Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Назад

 

 

 

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА,
ЗА ДА ПОВИШИ ГОТОВНОСТТА ИМ ЗА РАБОТА, КАТО ЧАСТ ОТ ИНИЦИАТИВАТА СИ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

 

Нестле България отвори вратите си за ученици, студенти и младежи от цялата страна, като им даде възможност да вземат участие в специално организирана CV РАБОТИ-лница.

В събитието участваха 35 души с различен професионален опит и образование. Участниците получиха практически съвети, насоки и консултации от екип Подбор на Нестле България. Те бяха приветствани от Мениджър Човешки Ресурси – Биляна Георгиева и Мениджър Подбор – Цветелина Илиева. Участниците бяха разделени в осем групи, на база осемте бизнес категории на Нестле представени в България. В рамките на първата част от програмата участниците работиха по групи с цел генериране на идеи за добре структурирани автобиография и мотивационно писмо. Програмата продължи със състезание по групи за разработването на най-добре написаната автобиография и мотивационно писмо за конкретна позиция в Нестле България. Екип Подбор беше в ролята на жури, което избра победител и по двете теми. В края на програмата всички участници получиха сертификати за успешно преминатото практическо обучение от CV РАБОТИ-лницата. Програмата завърши с обща снимка и много усмивки. Обратната връзка на участниците показва, че събитието е много полезно и помага на младите хора да получат ценни съвети за добрия формат и съдържание на една автобиография и мотивационно писмо. Младите хора изказаха желание да се включат в бъдещи инициативи за повишаване на готовността за работа на младите хора пред работодателите.

Първото издание на CV РАБОТИ-лницата завърши с голям успех и интерес от страна на младите хора. Поради силният интерес към инициативата, Нестле България планира провеждането на още една CV РАБОТИ-лница на 29.10.2014 г.

CV РАБОТИ-лницата е част от инициативата на Нестле за насърчаване на младежката заетост в Европа Nestlé Needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора), в рамките на която в България компанията ще даде възможност за работа и стаж на 330 младежи под 30 годишна възраст в периода 2014-2016 г. Те ще имат възможност да започнат работа на различни нива и в различни отдели на компанията: от производство и администрация, до продажби, маркетинг, финанси, технологии, изследване и развитие. Nestlé needs YOUth e първата цялостна инициатива за младежка заетост, която едновременно стимулира, укрепва и развива работоспособността на младите хора. С тази програма Нестле насочва усилията си да осигурят необходимата подготовка и обучение на младите хора, независимо от степента на образование и вида на предпочитаната кариера.