприехме важни действия за допълнително укрепване на нашите водещи в индустрията отговорни маркетингови практики и за осигуряване на прозрачност относно хранителната стойност на глобално ни портфолио. В същото време постигнахме напредък и в изпълнението на нашата климатична карта. Поглеждайки към 2023 г., очакваме още една година на стабилен органичен растеж, с акцент върху възстановяването на брутния ни марж, засилване на маркетинговите инвестиции и увеличаване на свободния паричен поток. Моделът на Нестле за създаване на стойност ни поставя в силна позиция да постигнем целите си за 2025 г. и да генерираме надеждна и устойчива възвръщаемост за акционерите."

Марк Шнайдер
Марк Шнайдер Главен изпълнителен директор на Нестле

Резултати на Групата 

     

Общо за Групата

Зона

Северна Америка

Зона Европа

Зона Азия,

Океания и

Африка на

юг

от Сахара

Зона

Латинска Америка

Зона Голям Китай

Nespresso 

Nestlé Health Science 

Други дейности

Продажби фин. 2022 г. (млн.шв.фр.)

94424 

26328 

19128 

18484 

11819 

5351 

6448 

6602 

264 

Продажби фин. 2021 г. (млн.шв.фр.)*

87088 

23693 

18794 

17894 

10086 

5175 

6418 

4822 

206 

Реален вътрешен ръст (RIG)**

0.1% 

-1.3% 

0.9% 

0.1% 

1.5% 

1.0% 

-1.7% 

0.6% 

25.2% 

Ръст в цени **

8.2% 

11.6% 

6.4% 

8.1% 

11.6% 

2.5% 

5.2% 

3.4% 

3.2% 

Органичен ръст **

8.3% 

10.3% 

7.2% 

8.2% 

13.1% 

3.5% 

3.5% 

4.0% 

28.4% 

Нетни сливания и придобивания **

1.1% 

-3.8% 

2.1% 

-0.1% 

0.1% 

0.0% 

-0.3% 

31.5% 

0.0% 

Международна търговия ** 

-0.9% 

4.7% 

-7.6% 

-4.9% 

4.0% 

-0.1% 

-2.7% 

1.5% 

-0.1% 

Отчетен ръст в продажбите

8.4% 

11.1% 

1.8% 

3.3% 

17.2% 

3.4% 

0.5% 

36.9% 

28.3% 

Фин. 2022 Марж на оперативна печалба от основна търговска дейност

17.1% 

21.0% 

16.4% 

22.9% 

21.2% 

16.1% 

21.5% 

13.6% 

-6.1% 

Фин. 2021 г. Марж на оперативна печалба от основна търговска дейност * 

17.4% 

20.3% 

18.3% 

24.0% 

21.9% 

13.5% 

23.0% 

13.6% 

-15.6% 

* Данните за 2021 г. са преизчислени след създаването на Зона Северна Америка (NA) и Зона Голям Китай (GC) от 1 януари 2022 г. Зона AOA включва Близкия изток и Северна Африка (MENA), които преди това са били включени в зона EMENA
** Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия.

