Nestlé сподели своя доклад за Създаване на споделена стойност и устойчиво развитие за 2020-та година

татко с дете на маса
Назад

Nestlé публикува своя доклад за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие за 2020-та година. Тазгодишният доклад представя изпълнението на голяма част от публичните ангажименти на компанията.
Глобалните ангажименти на Nestlé подкрепят целите за устойчиво развитие на Обединените нации. Те са свързани с насърчаването на по-здравословен начин на живот за деца и възрастни, подобряване качеството на живот сред общности, в които Nestlé оперира, както и опазване и възстановяване на околната среда. В доклада, също така, е обяснено как Nestlé планира да изпълни останалите си ангажименти.


„Горди сме от това, което сме постигнали до момента, но сега е времето да вложим повече усилия“, споделя Роб Камерън, Международен Директор Връзки с обществеността. „Nestlé ще работи за създаването на устойчиво бъдеще за нашата планета и общностите, в които Nestlé присъства.“

Докладът е проверен от  Bureau Veritas UK Limited, лидер в тестването, инспекциите и сертифицирането. Докладът показва как Nestlé използва храната, за да подобри качеството на живот за сегашните и бъдещите поколения. Постиженията на Nestlé чдосега включват:

  • Повече от 4 900 хранителни продукта и напитки за бъдещи и нови майки, кърмачета и деца са пуснати в продажба от 2016-та година насам, като в това число се включват и продукти на растителна основа. Също така, в този период 80 милиона деца получиха съвети, свързани с балансираното хранене.
  •  36,7% редуциране на парниковите емисии на тон продукция от 2010 г.
  • Считано от декември 2020 г.,  90% от регионите, от които се добиват рискови суровини като палмово масло, пулпа, хартия, соя, месо и захар, са оценени като такива без горска сеч.
  • 127 550 деца бяха защитени от риск от експлоатация на детски труд чрез инициативи за генериране на доходи, обучителни класове, училищни комплекти, ремонт на училищни сгради.

Въпреки че Nestlé изпълни ангажиментите, които беше поела до 2020 г., компанията представи своите нови цели за бъдещето. Една от целите, към които компанията се стреми до 2025 г., е да направи опаковките на продуктите си 100 % рециклируеми или да създаде опаковки, които могат да се използват повторно. В плана, също така,  е заложено достигането на нулеви нетни емисии до 2050г.
През декември 2020г. година Nestlé публикува своя  план за нулеви нетни емисии с конкретни срокове и цели, насочени към ограничаването на вредните емисии в работните процеси и извън тях. За да постигне това, компанията трябва да предприеме радикални мерки по цялата поточна верига на производство. Това включва работата с 500 000 фермери и 150 000 доставчици и насърчаването им да прилагат регенеративни земеделски практики. Също така, Nestlé ще използва възобновяема енергия във всички свои фабрики и офиси и продължава да  търси  иновативни опаковки за своите продукти.

От своето създаване Nestlé се стреми да прави качествени продукти за всички заинтересовани страни и за обществото. Осъществяването на публичните ангажименти на Nestlé за 2020г. са още една стъпка към постигането на глобалните цели. Новите ангажименти на компанията ще бъдат публикувани по-късно тази година.