Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2014 Г.

Назад

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2014 г.:

4,5% ОРГАНИЧЕН РЪСТ, УВЕЛИЧЕНИЕ НА МАРЖА НА ОПЕРАТИВНАТА ТЪРГОВСКА ПЕЧАЛБА С 10 БАЗИСНИ ТОЧКИ И +30 БАЗИСНИ ПУНКТА ВЪВ ФИКСИРАНИ ВАЛУТИ

 • Продажби в размер на 91,6 милиарда швейцарски франка;
 • 4,5% органичен ръст и 2,3% реален вътрешен ръст;
 • Увеличение на маржа на оперативната търговска печалба с 10 базисни точки до 15,3%, +30 базисни точки във фиксирани валути;
 • Увеличение на дохода на акция с 4,4% във фиксирани валути;
 • Силен оперативен паричен поток в размер на 14,7 милиард швейцарски франка;
 • Предложеният дивидент се увеличава до 2,20 швейцарски франка на акция;
 • Прогноза за 2015 г.: план за постигане на 5% органичен ръст и подобряване на маржа на оперативната търговска печалба, дохода от акция във фиксирани валути, както и ефективността на капитала.

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „Имаме силни резултати, които се основават на добрия ръст от последните години и са постигнати в условията на променлива търговска среда. Те демонстрират характерните силни страни на Нестле – ангажираността на нашите служители, глобалното ни присъствие, силата на портфолиото ни и качеството на нашите иновации. Въпреки че постигнахме краткосрочните си цели, продължаваме да се фокусираме върху нашия бизнес в дългосрочен план и да укрепваме основите за бъдещ ръст. Очакваме 2015 г. да бъде подобна на 2014 г., като се стремим да постигнем 5% органичен ръст, подобряване на маржа на оперативната търговска печалба, дохода от акция във фиксирани валути, както и ефективността на капитала.“

 

Резултати на Групата

През 2014 г. органичният ръст е в размер на 4,5%, съставен от 2,3% реален вътрешен ръст и 2,2% ръст, вследствие на ценовата политика. Продажбите в размер на 91,6 милиарда швейцарски франка регистрират понижение от 0.6%, поради негативното влияние на разликите във валутните курсове в размер на -5,5%. Придобиваниятa нетно от ликвидациите допринасят към продажбите с 0,4%.

Оперативната търговска печалба на Групата достига 14,0 милиарда швейцарски франка, постигайки марж от 15,3%, покачване с 10 базисни точки и +30 базисни точки във фиксирани валути.

 • Себестойността на реализираните стоки намалява с 30 базисни точки като процент от продажбите, вследствие на добрия продуктов микс и ценовите промени, както и благодарение на  оптимизациите, реализирани от Nestlé Continuous Excellence, което изцяло компенсира покачването на цените на суровините;
 • Разходите за дистрибуция се покачват с 10 базисни точки;
 • Общите разходи за маркетинг и администрация се повишават с 10 базисни точки, вследствие на засилената промоционална подкрепа на марките през годината;
 • Нетната печалба се повишава с 4,4 милиарда швейцарски франка до 14,5 милиарда швейцарски франка. Повишението отразява и печалбата, реализирана от продажбата на част от дела на групата в L’Oréal и преоценената печалба от 50% от Galderma, която вече беше реализирана, когато групата увеличи собствеността си от 50% на 100%. Отчетената доходност на акция е 4,54 швейцарски франка, реализирайки ръст от 44.6 %;
 • Базисната доходност на акция във фиксирани валути се покачва с 4,4%;
 • Оперативният паричен поток на Групата остава стабилен на стойност от 14,7 милиарда швейцарски франка.

Преглед на дейността

 • Органичният ръст на Нестле Групата се простира в широки граници и е в размер на 5,4% в зона Америка, 1,9% в Европа и 5,7% Азия, Океания и Африка. Бизнесът ни в развитите пазари нарасна с 1,1%, достигайки продажби от 51,4 милиарда швейцарски франка, а бизнесът ни на развиващите се пазари нарасна с 8,9%, отчитайки продажби от 40,2 милиарда швейцарски франка;
 • Реалният вътрешен ръст е в размер на 2,3% в зона Америка, 2,4 % в Европа и 2,4% в Азия, Океания и Африка;
 • През 2014 г. компанията създаде Nestlé Skin Health, допълвайки Nestlé Health Science, което допълнително разшири съществуващия бизнес с храни и напитки в посока на стратегическата цел на компанията – да бъде разпозната като световен лидер в областта на балансирано хранене и активния начин на живот;
 • На ниво Борд на директорите беше създадено и звено Nestlé Business Excellence, което да предоставя услуги в подкрепа на бизнес. Това позволява на компанията по-добре да развие мащаба, да намали структурните разходи, да повиши нивото на предоставяните услуги и да освободи ресурси, които да доведат до ръст и да позволят на пазарите да се фокусират върху създаването на търсене.

