Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ПРОДАЖБИТЕ НА НЕСТЛЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Назад

 

4,4% ОРГАНИЧЕН РЪСТ НА ПРОДАЖБИТЕ ОТЧИТА НЕСТЛЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ, ПОТВЪРДЕНИ ПРОГНОЗИ ЗА ГОДИНАТА

 

 • Продажби на стойност 20,9 милиарда швейцарски франка;
 • 4,4% органичен ръст, 1,9% реален вътрешен ръст;
 • 2,5% органичен ръст на развитите пазари, 6,7% – на възникващите пазари;
 • Целогодишните прогнози се потвържвават: компанията цели да постигне 5% органичен ръст с подобряване на маржовете, заложената доходност от акции при фиксирана валута и капиталова ефективност.

 

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „Реализираният от нас ръст на продажбите през първото тримесечие е според очакванията ни и се дължи на реален вътрешен ръст и ценова политика. Постигаме добри резултати в Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка, при Nestlé Waters и при допълнителните бизнеси. Ще продължим да полагаме усилия да възстановим темповете на развитие в Зона Азия, Океания и Централна и Южна Африка, както и Северна Америка. Очакваме тези усилия да доведат до засилване на резултатите през годината. Годишната ни прогноза се потвърждава: целим да постигнем 5% органичен ръст с подобряване на маржовете, заложената доходност от акции при фиксирана валута и капиталова ефективност.“

 

Веве, 17 април 2015 г. През първите три месеца на 2015 г. органичният ръст е в размер на 4,4%, формиран от 1,9% реален вътрешен ръст и 2,5% ръст, вследствие на ценовата политика. Продажбите се увеличават с 0,5% до 20,9 милиарда швейцарски франка, повлияни негативно с 4,5%, вследствие на промяна на валутните курсове. Придобиванията без ликвидациите, допринасят с 0,6% за повишаване на продажбите.

 

През 2015 г. компанията продължава да бележи ръст във всички географски региони: 5,6% в Северна и Южна Америка, 4,5% в Европа, Близкия Изток и Северна Африка и 2,2% в Азия, Океания и Централна и Южна Африка. Развитите пазари бележат ръст от 2,5%, а възникващите пазари от 6,7%.

 

Храни и напитки – Зона Северна и Южна Америка

Продажби на стойност 5,8 милиарда швейцарски франка, 3,7% органичен ръст, -0,2% реален вътрешен ръст

 • Северна Америка отбеляза бавен старт на годината. Замразените храни продължиха да отчитат трудности, особено при Lean Cuisine. Компанията взе мерки да репозиционира марките, обхващайки всички елементи на маркетинговия микс, за да повиши тяхното значение за потребителите. Очакванията са тези инициативи да окажат положително въздействие на категорията на замразените храни до края на годината. Ръстът в Северна Америка се дължи на Coffee-Mate, на сладоледите и на печивата, благодарение на иновациите при хапките и замразеното тесто. Лансирането на нови продукти за домашни любимци беше успешно, в т.ч Beyond, Purina ONE и Tidy Cats.
 • Влошаването на макроикономическата среда оказа влияние в цяла Латинска Америка, като разликата в ценовите нива се оказа под инфлационен натиск на някои пазари. Бразилия, която беше засегната от ниски продажби при млечните продукти, отчете добър ръст при шоколадовите изделия със силни резултати, постигнати от KitKat и от бисквитите и от Nescafé Dolce Gusto при кафето. Напитките също дадоха своя принос. Мексико отчете висок принос при разтворимото кафе и шоколадовите изделия. Dog Chow, Pro Plan и Cat Chow спомогнаха да се достигне двуцифрен ръст при храните за домашни любимци в целия регион.

 

Храни и напитки – Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Продажби на стойност 3,9 милиарда швейцарски франка, 5,3% органичен ръст, 3,9% реален вътрешен ръст

 • Всички части на зоната реализират значителен ръст. Храните за домашни любимци бяха начело с Felix, Purina ONE и Gourmet. Nescafé Dolce Gusto отчете ръст в цялата зона, както и кулинарните и сладкарските изделия, и двете подпомогнати от продажбите около Великден. Разликите в ценовите нива оказаха влияние в Източна Европа и в Турция.
 • Повечето пазари в Западна Европа отчетоха положителни резултати, въпреки че Швейцария и Гърция отбелязаха бавен старт на годината.
 • Централна и Източна Европа постигна добър растеж в Полша, Русия и Украйна, въпреки инфлационния натиск.
 • Солиден ръст на продажбите беше отбелязан в Близкия Изток и Северна Африка, като в Турция беше постигнат силен ръст, благодарение на разтворимото кафе. Бяха постигнати и добри резултати в целия Близък Изток, въпреки трудната обстановка в Ирак и Йемен.

 

Храни и напитки – Зона Азия, Океания и Централна и Южна Африка

Продажби на стойност 3,6 милиарда швейцарски франка, −0,2% органичен ръст, −2,3% реален вътрешен ръст

 • Както се очакваше, Зоната отбеляза бавен старт на годината, главно заради Китай. Обновяването на продуктите, въвеждането на иновации, подобряването на комуникацията и дистрибуцията се развиват според плановете. От значение беше и кризата в Нигерия.
 • Иновациите като Nescafé Blend & Brew и KitKat Rubies в Малайзия, премиум протеиновите напитки Chun от Yinlu в Китай и продължаващото разгръщане на Nestlé Milo Activ-Go положиха основите за повишен ръст на възникващите пазари.
 • Премиум продуктите продължиха да се справят добре като цяло. Япония отбеляза динамичен ръст, благодарение на иновациите в продуктите и бизнес моделите и продължаващия висок ръст на KitKat.

