Sort by
Sort by

Нестле България с двуцифрен положителен ръст за първото тримесечие на годината

Групата отчита финансовите си резултати за първото тримесечие на 2022 г.
fin-res-2022
Назад
  • Органичният ръст достига 7,6%, с реален вътрешен ръст (RIG) от 2,4% и ръст в цените 5,2%. Ръстът е с широк обхват в повечето географски райони и категории, с повишени цени, непрекъснат тласък в продажбите на дребно и още по-голямо възстановяване при каналите за консумация извън дома.
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 5,4% до 22,2 милиарда швейцарски франка (3-месечието на 2021 г.: 21,1 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 0,8%. Нетните изтегляния на инвестиции имат отрицателно въздействие от 1,3%.
  • Управлението на портфолиото върви по план. През април Nestlé Health Science завърши придобиването на мажоритарен дял в Orgain, лидер в категория храни и добавки   на растителна основа.
  • Прогнозата за цялата 2022 г. е потвърдена: очакваме органичен ръст на продажбите около 5% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира:

"През тези първи месеци на годината войната в Украйна причини неописуеми човешки страдания. Оставаме фокусирани върху подкрепата на нашите колеги там и предоставянето на хуманитарна помощ, като същевременно заставаме рамо до рамо с международната общност в призива за мир.

На фона на тази предизвикателна среда, ние осигурихме силен органичен ръст на продажбите с устойчив реален вътрешен ръст (RIG). Повишихме цените по отговорен начин и станахме свидетели на устойчиво потребителско търсене. Инфлацията в цените продължава да нараства рязко, което ще наложи допълнителен ръст в цените и действия за смекчаване през годината. Екипът на Нестле обърна внимание на тези турбуленции и усъвършенства нашата дългосрочна стратегия и цели за устойчивост с гъвкавост и решителност. Потвърждаваме нашите насоки за годината."

  Общо за Групата Зона Северна Америка Зона Европа Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара   Зона Латинска Америка  Зона Голям Китай Nespresso Nestlé Health Science Други бизнеси
Продажби 3-мес. на 2022 г. (млн.шв.фр.) 22 238 5 800 4 633 4 633 2 697 1 361 1 602 1 449 63
Продажби 3-мес. на 2021 г. (млн.шв.фр.)* 21 089 5 887 4 535 4 497 2 357 1 265 1 571 930 47
Реален вътрешен ръст (RIG)** 2.4% 1.4% 2.8% 1.7% 4.7% 3.8% 0.2% 4.3% 30.7%
Ръст в цени** 5.2% 8.5% 4.1% 4.3% 7.7% - 0.5% 3.1% 1.3% 3.6%
Органичен ръст** 7.6% 9.9% 6.9% 6.0% 12.5% 3.4% 3.3% 5.6% 34.3%
Нетни сливания и придобивания** - 1.3% - 13.6% 0.6% - 0.1% 0.1% 0.0% 0.6% 50.1% 0.0%
Международна търговия** - 0.8% 2.2% - 5.4% - 2.8% 1.8% 4.2% - 2.0% 0.2% - 0.6%
Отчетен ръст в продажбите 5.4% - 1.5% 2.2% 3.0% 14.4% 7.6% 2.0% 55.8% 33.6%

 

* Данните за 2021 г. са преизчислени след създаването на зона Северна Америка (NA) и зона Голям Китай (GC), считано от 1 януари 2022 г. Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA) включва Близкия изток и Северна Африка (MENA), включени преди това в зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA).

**  Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия. Органичният ръст би бил по-висок, ако включваше региона на Русия.

Продажби на Групата

Органичният ръст е 7,6%, с реален вътрешен ръст (RIG) от 2,4%. Ръстът в цените се увеличава до 5,2%, като отражение на значителната инфлация в цените. Органичният ръст в момента изключва региона на Русия, предвид значително влошените търговски условия и решението на Нестле да се съсредоточи върху осигуряването на основни храни.

Ръстът е с широк обхват в повечето географски райони и категории. Органичният ръст е 6,7% на развитите пазари, с повишен ръст в цените и устойчив реален вътрешен ръст (RIG) след висока база за сравнение през 2021 г. Органичният ръст на развиващите се пазари е 8,8%, със силен реален вътрешен ръст (RIG) и ръст в цените.

По категории продукти храните за домашни любимци с марката Purina са с най-голям принос за органичния ръст, начело с научно разработените си и премиум марки Purina ONE, Purina Pro Plan и Fancy Feast, както и ветеринарните продукти. Кафето бележи висок едноцифрен ръст, подхранван от непрекъснатото търсене на Nescafé, Starbucks и Nespresso. Продажбите при шоколадовите изделия нарастват с двуцифрен темп, със силен ръст за KitKat и шоколадовите изделия, създадени за подаръци. Водите бележат двуцифрен ръст, подхранван от допълнителното възстановяване на каналите извън дома и премиум марките S.Pellegrino и Perrier. Млечните изделия отчитат среден едноцифрен ръст, със силно развитие на продажбите на сметана за кафе и сладолед, както и премиум и обогатените млека. Ръстът при детското хранене достига среден едноцифрен темп, подкрепен от подобреното развитие на продажбите в Америка и Европа. Nestlé Health Science отчита среден едноцифрен ръст, като отражение на голямото търсене на медицински хранителни продукти и продукти за здравословна грижа срещу стареене. Готовите ястия и готварските продукти бележат нисък едноцифрен ръст след висока база за сравнение през 2021 г., с продължаващо силно търсене на Maggi и Garden Gourmet.

