Sort by
Sort by

Нестле отчита резултати за първото полугодие на 2019 година

Nestle Headquarters
Назад
  • Органичен ръст от 3,6%, с продължаващ силен реален вътрешен ръст (RIG) от 2,6% и ръст в цените от 1,0%. Увеличаването на ръста е водено от Съединените Американски Щати и Бразилия.
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 3,5% до 45,5 млрд. швейцарски франка (първо полугодие на 2018 г.: 43,9 млрд. швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 1,1%, а валутните курсове намаляват продажбите с 1,2%.
  • Маржът на основната оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) достига 17,1%, със 100 базисни пункта нагоре. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (TOP) се повишава с 90 базисни пункта до 15,5%.
  • Основният доход на акция се увеличава с 15,7% в постоянна валута и с 14,6% на отчетна база до 2,13 швейцарски франка. Печалбата на акция намалява с 12,3% до 1,68 швейцарски франка на отчетна база, тъй като през предходната година се облагодетелства от продажбата на бизнеса с шоколадови продукти в САЩ.
  • Свободният паричен поток се увеличава с 40,4% до 4,1 милиарда швейцарски франка.
  • Управлението на портфолиото е изцяло според очакванията. Очаква се продажбата на Nestlé Skin Health да бъде приключена през втората половина на 2019 г. на договорена цена в размер на 10,2 милиарда швейцарски франка. Стратегическият преглед на бизнес Herta продължава и се очаква да приключи в края на 2019 г.
  • Очакванията за цялата 2019 г. са потвърдени. Предвижда се органичен ръст на продажбите около 3,5% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност на или над 17,5%. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и на капиталовата ефективност.

 

Марк Шнайдер Главен изпълнителен директор на Нестле:

"Окуражени сме от резултатите от първото полугодие и постигнахме още по-голям напредък към постигане на финансовите ни цели за 2020 г. Дисциплинираното изпълнение и бързите иновации допринесоха за подобряване на органичния ръст и рентабилността. Много фактори допринасят за ръста ни като сред тях най-големият пазар - Съединените Американски Щати, бележи особено добри резултати. В категориите ни увеличаването на инвестициите в нашите марки и в иновации очевидно се отплаща, което е отразено в нарастващия интерес при храните за домашни любимци PetCare и връщането към среден едноцифрен ръст при кафето. Пускането на марката „Старбъкс“ /Starbucks/ до тук е огромен успех и планираме още по-голямо географско разпространение и иновации на продуктите, за да можем да се възползваме максимално от тази уникална възможност. Активното управление на портфолиото ще продължи да изостря нашия стратегически фокус и да позиционира дружеството в атрактивни дейности с висок ръст. Нашият модел за създаване на стойност дава очакваните резултати и ще спомогне за един постоянен ръст на печалбата."

Продажби на Групата

Органичният ръст достига 3,6%. Реалният вътрешен ръст от 2,6% остава на най-високото ниво в хранително-вкусовата промишленост. Ръстът в цените допринася с 1,0% с известно забавяне през второто тримесечие поради дефлационната среда в Европа и по-ниския ръст на цените в Бразилия. Органичният ръст е 3,4%, изключвайки дейностите, които са предмет на стратегически преглед. Засиленият ръст на годишна база се води от САЩ и Бразилия. AOA (Азия, Океания и Африка) отбелязват солиден ръст, въпреки отрицателните резултати в продажбите в Пакистан и по-ниските продажби в някои категории в Китай. Органичният ръст е 2,4% на развитите пазари, със значително увеличение на реалния вътрешен ръст през второто тримесечие. Ръстът на развиващите се пазари е 5,3%.

Всички категории продукти отбелязват положителен ръст. Най-голям принос имат Purina PetCare, кафето и бизнес Детско хранене. Кафето се върна към среден едноцифрен ръст през второто тримесечие с подобрена динамика на Nespresso и Nescafé във всички зони. Пускането на продуктите на Starbucks на 14 пазара показва засилено търсене и ще последват и други пазари през втората половина на годината.

