Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestle отчита резултати за 2020 г.

central
Назад

  • Органичният ръст достига 3,6%, при реален вътрешен ръст (RIG) от 3,2% и ръст в цените в размер на 0,4%. Ръстът е подкрепен от добро представяне на  Северна и Южна Америка, бизнеса с храни за домашни любимци с марката Purina и Nestlé Health Science.
  • Международната търговия намалява продажбите със 7,9% поради продължителното поскъпване на швейцарския франк спрямо повечето валути. Изтеглянията на инвестиции имат отрицателно въздействие от 4,6%. В резултат на това, общите отчетени продажби намаляват с 8,9% до 84,3 милиарда швейцарски франка (2019 г.: 92,6 милиарда швейцарски франка).
  • Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP/ОПОТД) достига 17,7%, което е с 10 базисни пункта нагоре на отчетна база и 20 базисни пункта нагоре в постоянна валута. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (ТОР/ОПТД) се увеличава с 210 базисни пункта до 16,9% на отчетна база.
  • Основната печалба на акция се увеличава с 3,5% в постоянна валута и намалява с 4,5% на отчетна база до 4,21 швейцарски франка. Печалбата на акция остава непроменена на 4,30 швейцарски франка на отчетна база.
  • Свободният паричен поток е 10,2 милиарда швейцарски франка.
  • Възвръщаемостта на инвестирания капитал се увеличава с 240 базисни пункта до 14,7%.
  • Съветът предлага увеличение на дивидентите с 5 сантима до 2,75 швейцарски франка на акция, отбелязвайки 26 последователни години с ръст на дивидентите. Общо 14,5 милиарда швейцарски франка са върнати на акционерите през 2020 г. чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции.
  • Продължава напредъкът в управлението на портфолиото. Нестле продава бизнеса с фъстъчено мляко под марката Yinlu и консервите с оризова каша в Китай и се съгласява да продаде регионалните си марки изворна вода, дейността с пречистена вода и услугата за доставка на напитки в САЩ и Канада. Ротацията на портфолиото от 2017 г. понастоящем възлиза на около 18% от общите продажби през 2017 г.
  • Прогноза за 2021 г.: Продължаващо нарастване на ръста на органичните продажби към среден едноцифрен темп. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност с продължаващо умерено подобрение. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност.
  • Средносрочна прогноза: Устойчив среден едноцифрен ръст на органичните продажби. Продължаващо умерено подобряване на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Продължаващо разумно разпределение на капитала и подобряване на капиталовата ефективност.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „2020 г. бе година на трудности за толкова много хора, но аз съм вдъхновен от начина, по който тя сближи всички нас. Искам да благодаря на нашите служители и нашите партньори - от фермери до търговци на дребно - които работиха с нас, за да осигурят доставката на храни и напитки за общностите в световен мащаб.

В тази безпрецедентна среда, постигнахме трета поредна година на повишение на органичния ръст, рентабилността и възвръщаемостта на инвестирания капитал.

Глобалната пандемия не ни забави. Нашият опит в храненето, дигиталните възможности, децентрализираната структура и стремежът за иновации ни позволиха да се адаптираме бързо към променящото се поведение на потребителите и новите тенденции. Усъвършенствахме преустройството на портфолиото си, продължихме да изграждаме Nestlé Health Science в хранителен стожер и разширихме присъствието си в дейностите с пряка връзка с потребителите.

В същото време останахме фокусирани върху устойчивостта и очертахме пътя си към постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г. Очаква се този планда подпомогне бъдещия растеж и да бъде неутрално за печалбите - ще генерира стойност за обществото и нашите акционери.