Управление на портфолиото

На 1 април 2022 г. Nestlé Health Science завърши придобиването на мажоритарен дял в Orgain, лидер в категория храни и добавки   на растителна основа. Orgain допълва съществуващото портфолио на Nestlé Health Science от хранителни продукти, които подпомагат един по-здравословен живот. Очаква се сделката да допринесе леко за повишаване на органичния ръст на Нестле, като в същото време ще има леко намаляващ ефект спрямо маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност на Групата през 2022 г. Споразумението включва опцията Nestlé Health Science да придобие изцяло Orgain през 2024 г.

Зона Европа

  • 6,9% органичен ръст; 2,8% реален вътрешен ръст (RIG); 4,1% ръст в цените.
  Продажби 3-мес. 2022 г. Продажби 3-мес. 2021 г. Реален  Ръст в  Органичен  Нетни  Междунар. търговия  Докладван ръст
вътр. ръст цени ръст сливания и 
      придобивания
Зона Европа* 4,6 млрд. 4,5 млрд. шв.фр. 2,80% 4.1% 6,90% 0,60%        - 5,4% 2.2%
шв. фр.

 *  Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия

Органичният ръст достига 6,9%, със солиден реален вътрешен ръст (RIG) от 2,8%. Ръстът в цените се увеличава до 4,1%, с ускорение в повечето географски райони и категории. Международната търговия оказва отрицателно въздействие върху продажбите с 5,4%. Отчетените продажби в зона Европа се увеличават с 2,2% до 4,6 милиарда швейцарски франка.

Зона Европа отчита висок едноцифрен органичен ръст, подкрепен от по-високите цени, устойчивия тласък на електронната търговия и допълнителното възстановяване при каналите извън дома. Зоната продължава да бележи нарастване на пазарния дял, особено при храните за домашни любимци, кафето и храните на растителна основа.

По категории продукти основният двигател на ръста е Nestlé Professional, като продажбите надхвърлят нивата от 2019 г. Продажбите при храните за домашни любимци с марката Purina нарастват с двуцифрени темпове, задвижвани от премиум марките Purina ONE, Purina Pro Plan и Gourmet, както и от ветеринарните продукти. Tails.com и Lily's Kitchen също бележат силен тласък, подкрепен от непрекъснатото увеличение на дистрибуцията. Продажбите при детското хранене нарастват с двуцифрен темп, подпомогнат от нарастването на пазарния дял. Водите бележат двуцифрен ръст, воден от S.Pellegrino. Шоколадовите изделия отчитат среден едноцифрен ръст, със силно възстановяване за KitKat и продуктите за подаръци. Ръстът при кафето е почти устойчив, след силен двуцифрен ръст през първото тримесечие на 2021 г. Продуктите на Starbucks и Nescafé Farmers Origins, нова гама кафе капсули за машини Nespresso, предизвикват силен отзвук сред потребителите. Готварските продукти бележат спад в продажбите след висока база за сравнение през 2021 г. Продуктите на растителна основа Garden Gourmet продължават да бележат силен тласък.

Нестле в България отчита висок двуцифрен ръст от 11,4%, подкрепен от положителното представяне на всички продуктови категории на българския пазар.  Водещ принос имат категориите  „Храни за Домашни Любимци“, „Напитки“, Nestle Professional и „Детски Храни“.

„Първите месеци на годината бяха безпрецедентни за всички нас, изпълнени с човешко страдание и несигурност. В тези условия наш безусловен приоритет бе грижата и подкрепата за имащите нужда от помощ - не само нашите колеги, но и хората в Украйна. Към днешна дата в тази връзка насочихме дарения на стойност 281,177 CHF чрез Червения кръст и партньорите ни от хранителните банки. Въпреки предизвикателствата на външната среда, съм горд да споделя, че Нестле България успя да постигне двуцифрен органичен ръст от 11,4%. И докато цифрите бележат успеха, тук е мястото да отправя искрена благодарност към упоритите и отдадени усилия на всеки член от големия екип на Нестле България както за постигането на бизнес резултатите, така и за съпричастността и оказаната помощ на нуждаещите се“, коментира Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.

Предоставяне на хуманитарна помощ на народа на Украйна

От началото на войната Нестле се фокусира върху подкрепата на своите служители, техните семейства и народа на Украйна. Компанията е мобилизирала екипи в целия регион, които да доставят храна и основни припаси за местното население. Работейки в партньорство с украински благотворителни организации, Нестле организира и пряка хуманитарна подкрепа в зоната на военни действия.

