Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ПРОДАЖБИ В РАЗМЕР 64,9 МИЛИАРДА ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКА, 4,2% ОГРАНИЧЕН РЪСТ И 2% РЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЪСТ ОТЧЕТЕ НЕСТЛЕ ГРУПАТА ЗА ПЪРВИТЕ 9 МЕСЕЦА НА 2015 Г.

Назад
  • Продажби в размер на 64,9 милиарда швейцарски франка
  • 4,2% органичен ръст, 2% реален вътрешен ръст
  • 2,2% органичен ръст на развитите пазари и 6,8% на развиващите се пазари
  • Прогноза за 2015: около 4,5% органичен ръст с повишение на маржа на печалбата и заложената доходност на акция във фиксирани валути и ефективност на капитала.

Пол Булке, главен изпълнителен директор на Нестле: „След доброто представяне през първата половина на годината, резултатите за третото тримесечие бяха повлияни от извънредни обстоятелства, като изтеглянето на Maggi Noodles в Индия и корекцията на отстъпките при Nestlé Skin Health. Въпреки това, реалният вътрешен ръст отбеляза увеличение, вследствие на поддържаната тенденция за положителен растеж във всички сектори на бизнеса ни на редица от пазарите. Бизнесът ни в Европа, Nestlé Waters и Nestlé Health Science продължи да се представя добре. Отбелязахме добър напредък в по-голямата част от Южна Америка, както и значително подобрение в Северна Америка, особено в категорията на замразените храни, което контрастира с по-бавното увеличение на продажбите в Китай. Като цяло, органичният ръст не отговори на очакванията ни и затова прогнозираме органичен ръст в размер на около 4,5% за годината, с повишение на маржа на печалбата и заложената доходност на акция във фиксирани валути и ефективност на капитала.“

Резултати на Нестле Групата

През първите девет месеца на 2015 г. органичният ръст е в размер на 4,2%,съставен от 2,3% реален вътрешен ръст и 2,2% разлика в ценовите нива. Продажбите достигат 64,9 милиарда швейцарски франка, негативно повлияни от разликите във валутните курсове в размер на −6,7%. Придобиванията, след приспадане на ликвидациите, допринесоха с 0,4% за повишаване на продажбите.

Ние продължихме да бележим ръст във всички географски региони: 6,2% в зона Северна и Южна Америка (AMS), 4,0% в зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA) и 1,1% в зона Азия, Океания и Субсахарска Африка (AOA).

Зона Северна и Южна Америка

Продажби в размер на 18,5 милиарда швейцарски франка, 5,8% органичен ръст, 1,2% реален вътрешен ръст. Ръстът в Зоната се увеличи, вследствие на по-големите продажби на замразени храни в САЩ и продължаващите добри резултати в Мексико. Сред основните фактори за това бяха Nescafé Dolce Gusto, разтворимото кафе, захарните изделия и храните за домашни любимци.

В Северна Америка рестартирането и препозиционирането на Lean Cuisine и Stouffer’s постигнаха добри резултати. В Южна Америка, в условия на икономическа несигурност, Бразилия запази добри резултати благодарение на разтворимото кафе, Nescafé Dolce Gusto и KitKat.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Продажби в размер на 12,0 милиарда швейцарски франка, 4,1% органичен ръст, 2,5% реален вътрешен ръст. Положителният ръст на Зоната се увеличи, благодарение на храните за домашни любимци, разтворимото кафе, Nescafé Dolce Gusto и сладоледа. В Западна Европа Nescafé Dolce Gusto и храните за домашни любимци продължиха да допринасят за растежа и да отбелязват стабилни резултати във Великобритания и ръст във Франция.

В Централна и Източна Европа беше постигнат добър растеж, особено в Русия и Украйна. Шоколадът, разтворимото кафе и храните за домашни любимци бяха сред акцентите в Русия, а разликите в ценовите нива също допринесоха за добрите резултати. В Близкия изток и Северна Африка разтворимото кафе и сладкарските изделия спомогнаха за високия ръст на няколко пазара, компенсирайки от части трудната обстановка в Ирак, Йемен, Либия и др. По-ниските производствени разходи за мляко и млечни продукти в региона доведоха до отрицателни разлики в ценовите нива. 

Зона Азия, Океания и Централна и Южна Африка

Продажби в размер на 10,5 милиарда швейцарски франка, −0,5% органичен растеж, −1,4% реален вътрешен ръст. Материалното въздействие от изтеглянето на Maggi Noodles в Индия, както и обстановката в Китай, където възстановяването е по-бавно от очакваното, продължават да засягат значително ръста на Зоната, за сметка на по-добрите резултати на други места в развиващите се пазари и стабилния ръст на развитите пазари.

На развиващите се пазари неосъществените продажби на Maggi Noodles продължиха да оказват значително въздействие върху ръста в Южна Азия. Върховният съд в Бомбай излезе с решение в полза на Nestlé Индия и компанията работи активно с властите, за да върне продукта обратно в магазинната мрежа. На развитите пазари, Япония продължава да се представя добре, благодарение на иновациите при KitKat и Nescafé. В Океания също се отбелязва висок ръст в една изключително конкурентна среда за търговия.