Продажби на Групата

Органичният ръст е 8.3%. Ръстът в цените се увеличава до 8.2%, което отразява значителна инфлация на разходите. Реалният вътрешен ръст (RIG) беше позитивен на 0.1%, след висока база от сравнения през 2021 г., ограничения във веригата на доставки и дейности за оптимизиране на портфолиото. 
Органичният ръст е 7.1% в развитите пазари, задвижван от ръста в цените. Органичният ръст на нововъзникващите пазари е 10%, подкрепен както от ръста в цените, така и от реалния вътрешен ръст (RIG). 
По категория продукти, Purina PetCare има най-голям принос за органичния ръст, с продължаваща инерция за научно разработените и премиум марки Purina Pro Plan, Purina ONE и Fancy Feast, както и ветеринарните продукти. Продажбите на кафе нарастват с висок едноцифрен темп с широкообхватен принос сред марките и географските области, подкрепен от силно възстановяване на каналите извън дома (out-of-home).  Продажбите на продуктите на Starbucks нарастват с 12.9% и достигат 3.6 милиарда швейцарски франка, генерирайки над 1.5 милиарда швейцарски франка допълнителни продажби, сравнено с 2018 г. Детските храни (Infant Nutrition) отбелязват двуцифрен ръст с широкообхватен принос в различните географии и марки. Висок едноцифрен ръст се наблюдава при шоколадовите изделия, отразявайки сериозно засилване при KitKat, сезонните продукти и ключовите локални марки. Млечните продукти отчитат среден едноцифрен ръст с продължаваща инерция при сметаната за кафе, достъпното обогатено мляко и продуктите за домашно готвене. Водата отбелязва двуцифрен ръст, като продажбите намаляват през четвъртото тримесечие в резултат на временни ограничения на капацитета. Готовите ястия и готварските продукти бележат нисък едноцифрен ръст, след висока база за сравнение през 2021 г. с продължаващо силно търсене за Мaggi. Продажбите на вегетарианска и растителна храна нарастват със среден едноцифрен темп. Garden Gourmet в Европа продължава да отбелязва двуцифрен ръст, докато продажбите на Sweet Earth в Северна Америка бяха повлияни от оптимизацията на SKU. Nestlé Health Science регистрира среден едноцифрен растеж, задвижван от медицинските хранителни продукти и продуктите за здравословна грижа срещу стареене.

Управление на портфолиото

През 2022 г. Нестле завърши придобивания и продажби на обща стойност от около 1.9 милиарда швейцарски франка.
На 1 април 2022 г. Nestlé Health Science завърши придобиването на мажоритарен дял в Orgain, лидер в хранителните продукти на растителна основа. Orgain допълва съществуващото портфолио от хранителни продукти на Nestlé Health Science, които поддържат по-здравословен живот.
На 1 септември 2022 г. Nestlé Health Science завърши придобиването на Puravida, премиум бразилска марка за хранене и здравен начин на живот. Придобиването ще даде възможност на Nestlé Health Science да разшири здравословното си портфолиото за потребителите в Латинска Америка.
На 1 септември 2022 г. Nestlé Health Science завърши придобиването на The Better Health Company. Придобиването включва марката GO Health, водещата марка добавки в Нова Зеландия и Новозеландското здравно производство, базирано в Окланд производствено съоръжение за витамини, минерали и добавки. Придобиването ще разшири портфолиото на Nestlé Health Science от витамини, минерали и добавки в AOA.
На 19 октомври 2022 г. Nestlé обяви придобиването на Seattle’s Best Coffee от Starbucks. Тази сделка е част от фокуса на Нестле върху стимулирането на устойчив печеливш растеж в категорията кафе и укрепва Глобалния алианс за кафе, като позволява на двете компании да се съсредоточат върху основните си силни страни. Сделката е завършена на 13 януари 2023 г.
На 1 ноември 2022 г. Нестле приключи продажбата на завода с формула за кърмачета Gateway в Eau Claire, Уисконсин, заедно с правата на САЩ и Канада върху марката за храни за кърмачета Gerber Good Start на Perrigo.
На 15 ноември 2022 г. Nestlé и L Catterton създадоха партньорство, което обединява Freshly и Kettle Cuisine, водещ производител на пресни хранителни продукти за клиенти на дребно и хранителни услуги. Обединената компания се фокусира върху предлагането на широк асортимент от пресни хранителни продукти на клиенти в различни географски райони и различни канали. L Catterton е мажоритарен собственик, като Nestlé притежава миноритарен дял.
На 29 ноември 2022 г. Групата обяви решението си да проучи стратегическите възможности за Palforzia, лечението на алергия към фъстъци, след по-бавно от очакваното възприемане от пациенти и здравни специалисти. Очаква се прегледът да приключи през първата половина на 2023 г. 

Зона Европа


•    7.2% органичен ръст: 0.9% реален вътрешен ръст (RIG); 6.4% ръст в цените.
•    Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) за зоната намалява със 190 базисни пункта до 16.4%
 

 

Продажби 2022 г.

