Sort by
Sort by

По-амбициозни цели и планове обяви Нестле България в сферата на корпоративната социална отговорност

Назад
students

На специално събитие днес в Борисовата градина Нестле обяви плановете си в сферата на корпоративната социална отговорност. „Ние вярваме, че нашата компания ще бъде успешна в дългосрочен план чрез създаване на стойност както за нашите акционери, така и за обществото. В продължение на 25 години на българския пазар ние инвестираме в силни и устойчиви програми в полза на хората.“, сподели изпълнителният директор на Нестле България Емануел Артур.

На събитието присъстваха представители на правителствения и неправителствения сектор, дългогодишни партньори на компанията, спортни легенди, нутриционисти и множество популярни личности. Сред официалните гости бяха Министерството на образованието и науката в лицето на зам.-министъра Таня Михайлова, Министерството на младежта и спорта в лицето на Асен Марков, главен секретар, Столична община в лицето на зам.-кмета Дончо Барбалов, Българска Агенция за инвестиции в лицето на изпълнителния ѝ директор Стамен Янев и др.

Глобални ангажименти

Нестле обяви, че продължава да работи усилено за подобряване на продуктите си. Количеството на обогатените порции възлиза на 40 милиона годишно. Сред ангажиментите на компанията са намаляване на захарите в зърнените продукти с 40%, както и 10% по-малко наситени мазнини.

Нестле за Живей Активно! с грандиозно завръщане

През 2018 г. Нестле за Живей Активно! придоби национално покритие и мотивира хиляди хора от цяла България да се движат повече, като успешно си партнира с над 100 институции, спортни клубове и федерации, експерти и известни личности. През 2019 г. инициативата има амбицията да надскочи досегашните си издания, като вдъхнови още повече българи да се включат в спортни предизвикателства. На 23 юни 2019 г. Нестле за Живей Активно! се завръща в София по-завладяващо от всякога – с 10 нови партньори и посланици на движението и балансираното хранене.

„В продължение на 25 години Нестле ни показва, че се грижи за българското общество като обръща внимание на всички обществено важни сфери. Нестле за Живей Активно! е позитивен пример, защото демонстрира спортът дава щастие и тръгва от игрите от ранна детска възраст. Именно затова е важно инициативата да получава подкрепата на всички нас и да обединяваме усилия в името на по-здраво общество.“, сподели Асен Марков, Главен секретар на Министерството на младежта спорта.

„Радвам се, че Нестле за Живей Активно! се завръща и се надявам да привлече много повече участници. Една от тайните на успеха на инициативата, пример за корпоративна социална отговорност, е че всяка година Нестле я надгражда. Столична община усилено подкрепя спорта и инициативите, които допринасят за неговото популяризиране сред подрастващите. Нашата цел е да няма училище без физкултурен салон.“, сподели Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община.

 

“Нестле за по-здрави деца” влиза и в детските градини

През 2018 г. „Нестле за по-здрави деца“ се фокусира върху посланието, че доброто хранене в началния етап на живота води до едно по-здраво бъдеще за всеки човек. Във фаза 1 на програмата се включиха 12 075 деца от 119 училища. Нестле България, съвместно с партньорите на Програмата, продължават да следват ангажимента за подобряване на хранителните навици и насърчаване на активния начин на живот в училище. За постигане на голямата цел, а именно българските деца да растат здрави и щастливи, компанията предвижда още повече активности и стимули за фаза 2 от проекта, с които да мотивира още над 10 000 деца, 13 000 учители и родители. Също така „Нестле за по-здрави деца“ ще разшири обхвата си, като запази сегмента на училищата и добави и този на детските градини, обхващайки и най-малките.

„Благодаря на Нестле за коректното партньорство, насочено към изграждане на едно здраво българско общество. Работим усилено в посока устойчиво развитие на учениците и тяхната мотивация сами да изработят модел на здравословен начин на живот.“, сподели Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.

 

Нови възможности за работа, стаж или практика в Нестле

Нестле България следва неотлъчно своята политика за корпоративно-социална отговорност, насочена към насърчаване на младежката заетост и продължава да бъде устойчив инвеститор в човешкия капитал. Компанията има 25 години устойчиво бизнес присъствие в България и 20 от тях посвещава на работа с и за младите хора в страната. Като част от инициативата „Нестле се нуждае от младите хора“ за периода 2014 – 2018 г. компанията е осигурила възможност за работа, стаж или практика на над 550 млади хора до 30-годишна възраст. През 2019 г. Нестле България ще даде на нови 100 участника да се включат в събитията „Готовност за работа“ и ще осигури 50 места за работа, стаж или практика в Нестле България.

 

Нестле пести по 165 литра вода в производствената си дейност

Спестената през 2018 г. вода от фабриката в София е достатъчна за 600 домакинства за 1 календарна година. През 2019 г. Нестле България се ангажира да надгради постигнатите резултати, като работи в посока оптимизиране на циклите за индустриална охлаждаща вода. Целта на компанията е да намали консумацията й с още 4%, което ще спомогне допълнително за опазване на околната среда. През 2019 г. спестената от производствените процеси пластмаса се равнява на 20 т , а през тази година ще премахне от офисите си 500 000 чаши, 100 000 плика, 25 000 прибора.