Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА В СТРАНАТА

Назад

От 5 август 2015 г. Нестле България стартира дългосрочна програма за кариерно консултиране, с цел да подпомогне развитието на младите хора в страната. Инициативата е поредната стъпка от програмата за насърчаване на младежката заетост в България Nestlé Needs YOUth, в рамките на която компанията работи усилено за повишаване готовността за работа на млади хора от цялата страна.

От началото на месец август Нестле България ще организира специални сесии „Кариерно консултиране“ за студенти и млади хора, за да ги насочи и подкрепи в тяхната подготовка към успешна професионална реализация. Специалисти в областта на подбора на персонал и на кариерното консултиране са в готовност за провеждане на специалните сесии, по време на които ще бъдат дискутирани различни теми в съответствие с нуждите, нагласите и уменията на младежите.

Идеята на кариерното консултиране е младите хора сами да извлекат най-полезната за тях информация и да се ориентират в бъдещия си професионален път и развитие. Сесиите ще бъдат предназначени както за ученици, студенти и младежи, на които им предстои избор на учебно заведение или специалност, така и за млади хора, нуждаещи се от насоки за избор или промяна на кариерния път. Специалистите от Нестле България ще дават ценни съвети и информация за подготовката на документите за кандидатстване за работа, както и за представянето по време на интервю за работа.

От началото на инициативата на Нестле за младежка заетост в България, което бе дадено през 2014 г., до днес над 270 млади хора са намерили място в компанията. Това е повече от половината от поетия ангажимент от Нестле за периода 2014-2016 г. – наемане на работа на 330 младежи до 30-годишна възраст. В рамките на инициативата компанията планира организирането и на редица събития и програми, с които да подмогне младежите да намерят своето място в един предизвикателен трудов пазар.

Дните на кариерно консултиране“ следват успешно стартиралите събития, наречени CV клиники (кариерни консултации на младежи до 30-годишна възраст от цялата страна), както и 4-те CV Работилници, проведени през 2014 г. и инициативата „Интервю за младежта“, организирана съвместно с партньорите на Нестле от „Алианс за младежта“ през май 2015 г. След големия интерес, предизвикан от събитията за насърчаване на младежката заетост, Нестле България си постави за цел да дава възможност на все повече млади хора да се възползват от експертизата и опита на компанията, чрез въвеждането на иновативни и мотивиращи методи и подходи, за индивидуални консултации и беседи.

Срещите със специалистите на компанията ще се провеждат под формата на специално организирани срещи в офисите на Нестле България в София и Варна или чрез предварително насрочени телефонни сесии със специалистите от компанията. Единственото условие за участие в „Дните на кариерното консултиране“ е младежите да изпратят e-mail на адрес [email protected], посочвайки трите си имена и контакти за обратна връзка. Служителите от отдел „Подбор“ в Нестле България ще се свържат с всеки желаещ и ще уточнят удобен ден и час за индивидуална среща в някой от офисите на компанията.