Нетните придобивания увеличават продажбите с 1,1%. Придобиването на лицензите на „Старбъкс“ и „Атриум Иновейшънс“ /Atrium Innovations/ далеч надхвърлят инвестициите си, главно Животозастраховане „Гербер“ /Gerber Life Insurance/. Курсовите разлики оказват отрицателно въздействие от 1,2%. Общите отчетени продажби се увеличават с 3,5% до 45,5 млрд. швейцарски франка.

Перспективи

Очакванията за цялата 2019 г. са потвърдени. Предвижда се органичен ръст на продажбите около 3,5% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност на или над 17,5%. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

Приложение

Преглед на продажбите за полугодието и оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP)

  Общо за Групата Зона AMS Зона EMENA Зона AOA Nestlé Waters Други дейности
Продажби полугодие на 2019 (CHF m) 45 456 15 666 9 231 10 725 4 003 5 831
Продажби полугодие на 2018 (CHF m) 43 920 14 153 9 303 10 634 3 967 5 863
Реален вътрешен ръст (RIG) 2.6% 2.0% 3.7% 2.5% -3.3% 6.7%
Ръст в цени 1.0% 1.9% -1.3% 0.8% 4.7% 0.7%
Органичен ръст 3.6% 3.9% 2.4% 3.3% 1.4% 7.4%
Нетни сливания и придобивания 1.1% 6.4% -0.1% -0.1% -0.2% -6.5%
Обмен на валута -1.2% 0.5% -3.1% -2.3% -0.3% -1.4%
Отчетен ръст на продажбите 3.5% 10.8% -0.8% 0.9% 0.9% -0.5%
Полугодие на 2019 г. оперативна печалба от основна търговска дейност (млн. шв. фр.) 7 773 3 009 1 733 2 482 472 1 144
Полугодие на 2018 г. оперативна печалба от основна търговска дейност (млн. шв. фр.)* 7 063 2 667 1 738 2 419 398 960
Полугодие на 2019 г. Марж на оперативната печалба от основна търговска дейност 17.1% 19.2% 18.8% 23.1% 11.8% 19.6%
Полугодие на 2018 г. Марж на оперативната печалба от основна търговска дейност* 16.1% 18.8% 18.7% 22.7% 10.0% 16.4%
Продажби полугодие на 2019 г. (млн. шв. фр.) 45 456 15 666 9 231 10 725 4 003 5 831

Преглед на продажбите за полугодието и оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) по продукти

  Общо за Групата Напитки Води Млечни продукти и сладолед Nutrition & Health Science Готови ястия и продукти за готвене Шоколадови продукти Храни за домашни любимци
Продажби полугодие на 2019 г. (млн. шв. фр.) 45 456 11 367 3 786 6 539 7 822 5 938 3 450 6 554
Продажби полугодие на 2018 г. (млн. шв. фр.) 43 920 10 265 3 729 6 385 7 912 5 819 3 634 6 176
Реален вътрешен ръст (RIG) 2.6% 2.2% -3.0% 1.4% 5.2% 2.6% 3.3% 4.2%
Ръст в цени 1.0% 0.5% 5.0% 1.6% 0.7% -0.2% -0.8% 1.9%
Органичен ръст 3.6% 2.7% 2.0% 3.0% 5.9% 2.4% 2.5% 6.1%
Полугодие на 2019 г. оперативна печалба от основна търговска дейност (млн. шв. фр.) 7 773 2 619 433 1 236 1 800 1 025 408 1 319
Полугодие на 2018 г. оперативна печалба от основна търговска дейност (млн. шв. фр.)* 7 063 2 385 352 1 121 1 589 1 002 443 1 290
Полугодие на 2019 г. Марж на оперативната печалба от основна търговска дейност 17.1% 23.0% 11.4% 18.9% 23.0% 17.3% 11.8% 20.1%
Полугодие на 2018 г. Марж на оперативната печалба от основна търговска дейност* 16.1% 23.2% 9.4% 17.6% 20.1% 17.2% 12.2% 20.9%

* Данните за 2018 г. са коригирани, за да отразяват преразпределението на някои маркетингови и административни разходи от неразпределени позиции в оперативните сегменти. Това бе извършено, за да се отрази по-добре използването на разходите във всяка зона и глобално управлявани бизнеси.