Продажби 2021  г.

Реален вътр. ръст 

Ръст в цени 

Органичен ръст

UTOP2022 г.  

UTOP2021 г.  

Марж 2022 г. 

Марж 2021 г. 

Зона Европа* 

19.1(млрд. швейцарски франка)

 18.8(млрд. швейцарски франка) 

0.9% 

6.4% 

7.2% 

3.1(млрд. швейцарски франка)  

3.4(млрд. швейцарски франка)  

16.4% 

18.3% 

* Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия.

Органичният ръст е 7,2%, с ръст в цените от 6,4%. Реалният вътрешен ръст  е устойчив на 0,9%, след висока база за сравнение през 2021 г., както и ограничения в предлагането. Валутният обмен се отрази негативно на продажбите със 7.6%, отразявайки поскъпването на швейцарския франк спрямо еврото. Отчетените продажби в Зона Европа са се увеличили с 1.8% до 19.1 млрд. швейцарски франка.

Финансови резултати 2022


Зоната отчита ръстове в пазарните дялове на шоколадовите продукти, храни за домашни любимци и храните за деца. По категория продукти, ключовият двигател на ръста са храните за домашни любимци с марката Purina, подхранван от премиум марките Gourmet, Felix и Purina Pro Plan.  Ръстът е силен във всички канали, особено в електронната търговия и специализираните магазини за домашни любимци. Продажбите в Nestlé Professional нарастват  със силен двуцифрен темп, подпомогнати от новите платформи за растеж и увеличената дистрибуция, особено за напитките. Водата отбелязва двуцифрен ръст, като спадът на продажбите през четвъртото тримесечие се дължи главно на временните ограничения на капацитета. Кафето отбеляза среден едноцифрен ръст, воден от Nescafé разтворимо кафе и продължава силното развитие на продажбите на Starbucks от Nespresso. Шоколадовите изделия отчитат среден едноцифрен ръст, със силно търсене на KitKat и сезонни предложения. Продажбите при детското хранене нарастват с двуцифрен темп, въз основа на силната инерция за премиум храни за деца, включваща продуктите от олигозахариди за човешкото мляко  (HMO). 
Готварските продукти отчитат спад в продажбите, повлиян от отрицателния ръст на пицата и нудлите. Продуктите на растителна основа Garden Gourmet продължиха да показват силен двуцифрен растеж, отразявайки лансирането на нови продукти.

Основният марж на оперативната търговска печалба на зоната намаля със 190 базисни пункта. Значителната инфлация на разходите и въздействието на предизвиканите от войната ограничения на веригата за доставки надделяха над ръста на цената, ръст на финансовия ливъридж и ефективността на разходите. 

Бизнесът като сила на доброто: Бележим напредък в „Good for You. Good for the Planet”

Два важни стълба от стратегията на Нестле включват: “Good for You”, което обхваща продуктите на компанията и тяхната хранителна стойност, и "Good for the Planet", което обхваща усилията на компанията за устойчивост.

В "Good for You" компанията има дългогодишна история  в подкрепа на храненето на хората и е постигнала голям напредък в намаляването на натрия, захарта и наситените мазнини в своите продукти през последното десетилетие. От следващия месец компанията ще започне да прави хранителната стойност на глобалното си портфолио прозрачна, използвайки външен, международно признат модел за отчитане. Нестле също така ще започне да докладва за местните портфолиа в 14 държави, като използва местни външни показатели. В допълнение, Нестле наскоро засили своите отговорни маркетингови практики, като доброволно ограничи маркетинга си до деца под 16-годишна възраст. Компанията иска да бъде в челните редици на индустрията, когато става въпрос за предоставяне на балансирани хранителни навици, достъпни за хората по целия свят.

