Nestlé и Алианс за Младежта създават 300 000 нови възможности в подкрепа на младежта до 2025 г.

4
Назад

Пандемията COVID-19 оказва огромно въздействие върху обществото и особено върху младите хора. Последните статистически данни показват, че младежката безработица отново се покачва като повече от 3 милиона млади хора в Европа вече са засегнати. В региона на Близкия изток и Северна Африка почти всеки трети младеж е безработен, а почти половината от младите араби са обмисляли да напуснат страната си поради COVID-19. Повече от всякога са необходими усилия за подпомагане на младите хора, за да се избегне „поколението на изолацията“.
 

Video

Днес от Nestlé и Алианс за Младежта обявиха, че ще създадат 300 000[1] нови възможности за младите хора в Европа, Близкия изток и Северна Африка до 2025 г. Въпреки пандемията, Nestlé и нейните 300 партньори искат да продължат усилията си като предоставят възможност за първа работа, стажове и практика. Алиансът за Младежта също иска да осигури на младото поколение нужните дигитални и предприемачески умения, нужни за оформянето на обществото на бъдещето. Стартиран от Nestlé през 2014 г., Алианс за Младежта обединява компании, които искат да подпомогнат младите хора да навлязат в пазара на труда.

От 2014 г. до момента Нестле България е подпомогнала професионалното развитие на над 330 младежи чрез стаж, практика и множество обучения. Компанията е организирала 370 събития за кариерно развитие за над 11 300 млади хора и така за периода 2014 – 2020 г. Нестле България е подкрепила професионалния път на общо над 11 600 младежи в страната. Компанията ще продължи да следва ангажиментите си и да предоставя възможности за професионално развитие чрез работа, стаж, CV работилници, кариерни консултации, менторство, онлайн активности и уебинари, както и чрез партньорство с организации като Junior Achievement.

Марко Сетембри, главен изпълнителен директор на Нестле Зона Европа, Близкия изток и Северна Африка, заяви: „Инвестирането в младежта е най-важната инвестиция за обществото. С нашите партньори от Алианс за Младежта вече предоставихме повече от 450 000 работни места и възможности за обучение от старта на инициативата през 2014 г. Горд съм, че продължаваме това приключение заедно “.

По време на онлайн събитието Алианс за младежта Николас Шмит, европейски комисар по заетостта и социалните права, заяви:

„"Комисията е отдадена на това да помага на младите хора да се завърнат по- силни след пандемията и да са напълно подготвени за постоянно променящия се пазар на труда. В пакета „Подкрепа на младежката заетост“, който презентирахме през месец юли, представихме начини за подкрепа на младежите в намирането на работа или стаж, развиването на умения, подсигуряването на чиракуване и затварянето на пропастта, седяща между младите хора и намирането на работа. Инициативата „Алианс за Младежите“ е модел на бизнес кооперация, която може да послужи за вдъхновение за другите, тъй като вече многократно е надминала първоначалните си цели. Искам да благодаря на Алианса за Младежите и всичките му партньори,  заради техните усилия и отдаденост в подкрепата на младите хора."

В Nestlé тази съвместна програма е част от инициативата „Nestlé се нуждае от Младите“ - програма за подкрепа на младите хора в професионалния им живот. Конкретните действия включват:

  • Предоставяне на 20 000 възможности за първа работа и предлагане на 20 000 обучения и стажове в Европа, Близкия изток и Северна Африка до 2025 г. От стартирането на „Nestlé се нуждае от Младите“ през 2013 г., компанията вече е осигурила повече от 26 000 стажове и обучения. По време на пандемията Nestlé организира дигитално обучение за своите практиканти, за да им позволи да завършат необходимата си учебна програма. Nestlé предприема и виртуални инициативи, за да позволи на младите хора да придобият професионален опит въпреки COVID-19. В региона на Близкия изток и Северна Африка вече са предложени 30 виртуални стажа.
  • Дигитални умения. Nestlé по-нататък ще стартира своята Младежка еБизнес Академия. Участвайки в програмата, практикантите и стажантите ще придобият напреднали дигитални умения (онлайн търсене, данни, електронна търговия) и ще получат официално удостоверение след нейното завършване. Специално внимание ще бъде обърнато и на дигиталните умения във фабриките. През 2019 г. Nestlé стартира партньорство с Microsoft, за да позволи на обучаващите се във фабрики да получат сертификат за дигитални умения.
  • Подпомагане на земеделското предприемачество. Нестле работи с млади фермери с цел да разшири устойчивите земеделски практики. Компанията иска да засили програмите си с тях, за да ускори преминаването към неутрална въглеродна верига за доставка на храни. Това ще помогне на Nestlé да постигне целта си за нулеви парникови газове до 2050 г. В Обединеното Кралство Nestlé вече работи с млекопроизводители, за да подобри устойчивостта на своите ферми и да развие по-устойчива и ефективна верига на доставки.
  • Онлайн дейности за „готовност за работа“. Nestlé ще продължи да организира и да участва в кариерни форуми и семинари в подкрепа на младите, търсещи работа. В Испания и Португалия Nestlé организира онлайн обучение за млади хора, работещи в хотели, ресторанти и кафенета, за да ги подпомогне в усвояването на нови умения.
  • Насърчаване на предприемачеството. Под ръководството на EY, Nestlé и Алианс за Младежта обединяват усилия с Junior Achievement Europe - най-голямата организация за обучение по предприемачество в Европа, за да помогнат на младите европейци да придобият предприемачески умения. Благодарение на това партньорство над 550 студенти вече са получили своята международна квалификация „Предприемачески умения“ през последните три години.

Изменението на климата и дигиталната трансформация са някои от многото предизвикателства, пред които е изправено обществото. С тези си действия Nestlé иска да подпомогне младото поколение с подходящите умения, за да се справят с тези предизвикателства. Нестле и Алианс за Младежта ще споделят прогреса на своите ангажименти и дейности на регулярна база.

За Алианс за Младежта

Иницииран от Nestlé през 2014 г., Алианс за Младежта се ангажира да предоставя на младите хора добри възможности за работа и натрупване опит чрез стажове и обучения. Компаниите също така мобилизират служителите си да подпомогнат на младите хора да се подготвят за работа, като предлагат практически съвети, CV клиники и подготовка за интервюта. Партньорите в Алианс за Младежта са активни членове на Европейския алианс за чиракуване на Европейската комисия, насърчавайки чиракуването и обучението като активни посланици на професионалното обучение в цяла Европа.

 

[1] Ангажиментът за създаване на 300 000 възможности за развитие до 2025 г. се поема от 15-те европейски членове на Алианса за младежта, сред които Nestlé, Adecco Group, BT, Cargill, CEMEX, ENGIE, EY, Facebook, Firmenich, Microsoft, Nielsen, Publicis Groupe, Salesforce , Solvay, White & Case.