Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле отчита продажби за първото тримесечие на 2020 г., предоставя актуална информация, свързана с COVID-19

Nestle
Назад

Кризата COVID-19 оказва изключително и мащабно влияние върху живота на всички ни. Още от най-ранните етапи на пандемията от Нестле работят в тясно сътрудничество с местните власти и бизнес партньори, за да реагират на предизвикателството. Три са основните приоритети на компанията: опазване здравето и благополучието на хората от компанията, осигуряване на непрекъснатост на бизнеса с цел задоволяване потребностите на потребителите и подкрепа на общностите по целия свят с усилия за подпомагане на местно ниво.

В тези трудни времена много от бизнес партньорите са изправени пред сериозни предизвикателства, които създават огромна несигурност за техните служители и семействата им.

За клиентите от ХОРЕКА канала, от Нестле предлагат бърза и прагматична помощ за овладяване на кризата и рестартиране на бизнеса им. Например, в рамките на инициативата „Винаги отворени за Вас“, се предлага удължаване на сроковете за плащане, както и замразяване на наемите на кафе-машините. Очаква се общата стойност на тази инициатива в глобален мащаб да бъде около 500 милиона швейцарски франка, като за България стойността е 120 000 швейцарски франка.

Друг пример е веригата за доставка на млечни продукти. Работи се пряко с над 200 000 млекопроизводители в световен мащаб. Млечните продукти са много нетрайни и в момента много земеделски производители са изправени пред значителен срив в търсенето. Изпълняват се изцяло ангажиментите за закупуване на договорените обеми, за да бъде подпомогнато поддържането на поминъка им.

От началото на тази пандемия Нестле участва в множество проекти по целия свят като надежден работодател и бизнес партньор, както и в качеството си на социално-отговорна компания. Само в България от началото на кризата през месец март Нестле подпомага финансово четири болници в страната с цел осигуряване на защитни материали и облекла за медицинския персонал на първа линия. Също така Нестле България осигурява под формата на дарение продукти за най-нуждаещите се групи от населението – социално уязвимите и пострадали от кризата граждани, както и медицинския персонал на първа линия. Общата стойност на описаната подкрепа надвишава 100 000 лв.  

През първото тримесечие компанията остава устойчива в световен мащаб:

 • Органичният ръст достига 4,3%, с реален вътрешен ръст (RIG) в размер на 4,7% и ръст в цените в размер на -0,4%. Ръстът е подкрепен от силна динамика в Северна и Южна Америка и зона Европа, Близкия Изток и Северна Америка. В зона Азия, Океания и Африка се наблюдава рязък спад на продажбите.
 • Общите отчетени продажби намаляват с 6,2% до 20,8 млрд. швейцарски франка (тримесечието на 2019 г.: 22,2 млрд. швейцарски франка). Придобиванията без дивиденти намаляват продажбите с 4,7%, валутните курсове намалява продажбите с 5,8%.
 • Управлението на портфолиото върви по план. Продажбата на дейността със сладолед в САЩ за 4 милиарда щатски долара на Froneri приключи на 31 януари 2020 г. Продажбата на дела от 60% в дейността Herta charcuterie (студени разфасовки и месни продукти) на Casa Tarradellas се очаква да приключи през първата половина на 2020 г.
 • Нестле реши да проучи стратегически варианти, включително евентуална продажба на дейностите си с фъстъченото мляко Yinlu и консервите с оризова каша в Китай. Нестле ще запази и развие настоящата си дейност с готовото за консумация кафе с марката NESCAFÉ.

Тъй като все още е твърде рано да се прецени пълното въздействие на COVID-19, засега се поддържат първоначалните насоки за цялата 2020 година. Очаква се непрекъснато подобряване в ръста на продажбите на органични продукти и маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да нараснат.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „Кризата COVID-19 продължава да оказва влияние върху живота на всички ни изключително силно и понякога дори трагично. Мислите ни са с всички засегнати и изразяваме дълбоко съчувствие към тези, които са загубили близки хора.

В тези времена Нестле има специална отговорност. Нашите хранителни продукти и напитки спомагат за поддържането на хората здрави, осигуряват комфорт и поддържат възстановяването.

Нашите хора, по-специално служителите ни на първа линия, показаха изключителен ангажимент в поддържането на бизнеса ни и в задоволяване потребностите на потребителите. Ще продължим да работим усилено за осигуряване на храни и напитки на хората по целия свят, всеки ден.

Компанията ни остана устойчива през първото тримесечие, отразявайки разнообразното ни продуктово портфолио и силното ни местно присъствие в 187 страни. Въпреки това, тази криза далеч не е приключила и предстои да се изправим пред много несигурности през следващите тримесечия. Ще продължим бързо да се адаптираме към променящите се нужди на потребителите и към предизвикателствата в нашите глобални вериги за доставки. Като надежден работодател и бизнес партньор изпълняваме своите ангажименти. Като добър гражданин и доверен съсед, продължаваме да предлагаме нашата помощ, по-специално на най-уязвимите в обществото. През последните 154 години Нестле успешно преодолява много предизвикателства. Уверени сме, че заедно с всички, които се борят срещу пандемията и нейните последици, ще преодолеем и това.“

Продажби на Групата

Органичният ръст достига 4,3%, с реален вътрешен ръст в размер на 4,7%. Ръстът в цените временно спада с 0,4%, което отразява главно периода на промоциите в Северна Америка.