В "Good for the Planet" емисиите на парникови газове на Нестле вече са под нивата от 2018 г., въз основа на стандартите SBTi, въпреки че компанията продължава да расте оттогава. По-голямата част от емисиите на Нестле идват от дейности в рамките на веригата за доставки (обхват 3), поради което компанията е силно фокусирана върху намаляването им чрез снабдяване със суровини и регенеративно земеделие. Компанията работи с фермери от цял свят, за да им помогне да направят прехода към регенеративно земеделие. Тя се снабдява с повече обеми от земеделските стопани, които извършват този преход, като същевременно предоставя техническа и финансова подкрепа, за да помогне на други земеделски стопани да започнат. Чрез плана Nescafé 2030 например, Нестле ръководи план за финансова подкрепа, за да насърчи производителите на кафе да ускорят промяната.

Нестле се справя и с емисиите, върху които има по-пряк контрол (обхват 1 и 2). Тя използва своя опит в областта на научноизследователската и развойна дейност и възможностите за иновации, за да адаптира рецептите и да намали емисиите на нови и утвърдени продукти. Нестле става все по-енергийно ефективна и увеличава използването на възобновяема електроенергия. Компанията е на път да се снабдява със 100% възобновяема електроенергия до 2025 г. В Северна Америка, например, Нестле завърши мащабна ферма за слънчева енергия и инвестира в още две. В комбинация, фермите за слънчева енергия ще доставят приблизително 80% от енергията на Нестле в САЩ и ще намалят въглеродните емисии с 3,3 милиона тона въглеродни еквиваленти.

Също така, Нестле прилага природосъобразни решения, при които добива суровините си, за да премахне емисиите и да ги съхранява в земята. В Никарагуа, например, компанията постигна целта си за 2022 г. да засади един милион дървета, като част от шестгодишен проект за засаждане на 8,6 милиона дървета в Nescafé и млечни ферми, от които Nestlé добива суровини. Очаква се проектът да улови около 3,3 милиона тона въглеродни еквиваленти за 20 години. Очаква се и да се подобри биоразнообразието и свързаността на горите, да се защитят водосборните басейни и да се осигурят възможности за работа.

"Нестле България с гордост споделя постигнатите годишни финансови резултати и отчита органичен ръст от 11.3%, надминавайки средните резултати от 7.2% органичен ръст за цялата Зона Европа. Въпреки истински предизвикателните времена, постоянния натиск от икономически фактори и войната в Украйна, нашият гъвкав екип показа устойчивост, готовност за иновации и отчетохме двуцифрен ръст за изминалата година. Ние продължаваме да следваме целта на нашата компания и да изпълняваме ангажимента си, доставяйки добра храна. Нашият бизнес фокус остава непроменен, като същевременно показваме солидарност към нуждаещите се в обществото и дарихме над 3 млн. лв. чрез местни партньорски организации "

Петър Стоилов Нестле
Петър Стоилов Главен изпълнителен директор Нестле България
Нестле България отчита успешна година, въпреки предизвикателствата през 2022 г., свързани с макроикономическата обстановка, повлияна от инфлацията, увеличените цени на суровини и енергията в световен мащаб, както и войната в Украйна. През 2022 г. Нестле България достави 11,3% органичен ръст, реален вътрешен ръст от 6,0% и цени, адекватни за актуалното състояние на пазара. Силно е представянето с двуцифрен органичен ръст на бизнесите Детско хранене,  Nestlé Professional,  Храни за домашни любимци и бизнесът с напитки.  Кулинарният бизнес и Шоколадовата група допринасят за добрите резултати със стабилен органичен ръст, въпреки проблемите с доставки на основни продукти от портфолиото. Добро е представянето в канали на реализация на Ключови клиенти, Дистрибутори и електронната търговия. Ръстът в каналите за продажба извън дома бележи значителен ръст след предизвикателните две години на пандемична обстановка.
Нестле България поставя фокус върху стратегическото развитие на своето портфолио и канали на реализация, както и оптимизация на разходите. И през 2022 г. Нестле България демонстрира устойчивост в условия на променлива икономическа среда, като в същото време направи значителни инвестиции за бъдещия просперитет на компанията, засили стратегическото управление и оптимизира структурата на всички нива. Едновременно с инвестициите в развитие на своите служители, Нестле България утвърди позицията си като водеща компания в България в областта на балансираното хранене и здравословния начин на живот.