Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CFO award 2015

Назад

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ С НАГРАДА ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ В КОНКУРСА CFO НА ГОДИНАТА 2015

СВЕТЛАНА БОЛДИНА, ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР НА НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА С ПРИЗНАНИЕ КЪМ ЦЕЛИЯ Й ЕКИП

 

На 10 юни в хотел „Балкан” в София се проведе тържествена церемония по награждаване на победителите в конкурса „CFO на годината 2015“. На събитието бяха обявени победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти на България в категориите Стратегия за развитие на финансовата функция, Ликвидност и риск, Планиране и бюджетиране и Отчетност и контрол.

Нестле България участва в конкурса „CFO на годината 2015“ с кандидатурата на Светлана Болдина – Финансов Мениджър и получи наградата в категория „Отчетност и контрол“. Отличието в тази категория бе спечелено от г-жа Болдина в съревнование с финансови директори от всички сектори на икономиката: производство, банки и финанси, бързооборотни стоки, търговия.

Светлана Болдина е Финансов Мениджър на Нестле България от месец май 2013 г. и за това време тя успешното поставя фокус върху културата на съответствие в цялата организация, с което се подсигурява и солидна отчетност. В качеството си на Финансов Мениджър Светлана Болдина отговаря за вътрешното съответствие не само в отдел Финанси, но и в рамките на цялата компания, като интегрира вътрешните Нестле правила и външните стандарти.

Успех на финансовата функция под нейно ръководство е одитирането в рамките на шест месеца на всички вътрешни процедури и политики и тяхното актуализиране. Ръковoдният подход на Светлана Болдина подсигурява постоянно насочено внимание на всички служители към необходимостта от начин на работа, отговарящ на изискването за осигуряване на съответсвие, с което да се осигури най-добрата прозрачност и възможно най-високото качество на работа.

 „Тази награда е признание за работата на всички колеги във „Финанси“. Гордея се да бъда част от този екип“ – заяви Светлана при връчването на наградата.

Конкурсът „CFO на годината“ се провежда от Ernst & Young България и Forbes и целта му е да отличи успешните финансови лидери с принос както към развитието на професията, така и към развитието на компанията и екипа.  Основната мисия на конкурса е да даде повече популярност на професията на финансовите директори и на добрите практики, които финансовите специалисти прилагат в работата си.

За втора поредна година в конкурса най-добрите финансови директори на България са отличени от независимо жури, чиито членове са успешни бизнес лидери (CFO, CEO), хора от академичните среди и представители на други финансови организации. Членове на журито в това издание на конкурса са: проф. д.ик.н. Бистра Боева, УНСС, Данета Желева, Главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България, Тодор Брешков, управляващ съдружник на Лонч Хъб, Николай Андреев, Главен финансов директор на Нова Броудкастинг груп и победител в конкурса от 2014 година, Александър Пулев, сътрудник, Европейска банка за възстановяване и развитие. Всеки член на журито оценява кандидатурите самостоятелно, присъждайки точки по отделни категории.  Присъдените точки от журито се сумират и в резултат се обявяват победителите за всяка една категория.

Критериите за участие в конкурса са: CFO или еквивалентна длъжност на кандидата в публична или частна организация и на съответната позиция от минимум една година. Журито  проследява промените, реформите и цялостния принос на финансовия директор към резултатите на компанията през времето, през което той заема тази позиция.

Сред наградените в другите категории са: Веселин Денчев, Главен финансов директор на Telus International Europe в категория Стратегия за развитие на финансовата функция; Франк Янсен, Изпълнителен директор и Главен финансов директор на Сибанк в категория Ликвидност и риск; Милен Глушков, Главен финансов директор на ДЗИ - в категория Планиране и бюджетиране.