Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле отчита ръст в продажбите от 2,9% за деветмесечието

Очакваният органичен ръст до края на годината е от 3.5%
nestle group
Назад
  • Органичен ръст от 3.7%, с реален вътрешен ръст (RIG) от 3,0% и ръст в цените от 0,7%. Ръстът е подкрепен от силния тласък в САЩ и храните за домашни любимци с марката Purina.
  • Общите отчетени продажби нарастват с 2,9% до 68,4 млрд. швейцарски франка (първите 9 месеца на 2018 г.: 66,4 млрд. швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 0,7%, а валутните курсове намаляват продажбите с 1,5%.
  • Управлението на портфолиото е изцяло според очакванията. Продажбата на Nestlé Skin Health за 10,2 милиарда швейцарски франка е приключена на 1 октомври 2019 г. Стратегическият преглед на бизнеса с колбаси и месни продукти с марката Herta понастоящем продължава и се очаква да приключи до края на годината.
  • Съветът на директорите на Нестле реши да разпредели сума в размер до 20 милиарда швейцарски франка между акционерите на Нестле през периода 2020—2022 г., предимно под формата на обратно изкупуване на акции.
  • Насоките за цялата 2019 г. са потвърдени от Нестле. Очакваме органичен ръст на продажбите около 3,5% и на основния марж на оперативната печалба за цялата година от или над 17,5%. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

 

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле::
„Доволни сме от резултатите за деветмесечието и постигнахме още по-голям напредък в реализацията на финансовите ни цели за 2020 г. Продължаваме да сме свидетели на добър тласък на най-големия ни пазар, САЩ и много силен ръст на храните за домашни любимци с марката Purina в световен мащаб. Ръстът на Нестле е подкрепен от инвестиции в нашите марки, бързи иновации и дисциплинирано изпълнение. През третото тримесечие продължава внедряването на продуктите на „Старбъкс“ /Starbucks/, като към момента вече е достигнало до 34 страни. Преобразуването на портфолиото ни се движи изцяло по план, както се вижда от навременното приключване на продажбата на продуктите за грижа за кожата с марката Nestlé Skin Health. С разумни инвестиции и дисциплиниран подход спрямо придобиванията, нашият модел за създаване на стойност генерира печеливш растеж и привлекателна парична възвръщаемост за акционерите ни.“

  Нестле Група Зона Америка Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка Зона Азия, Океания и Африка Нестле води Други
Продажби през първите 9 месеца на 2019 г. (млн.шв.фр.) 68 367 23 995 13 650 15 938 6 097 8 687
Продажби през първите 9 месеца на 2018 г. (млн.шв.фр.) 66 424 21 918 13 731 15 799 6 127 8 849
Реален вътрешен ръст RIG 3.0% 2.7% 4.6% 2.5% -2.5% 6.4%
Ръст в цени 0.7% 1.4% -1.7% 0.6% 3.0% 0.7%
Органичен ръст 3.7% 4.1% 2.9% 3.1% 0.5% 7.1%
Нетни сливания и придобивания 0.7% 5.5% -0.1% -0.1% -0.2% -7.3%
Обмен на валута -1.5% -0.1% -3.4% -2.1% -0.8% -1.6%
Отчетен ръст на продажбите 2.9% 9.5% -0.6% 0.9% -0.5% -1.8%

 

Продажби на Групата

Органичният ръст достига 3,7%. Реалният вътрешен ръст от 3,0% остава във високите граници при хранително-вкусовата промишленост. Ръстът в цените допринася с 0,7%, с временен спад през третото тримесечие, главно свързано с поетапния ръст в цените и намаляването на цените на кафето. Органичният ръст е 3,5%, без отчитане на разглежданите дейности.

Ускорението на ръста година след година е подкрепено от САЩ и Бразилия. Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка допринася за по-големия тласък със силен среден едноцифрен реален вътрешен ръст през третото тримесечие. Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA) отбелязва солиден ръст, въпреки спада в някои категории в Китай. Органичният ръст е 2,7% на развитите пазари, подкрепен от силен реален вътрешен ръст. Ръстът на развиващите се пазари е 5,0%.

Всички категории продукти отбелязват положителен ръст, водени от храните за домашни любимци с марката Purina и кафеto. Наскоро пуснатите на пазара продукти на „Старбъкс“ /Starbucks/ се радват на силно търсене с още по-голямо разрастване в нови страни. Nestlé Health Science бележи добър напредък с висок едноцифрен ръст през третото тримесечие. Ръстът на водите остава слаб, отразявайки съпоставимия висок ръст в цените и разочароващия летен сезон в Европа.

Нетните придобивания увеличават продажбите с 0.7%. Придобиванията на лиценза за „Старбъкс“ и „Атриум Иновейшънс“ /Atrium Innovations/ далеч надвишават инвестициите си, главно животозастраховане „Гербер“ /Gerber Life Insurance/. Обменът на валута има отрицателен ефект от 1,5%. Общите отчетени продажби нарастват с 2,9% до 68,4 милиарда швейцарски франка.

Перспективи

Насоките за цялата 2019 г. са потвърдени от Нестле. Очакваме органичен ръст на продажбите около 3,5% и на основния марж на оперативната печалба за цялата година от или над 17,5%. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

 

Приложение

Преглед на продажбите през първите девет месеца по оперативни сегменти

  Нестле Група Зона Америка Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка Зона Азия, Океания и Африка Нестле води Други
Продажби през първите 9 месеца на 2019 г. (млн.шв.фр.) 68 367 23 995 13 650 15 938 6 097 8 687
Продажби през първите 9 месеца на 2018 г. (млн.шв.фр.) 66 424 21 918 13 731 15 799 6 127 8 849
Реален вътрешен ръстRIG 3.0% 2.7% 4.6% 2.5% -2.5% 6.4%
Ръст в цени 0.7% 1.4% -1.7% 0.6% 3.0% 0.7%
Органичен ръст 3.7% 4.1% 2.9% 3.1% 0.5% 7.1%
Нетни сливания и придобивания 0.7% 5.5% -0.1% -0.1% -0.2% -7.3%
Обмен на валута -1.5% -0.1% -3.4% -2.1% -0.8% -1.6%
Отчетен ръст на продажбите 2.9% 9.5% -0.6% 0.9% -0.5% -1.8%
 

Преглед на продажбите през първите девет месеца по продукти

 
  Общо за Групата Прахообразни и течни напитки Води Води Млечни продукти и сладолед Nutrition & Health Science Готови ястия и продукти за готвене Шоколадови продукти Храни за домашни любимци
Продажби през първите 9 месеца на 2019 г. (млн.шв.фр.) 68 367 16 880 5 764 9 806 11 698 8 888 5 358 9 973
Продажби през първите 9 месеца на 2018 г. (млн.шв.фр.) 66 424 15 388 5 765 9 758 11 905 8 716 5 542 9 350
Реален вътрешен ръст RIG 3.0% 2.7% -2.2% 1.7% 5.0% 3.0% 3.4% 5.6%
Ръст в цени 0.7% 0.1% 3.1% 1.3% 0.2% -0.2% -1.1% 1.7%
Органичен ръст 3.7% 2.8% 0.9% 3.0% 5.2% 2.8% 2.3% 7.3%