Храни и напитки – Зона Северна и Южна Америка

Продажби на стойност 27,3 милиарда швейцарски франка, 5,0% органичен ръст, 1,1% реален вътрешен ръст; 18,8% марж на оперативната търговска печалба, +60 базисни точки. Зоната отчете положителен органичен ръст, подкрепен от двуцифрения ръст на Nescafé Dolce Gusto и силното представяне на млечните продукти и храните за домашни любимци.

Въпреки по-високите производствени разходи, маржът на оперативната търговска печалба на зоната се повишава с 60 базисни точки до 18,8%, вследствие на оперативната и структурна ефективност и понижение на част от търговските разходи.

Храни и напитки – Зона Европа

Продажби на стойност 15,2 милиарда швейцарски франка, 1,5% органичен ръст, 2,2% реален вътрешен ръст; 15,3% марж на оперативната търговска печалба, +30 базисни точки.

 • Компанията постигна добър за сегашната пазарна обстановка ръст, който се основава на иновациите и премиумизацията. Търговската среда в Европа продължава да бъде нестабилна и интензивна, а увеличаващият се дефлационен натиск през годината и крехкото потребителско доверие водят след себе си и намаляване на гъвкавостта на цените;
 • Доброто представяне във Франция, Швейцария, Австрия и Холандия и възстановяването в Испания и Португалия спомагат за постигането на ръст в Западна Европа. Резултатите във Великобритания, Германия, Италия и Гърция са по-спорни. Продуктите за домашни любимци и Nescafé Dolce Gusto в Западна Европа отчетоха силни резултати, като беше постигнат висок ръст вследствие на иновациите в няколко категории. Сред акцентите бяха разтворимо кафе от премиум сегмента Nescafé Gold и Azzera, замразената пица Fresh Up и Buitoni Fiesta, Maggi инстантни спагети и лансирането на шоколадите от премиум категорията Les Recettes de l'Atelier във Франция;
 • Централна и Източна Европа, Русия и Украйна подпомогнаха ръста в условията на влошаващата се икономическа среда. Сред акцентите бяха продуктите за домашни любимци, Nescafé Dolce Gusto, разтворимото кафе, и в частност Gold Blend, както и шоколадовите продукти KitKat. Хартията за готвене Papyrus в кулинарния сектор също отчете високи резултати;
 • Продуктите за домашни любимци постигнаха ръст на широка основа в цялата зона, допълнително укрепвайки позициите си, най-вече чрез премиум категорията с Felix, Purina ONE и Gourmet и линията ни от закуски;
 • Маржът на оперативната търговска печалба на зоната се увеличи с 30 базисни точки до 15,3%, благодарение на реалния вътрешен ръст и непрекъснатото подобряване на ефективността.

 

 

Храни и напитки – Зона Азия, Океания и Африка

Продажби на стойност 18,3 милиарда швейцарски франка, 2,6% органичен ръст, −0,3% реален вътрешен ръст; 18,7% марж на оперативната търговска печалба, −20 базисни пункта. Забавянето на ръста в Зоната се дължи на най-големия ни пазар Китай и в Океания. В Китай трябваше да адаптираме портфолиото си, за да отговорим на бързо променящите се очаквания на китайския потребител. Ето защо, освен коригиране на търговските запаси през годината, ние се фокусирахме върху иновациите, промяната на състава и повторното лансиране на продуктите, особено при кафето, готовите напитки и сладкарските изделия. Бяха отчетени добри резултати при кулинарните продукти, сладоледа и готовите кафе напитки. Маржът на оперативната търговска печалба на зоната се понижи с 20 базисни точки до 18,7%, главно вследствие на по-слабия ръст, по-високите производствени разходи и някои извънредни позиции.

Nestle Waters

Продажби на стойност 7,4 милиарда швейцарски франка, 5,4% органичен ръст, 6,3% реален вътрешен ръст; 9,7% марж на оперативната търговската печалба, +50 базисни пункта. Маржът на оперативната търговска печалба се повиши с 50 базисни точки до 9,7%, най-вече заради солидния ръст и оптимизацията на структурните разходи. По-ниските производствени разходи бяха частично компенсирани от по-високите разходи за дистрибуция.

Nestle Nutrition

Продажби на стойност 9,6 милиарда швейцарски франка, 7,7% органичен ръст, 3,6% реален вътрешен ръст; 20,8% марж на оперативната търговска печалба, +80 базисни пункта. Маржът на оперативната търговска печалба нарасна с 80 базисни пункта до 20,8%, въпреки влиянието на по-високите производствени разходи. Подобрението се дължи на ефективното управлението на портфолиото, доброто представяне на Wyeth Nutrition и ефективността.

Други дейности

Продажби в размер на 13,9 милиарда швейцарски франка, 7,1% органичен ръст, 5,6% реален вътрешен ръст; 19,1% марж на оперативната търговска печалба и повишение с 140 базисни точки.