С оглед на 2021 г., очакваме продължаващо подобряване на органичния ръст, рентабилността и  капиталовата ефективност в съответствие с нашия модел за създаване на стойност.“

 Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България, сподели: 2020 бе година, повлияна от глобалната COVID-19 пандемия. Въпреки предизвикателствата, свързани със затрудненията на пазара за незабавна консумация и износа, Компанията ни достави ръстове в категориите, в които оперира на местния пазар, благодарение на мултикатегорийното си портфолио, широкия си дистрибутивен модел, нарастващата дигитализация, както и на високата  мотивация на служителите ни, на които искам да изкажа сърдечни благодарности!  Финансовото представяне на Нестле България е в синхрон с поставените цели.

Приложение

Преглед на продажбите и оперативната печалба от основна търговска дейност (ОПОТД) за цялата година по оперативни сегменти

 

Общо за Групата

Зона Северна

и Южна

Америка

Зона Европа, Близкия

Изток и

Северна Африка

Зона Азия,

Океания и

Африка на юг от Сахара

Други дейности

Продажби за цялата 2020 г. (млн.шв.фр.)

84 343

34 010

20 226

20 730

9 377

Продажби за цялата 2019 г. (млн.шв.фр.)*

92 568

37 828

21 464

22 119

11 157

Реален вътрешен ръст (RIG)

3,2%

4,1%

3,3%

0,0%

7,3%

Ръст в цени

0,4%

0,7%

- 0,4%

0,5%

0,6%

Органичен ръст

3,6%

4,8%

2,9%

0,5%

7,9%

Нетни сливания и придобивания

- 4,6%

- 5,0%

- 2,1%

- 0,1%

- 17,6%

Международна търговия

- 7,9%

- 9,9%

- 6,6%

- 6,7%

- 6,3%

Отчетен ръст в продажбите

- 8,9%

- 10,1%

- 5,8%

- 6,3%

- 16,0%

ОПОТД за цялата 2020 г. (млн.шв.фр.)

14 903

6 975

3 766

4 599

1 841

ОПОТД за цялата 2019 г. (млн.шв.фр.)*

16 260

7 608

3 878

4 977

2 089

Марж на ОПОТД за цялата 2020 г.

17,7%

20,5%

18,6%

22,2%

19,6%

Марж на ОПОТД за цялата 2019 г.*

17,6%

20,1%

18,1%

22,5%

18,7%

Преглед на продажбите и оперативната печалба от основна търговска дейност (ОПОТД) за цялата година по продукти

 

Общо за Групата

Прахоо-бразни и течни напитки

Води

Млечни продукти и сладолед

Nutrition & Health Science

Готови ястия и продукти за готвене

Шоколадови продукти

Храни за домашни любимци

Продажби за цялата 2020 г. (млн.шв.фр.)

84 343

22 256

6 421

11 007

12 160

11 523

6 975

14 001

Продажби за цялата 2019 г. (млн.шв.фр.)

92 568

23 221

7 391

13 268

14 990

12 188

7 888

13 622

Реален вътрешен ръст (RIG)

3,2%

2,8%

- 5,5%

5,6%

1,2%

4,7%

- 1,1%

9,7%

Ръст в цени

0,4%

0,4%

- 1,5%

2,3%

0,5%

0,0%

- 0,4%

0,5%

Органичен ръст

3,6%

3,2%

- 7,0%

7,9%

1,7%

4,7%

- 1,5%

10,2%

ОПОТД за цялата 2020 г. (млн.шв.фр.)

14 903

5 008

639

2 652

2 640

2 171

990

3 081

ОПОТД за цялата 2019 г. (млн.шв.фр.)*

16 260

5 197

914

2 706

3 314

2 170

1 332

2 919

Марж на ОПОТД за цялата 2020 г.

17,7%

22,5%

10,0%

24,1%

21,7%

18,8%

14,2%

22,0%

Марж на ОПОТД за цялата 2019 г.*

17,6%

22,4%

12,4%

20,4%

22,1%

17,8%

16,9%

21,4%

* Данните за 2019 г. са преизчислени след решението за интегриране на бизнеса Nestlé Waters (Нестле води) в трите географски зони на Групата, в сила от 1 януари 2020 г.