NestléWaters

Продажби в размер на 5,9 милиарда швейцарски франка, 6,8% органичен ръст,7,0% реален вътрешен ръст. Nestlé Waters запази високия си ръст, като продължи да се възползва от нарастващото търсене на здравословни напитки. Нововъзникващите пазари в Близкия Изток, Африка, Турция и Мексико постигнаха двуцифрен ръст. Развитите пазари отбелязаха стабилен ръст като сред акцентите бяха Северна Америка, Испания, Италия, Обединеното кралство и Франция. Ръстът на Nestlé Pure Life се увеличи, а нашите премиумните международни марки Perrierи S.Pellegrino постигнаха добър ръст. Местните марки също продължиха да се представят добре, с високи резултати на Buxton в Обединеното кралство, Poland Spring в САЩ, и Santa Maria в Мексико.

Nestlé Nutrition

Продажби в размер на 7,8 милиарда швейцарски франка, 3,4% органичен ръст, 1,4% реален вътрешен ръст. Nestlé Nutrition не успя да постигне резултатите от същия период на миналата година и отбеляза по-бавен ръст в Близкия изток и Южна Америка. Въпреки това, в Азия, Wyeth Nutrition и марката Illuma се представиха добре, а платформата за електронна търговия в Китай беше разширена. В Южна Америка, Мексико продължи да се развива във всички основани на иновации категории с марките NAN, Nido и Gerber. Детските зърнени закуски постигнаха добър ръст, благодарение на САЩ и Европа, като сред акцентите бяха Русия и Полша. Сегментът с меки опаковки се представи добре при храните и напитките.

Други дейности

Продажби в размер на 10,1 милиарда швейцарски франка, 5,5% органичен ръст, 4,4% реален вътрешен ръст

  • Ръстът на Nestlé Professional се увеличи, благодарение на доброто представяне на развиващите се пазари в Близкия Изток, Турция, Индокитай, Южна Азия, Индонезия и Южна Америка. На Русия се дължеше положителният ръст в Източна Европа, компенсирайки по-слабото търсене в Западна Европа и Северна Америка. Бизнесът с кафе-решения допринесе за ръста в категорията на напитките. Пикантните кулинарни добавки бяха сред акцентите в бизнеса с храни.
  • Nespresso отбеляза ръст според очакванията, след като инвестициите в иновации допринесоха за ръста на установените пазари в Европа и на по-новите пазари на други места. Новите машини и услуги, представянето на нови търговски решения и разширяването на кафе-гамата Grands Crus бяха добре приети сред потребителите.
  • Nestlé Health Science отбеляза ръст на широка основа със силно представяне в зоните Европа и AOA. В категорията за грижи за потребителите ръстът се дължи на Boost and Carnation Breakfast Essentials в САЩ, Meritene в Европа и Nutren в Бразилия. Портфолиото с противоалергичнипродукти постигна добър ръст в основните географски региони в категорията на медицинските храни. За това допринесе и продължаващото въвеждане на продуктовата гама на Vitaflo. Диагностиката спомогна за ръста на терапевтичните храни, конкуренцията от страна на генеричните лекарства в стомашно-чревния сегмент повлияха на продажбите на Lotronex.
  • Беше взето решение да се възприеме по-консервативен подход към политиката за отстъпки при лекарствата с рецепта на Nestlé Skin Health в САЩ, за която беше нужен еднократен разход през третото тримесечие.Основният ръст на бизнеса не е засегнат, а иновациите и представянето на нови продукти увеличиха ръста на продажбите на всички подразделения в световен мащаб.

Новини от месец октомври

По-рано този месец Nestlé обяви, че води преговори с водещия производителна сладолед R&R за създаването на съвместно предприятие, към което компанията ще включи своето производство на сладолед в Европа и четири други страни, както и Европейския си бизнес със замразени храни, с изключение на пица. Предложеното съвместно предприятие ще съчетае силните страни на всяка компания и ще бъде лидер при производството на сладолед.

              Прогноза

              За цялата година, очакваме органичен ръст в размер на около 4,5%, с повишаване на маржа на печалбата и заложената доходност на акция във фиксиран и валути, както и да подобрим ефективността на капитала.

 

 

Преглед на продажбите

 

Януари - Септември 2015

Продажби 
в млн шв. франка

Януари - Септември 2015

Продажби в млн. шв. Франка (*)

 

Януари-септември 2015

Органичен ръст (%)

Януари-септември 2015

Реален вътрешен ръст (%)

По оперативни звена

Зона Северна и Южна Америка

18’503

18’832

+5.8

+1.2

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

12’023

13’213

+4.1

+2.5

 Зона Азия, Океания и Централна и Южна Африка

10’464

10’799

-0.5

-1.4

Nestlé Waters

5’891

5’686

+6.8

+7.0

Nestlé Nutrition

7’842

8’083

+3.4

+1.4

Други

10’140

9’611

+5.5

+4.4

Общо за групата

64’863

66’224

+4.2

+2.0

         

По продуктови категории

Напитки

13’979

14’701

+5.8

+3.1

Вода

5’489

5’280

+7.1

+7.2

Млечни продукти и сладолед

10’997

11’346

+0.9

+0.2

Nutrition & Health Science

10’854

10’309

+4.6

+2.9

Кулинарни продукти

9’084

9’678

0.0

-1.6

Шоколадови изделия

6’152

6’702

+7.8

+1.0

Храни за домашни любимци

8’308

8’208

+5.9

+3.4

Общо за Групата

64’863

66’224

+4.2

   +2.0

 

(*) резултатите за 2014 г. са преизчислени след следните промени, считано от 1 януари 2015 г.:

- Магреб, Близкия изток, Североизточна Африка, Турция и Израел в зона Азия, Океания и Африка към зона Европа;

- Бизнесът с мляко за подрастващи в географските зони към Nestlé Nutrition;

- Bubchen в Nestlé Nutrition към Други дейности.

а) Преименувана след гореспоменатата реорганизация.