 

Nestlé Waters

Продажби на стойност 1,7 милиарда швейцарски франка, 7,3% органичен ръст, 7,5% реален вътрешен ръст

 • Nestlé Waters продължи да отчита солиден органичен и реален вътрешен ръст и в трите географски зони. Възникващите пазари отбелязаха двуцифрен ръст, а развитите – среден едноцифрен ръст.
 • Nestlé Pure Life също допълнително ускори растежа си. Премиум марките Perrier и S.Pellegrino продължиха добрия си ръст в Северна Америка, Европа и останалата част от света. Сред местните марки силен ръст отчетоха Erikli в Турция, Al Manhal в Саудитска Арабия, Buxton в Обединеното кралство и Yunnan Shan Quan в Китай.

 

Nestlé Nutrition

Продажби на стойност 2,6 милиарда швейцарски франка, 4,3% органичен ръст, 1,3% реален вътрешен ръст

 • Nestlé Nutrition отбеляза сравнително бавен старт, повлиян главно от силните конкуренти, особено на по-нестабилните пазари в Близкия изток, Африка и Русия. Добри резултати бяха отчетени в Азия и Мексико. Wyeth Infant Nutrition продължи да отчита солиден ръст при храните за кърмачета и млечните продукти за деца, благодарение на премиум марките IIluma и S-26, както и на регионалната експанзия. Зърнените закуски за деца отбелязаха положителен ръст в САЩ, Югоизточна Азия и Индия. По-големите разфасовки бяха акцент при храните и напитките.

 

Други

Продажби на стойност 3,3 милиарда швейцарски франка, 8,1% органичен ръст, 5,9% реален вътрешен ръст

 • Nestlé Professional отбеляза добър старт на годината с ръст, поравно разпределен между храните и напитките. Ръстът се дължи на възникващите пазари в Азия, Южна Америка и Източна Европа.
 • Nespresso продължи да се развива добре в условията на конкурентен пазар, благодарение на постоянните си иновации и обновяването на оборудването, услугите и гамата от супер-премиум кафета. Марката продължава да се развива и в международен план.
 • Nestlé Health Science отчете стабилен ръст на продажбите в трите си сфери на дейност – грижа за потребителите, медицински храни и нови терапевтични храни. Европа и Китай отбелязаха добри резултати. Сред акцентите бяха продуктовата гама Vitaflo, Alfamino на пазара на педиатрични противоалергични продукти, Boost в Северна Америка и Meritene в Европа.
 • Nestlé Skin Health продължи да отбеляза значителен ръст при всички продукти, като отчете силни резултати в Северна и Южна Америка и Азия. Ръстът при продуктите по лекарско предписание беше подпомогнат от стартирането на Soolantra за локално лечение на розацея. За силния ръст допринесе придобитото миналата година право за търговия на ключови естетични дерматологични продукти в Северна Америка.

 

Прогноза

Прогнозата за годината остава непроменена. Компанията се фокусира върху бизнеса в дългосрочен план, с цел затвърждаване на основите за бъдещ ръст, като се стреми да постигне органичен ръст от 5%, с подобряване на маржовете, заложената доходност от акции при фиксирана валута и капиталова ефективност.

 

Преглед на продажбите за първите три месеца на 2015 г. 

 

 

януари-март 2015

Продажби
в млн шв. франка

януари-март 2015

Продажби
в млн шв. франка

(*)

януари-март 2015

Органичен ръст
(%)

януари-март

2015

Реален

вътрешен

ръст (%)

По оперативни звена
- Зона Америка 5’844 5’888 +3.7 -0.2
- Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка(а) 3’910 4’227 +5.3 +3.9
- Зона Азия, Океания и Африка 3’574 3’571 -0.2 -2.3
Nestlé Waters 1’697 1’603 +7.3 +7.5
Nestlé Nutrition 2’631 2’613 +4.3 +1.3
Други 3’262 2’920 +8.1 +5.9
Общо за групата 20’918 20’822 +4.4 +1.9
По продуктови категории
Напитки 4’584 4’771 +4.8 +1.9
Вода 1’589 1’499 +7.4 +7.4
Млечни продукти и сладолед 3’321 3’379 -1.3 -3.1
Nutrition & HealthCare 3544 3145 +7.7 +4.6
Кулинарни продукти 3’037 3’122 +2.2 +1.0
Шоколадови продукти 2’087 2’204 +7.5 +1.4
Храни за домашни любимци 2’756 2’702 +5.0 +3.6
Общо за Групата 20’918 20822 +4.4 +1.9

(*) Резултатите от 2014 г. бяха преизчислени на базата на следните прехвърляния, ефективни от 1 януари 2015 г.:

-      Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Близкия изток, Североизточна Африка, Турция и Израел от Зона Азия, Океания и Африка преминават в Зона Европа

-      Млечни продукти от географски зони към Nestlé Nutrition

-      Продуктите Buebchen от Nestlé Nutrition към Други.

a)    Преименувана на базата на описаната по-горе реорганизация

b)    Преименувана вследствие на създаването на Nestlé Skin Health през юли 2014 г.