Sort by
Sort by

Ученици от 11 клас на практика в Нестле България

Назад

 

Следвайки глобалния си ангажимент да помага на младите хора да се реализират професионално, Нестле България продължава да участва активно в проекта ДОМИНО, чиято цел е утвърждаване на модела „учене чрез работа“.

Вече месец 5-ма ученици от 11 клас в столичната Професионалната гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” са на практика в Нестле България по проект ДОМИНO. Следвайки принципите на дуалното образование, те съчетават теоритичната подготовка по специалност „Електрообзавеждане на производството“ с практически упражнения в реална работна среда във фабриката на Нестле.

През този месец петимата ученика преминаха през множество обучения и въвеждащи инструктажи в сферата на Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и Добри производствени практики. Те се запознаха с екипите от технически служби, а също така участваха в различни практически дейности, свързани с профилактика, отстраняване на аварии и извършване на инспекции по производствените линии.

Техните преподаватели имаха възможността да ги наблюдават в реална работна среда и заедно с колегите от Нестле България да утвърдят новите пътища към професионалното образование, а именно учене чрез работа.