Нестле е една от малкото компании, които продължават да поддържат заредени рафтове за населението в Украйна. Компанията успя до голяма степен да поддържа операциите си в западната част на страната, докато операциите на фабриката й в Харков бяха преустановени поради тежки обстрели. Служителите на Нестле доброволно преобразуваха Харковския разпределителен център на компанията в дарителски център, за да предоставят храна на местната общност. Към днешна дата Нестле е дарила повече от 40 милиона порции храни, напитки и хранителни продукти в цялата страна.

Нестле е поддържала и продължава да поддържа тесен контакт със своите 5 800 служители в Украйна. Наред с другите мерки, компанията им предоставя авансови плащания на заплати, еднократни плащания в подкрепа на премествания, продължаване изплащането на заплатите в обозримо бъдеще и предложения за работа в други действащи компании на Нестле.

Освен това Nestlé създаде центрове за подкрепа в съседни страни, като Полша, за да посрещне служители и техните семейства, които са избягали от Украйна. Например част от фабриката на компанията в Жешов, Полша, е превърната в център за настаняване на бежанци, като е уредено временно настаняване и в други части на Централна и Източна Европа.

Служителите на Нестле по целия свят дават живот на дългогодишната традиция на компанията за хуманитарна подкрепа. Те подкрепят усилията за хуманитарна помощ чрез дарения за Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC), като компанията изравнява всички дарения, за да удвои тяхното въздействие. Компанията също така подкрепи кампанията #StandUpForUkraine (Да помогнем на Украйна ) на „Глоубъл Ситизън“ /Global Citizen/, обещавайки парична подкрепа за „Глоубъл Гивинг“ /Global Giving/, която ще осигури изключително важна помощ за бежанците, които са избягали от Украйна. Общо Нестле е отпуснала повече от 15 милиона швейцарски франка в парични и продуктови дарения за народа на Украйна тази година.

Прогноза

Прогнозата за цялата 2022 г. е потвърдена: очакваме органичен ръст на продажбите около 5% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат.

Приложение

Преглед на продажбите за тримесечието по оперативни сегменти

  Общо за Групата Зона Зона Европа Зона Азия,  Зона  Зона Голям Китай Nespresso Nestlé Health Science Други бизнеси
Северна Америка Океания и  Латинска Америка
  Африка на   
  юг   
  от Сахара  
Продажби 3-мес. на 2022 г. (млн.шв.фр.) 22 238 5 800 4 633 4 633 2 697 1 361 1 602 1 449 63
Продажби 3-мес. на 2021 г. (млн.шв.фр.)* 21 089 5 887 4 535 4 497 2 357 1 265 1 571 930 47
Реален вътрешен ръст (RIG)** 2.4% 1.4% 2.8% 1.7% 4.7% 3.8% 0.2% 4.3% 30.7%
Ръст в цени** 5.2% 8.5% 4.1% 4.3% 7.7% - 0.5% 3.1% 1.3% 3.6%
Органичен ръст** 7.6% 9.9% 6.9% 6.0% 12.5% 3.4% 3.3% 5.6% 34.3%
Нетни сливания и придобивания** - 1.3% - 13.6% 0.6% - 0.1% 0.1% 0.0% 0.6% 50.1% 0.0%
Международна търговия** - 0.8% 2.2% - 5.4% - 2.8% 1.8% 4.2% - 2.0% 0.2% - 0.6%
Отчетен ръст в продажбите 5.4% - 1.5% 2.2% 3.0% 14.4% 7.6% 2.0% 55.8% 33.6%

 

 Преглед на продажбите за тримесечието по продукти

   Общо за Групата Прахообразни и течни напитки Води Млечни продукти и сладолед Nutrition & Health Science Готови ястия и продукти за Захарни изделия За домашните любимци
готвене
Продажби 3-мес. на 2022 г. (млн.шв.фр.) 22 238 6 063 790 2 709 3 596             3 098 1 873 4 109
Продажби 3-мес. на 2021 г. (млн.шв.фр.)* 21 089 5 771 1 389 2 598 2 995             3 016 1 700 3 620
Реален вътрешен ръст (RIG)** 2.4% 2.4% 14.1% - 1.4% 2.5%             - 3.5% 7.5% 5.8%
Ръст в цени** 5.2% 4.9% 7.2% 5.6% 2.0%              6.4% 3.0% 7.7%
Органичен ръст** 7.6% 7.3% 21.3% 4.2% 4.5%              2.9% 10.5% 13.6%

 

* Данните за 2021 г. са преизчислени след създаването на зона Северна Америка (NA) и зона Голям Китай (GC), считано от 1 януари 2022 г. Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA) включва Близкия изток и Северна Африка (MENA), включени преди това в зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA).

**  Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия. Органичният ръст би бил по-висок, ако включваше региона на Русия.