 • Ръстът на Nestle Professional бе постигнат, благодарение на резултатите в развиващите пазари, особено в Китай, Филипините, регион Индокитай, Близкия Изток и Русия, докато Западна Европа и Северна Америка продължават да изпитват затруднения на пазара на консумация извън дома. Стратегическите направления, както и решенията в областта на напитките и десертите, продължават да постигат добри резултати;
 • Nespresso реализира ръст във всички региони, допълнително разширявайки присъствието си по света. Поставеният фокус върху качество и инвестиции в нови продукти, машини и услуги беше основата за постигнатите силни резултати. Nespresso продължава да развива световния пазар на кафе за консумация у дома с успешния старт на системата VertuoLine system в Северна Америка, с който създаде нова категория е премиум кафе сегмента. Въвеждането на иновативния автоматизиран бутик за продажба на дребно – Nespresso Cube, създаде уникален нов подход за закупуване и персонализирана услуга за потребителите.;
 • Nestlé Health Science продължи да развива хранителни терапии, с доказани клинични резултати и икономическа стойност. Основно ръстът бе в резултат на силното представяне в Европа и на увеличеното присъствие в Китай. Новите въведения при Vitaflo във Великобритания, иновативната Boost бутилка в Канада и серията Meritene в Европа постигнаха значителен ръст;
 • Nestlé Skin Health оправда очакванията и постигна двуцифрен ръст със силно представяне във всички региони, особено в Америка и Азия. Всички бизнес направления допринесоха за ръста. Nestlé Skin Health беше допълнително подсилена с придобиването на пълните права върху комерсиализацията на серия от ключови естетични дерматологични продукти в САЩ и Канада;
 • Маржът на оперативната търговска печалба при другите дейности реализира повишение от 140 базисни точки, достигайки до 19,1%, основно благодарение на доброто представяне на всички направления и с помощта на изключителния принос на Galderma, в шестте месеца след интегрирането им в Nestlé Skin Health.

Предложение на Борда на годишното общо събрание

На годишното общо събрание, което ще се състои на 16 април 2015 г. Бордът на директорите ще предложи повишение на дивидентите до 2,20 швейцарски франка на акция. Последният ден на закупуване, за който ще бъде изплащан дивидент е 17 април 2015 г. Нетните дивиденти ще бъдат изплащани от 22 април 2015 г. Записаните акционери в регистъра на акционерите с право на глас на 9 април 2015 г. в 12:00 ч. (централно европейско лятно време) ще имат възможност да упражнят правото си на глас.

В допълнение, Бордът ще предложи избирането на Peter Brabeck-Letmathe за Председател на Борда на директорите, индивидуални предложения за членове на Compensation Committee и избора на KPMG за задължителния одитор за следващото годишно общо събрание. Ще бъде внесено за одобрение от акционерите и възнаграждението на Борда на директорите и Изпълнителния борд. Бордът ще предложи и намаление на капитала, за да отрази закупените акции в рамките на настоящата програма за обратно изкупуване.

 

Прогноза за 2015 г.

Компанията ще запази фокуса си на засилване на основите за постигане на ръст в  дългосрочен план. Очакваме 2015 г. да е подобна на 2014 г. и целим органичен ръст от около 5% с подобрение в маржа при базисната доходност на акция във фиксирани валути и капиталовата ефективност.

 

Януари-декември 2014

Продажби в млн. шв. франка

Януари-декември 2014

Органичен ръст (%)

Маржове на ОТП

Януари-декември 2014 (%)

Промяна спрямо Януари-декември 2013 (*)

По оперативни звена

Храни и напитки

Зона Америка

27’277 +5.0 +18.8 +60 bps
Зона Европа 15’175 +1.5 15.3 +30 bps
Зона Азия, Океания и Африка 18’272 +2.6 18.7 -20 bps
Nestle Waters 7’390 +5.4 9.7 +50 bps
 Nestle Nutrition 9’614 +7.7 20.8 +80 bps
Други (1) 13’884 +7.1 19.1 +140 bps
Общо за Групата 91’612 +4.5 15.3 +10 bps
По продуктови категории
Напитки 20’302 +5.4 23.1 +40 bps
Вода 6’875 +5.3 10.3 +30 bps
Млечни продукти и сладолед 16’743 +3.4 16.1 +90 bps
Nutrition & HealthCare 13’046 +8.7 20.9 +210 bps
Кулинарни продукти 13’538 -0.1 13.4 +20 bps
Шоколадови продукти 9’769 +4.2 13.8 -210 bps
Храни за домашни любимци 11’339 +5.6 19.8 +60 bps
Общо за Групата 91’612 +4.5 15.3 +10 bps

(*) Резултатите за 2013 г. са преизчислени след прехвърлянето на бизнеса за готови за консумация продукти на Nestea в географските зони към Nestlé Waters, считано от 1 януари 2014 г.

 (1) Преименувано след интеграцията на Galderma, считано от 1 юли 2014 г.

Моля, обърнете внимание, че обявените през септември промени в състава на Зона Азия, Океания и Африка и Зона Европа ще влязат в сила на 1 януари 2015 г.