Органичният ръст е подкрепен от силна динамика в Северна и Южна Америка и зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Зона Азия, Океания и Африка отчита отрицателен ръст, главно поради двуцифрен спад на продажбите в Китай. Органичният ръст е 7,4% на развитите пазари, изцяло въз основа на реалния вътрешен ръст. Ръстът на развиващите се пазари е 0,5%.

По категория продукти най-големият принос за ръста е на храните за домашни любимци с марката Purina PetCare и техните премиум марки Purina Pro Plan и Purina ONE. Готовите ястия и продуктите за готвене нарастват с висок едноцифрен темп, с подобрен ръст при всички марки. Кафето отчита добра динамика, подхранвана от търсенето на продуктите Starbucks, Nespresso и NESCAFÉ. Nestlé Health Science отбелязва двуцифрен ръст, което отразява повишеното търсене на потребителски и медицински хранителни продукти.

Придобиванията без изтегляния на инвестициите намаляват продажбите с 4,7%, което до голяма степен е свързано с продажбата на Nestlé Skin Health и дейността със сладолед в САЩ. Валутните курсове намаляват продажбите с 5,8%, което отразява поскъпването на швейцарския франк спрямо повечето валути. Общите отчетени продажби намаляват с 6,2% до 20,8 млрд. швейцарски франка.

Въздействието на кризата с COVID-19 върху бизнеса

Нестле реагира бързо и предприе необходимите мерки за свеждане до минимум на въздействието на тази глобална криза. Към днешна дата Групата е в състояние ефективно да обслужва своите търговски партньори и потребители, въпреки известни прекъсвания във веригата на доставки на местно ниво и временна липса на персонал. Служителите на Нестле на първа линия играят важна роля за преодоляването на тези предизвикателства.

Ефектът от COVID-19 варира съществено в зависимост от географията, категорията на продукта и канала за продажби, в зависимост от момента на избухване на епидемията, обхвата на ограниченията и поведението на потребителите:

 • Географии: Повечето пазари, особено в Северна Америка и Европа, отбелязват значителен ръст през месец март, отчасти подкрепен от потребителското запасяване. Китай отбелязва рязък спад на продажбите поради ограниченията в движението, които са наложени през почти цялото тримесечие,
 • ограниченото потребителско складиране и относително по-голямото излагане на канали извън дома.
 • Категории продукти: Основните продукти отбелязват увеличено търсене. Готовите ястия и продуктите за готвене, Purina PetCare, кафето и продуктите на Nestlé Health Science отчитат повишен ръст. Шоколадовите продукти и сладоледът отчитат спад в продажбите, което отразява намаленото купуване на подаръци и спонтанното купуване.
 • Канали за продажба: Всички пазари отбелязват значително изменение от потребление извън дома към домашно потребление. Каналите извън дома отчитат отрицателен ръст, със значително намаление на продажбите за магазините на Nestlé Professional, водите и Nespresso. Продажбите от електронната търговия нарастват с 29,4%, за първи път, надхвърляйки 10% от общите продажби на Групата.

Все още е трудно да се определи количествено финансовото въздействие на COVID-19 и то ще зависи от продължителността и икономическите последици от тази криза. Нестле продължава бързо да се адаптира към предизвикателствата пред веригата за доставки и променящото се поведение на потребителите. Групата остава издръжлива предвид разнообразното си портфолио от продукти и присъствието си по целия свят.

Управление на портфолиото

През януари 2020 г. Нестле приключи продажбата на дейността си със сладолед в САЩ за 4 милиарда щатски долара на Froneri, успешното глобално съвместно предприятие с PAI Partners. Групата очаква да приключи продажбата на дела от 60% в дейността си Herta charcuterie (студени разфасовки и месни продукти) на Casa Tarradellas през първата половина на 2020 година.

През януари 2020 г. Групата обяви споразумение за покупка на активи с Allergan за придобиване на медикамента за стомашно-чревния тракт Zenpep. С този ход Нестле цели да разшири бизнеса си с медицински храни и да допълни портфолиото си с терапевтични продукти. Очаква се покупката на Zenpep да приключи през второто тримесечие на тази година.

През април 2020 г. Нестле също обяви и приключи придобиването на Lily's Kitchen, дейност с премиум натурални храни за домашни любимци.

Стратегическо развитие

Съветът на директорите реши да проучи стратегически варианти, включително евентуална продажба за дейността си с фъстъченото мляко и консервите с оризова каша с марката Yinlu в Китай. Намерението е да се осигури дългосрочният ръст и успехът на тези дейности с Yinlu, които през 2019 г. са реализирали продажби от 700 милиона швейцарски франка. Нестле ще запази дейността си с готовото за консумация кафе с марката NESCAFÉ, което понастоящем се пълни и разпространява от Yinlu. NESCAFÉ е стратегически двигател за ръст и Нестле ще продължи да инвестира сериозно в марката в Китай.

Съветът на директорите също потвърди и подчерта стратегическото значение на китайския пазар за Групата. В момента Нестле оперира 31 фабрики, три центъра за научноизследователска и развойна дейност и четири центъра за иновации на продукти в региона на Голям Китай. Групата е реализирала значителни капиталови инвестиции в региона и продължава да вижда значителни възможности за допълнителни инвестиции и устойчив ръст.

Зона Северна и Южна Америка (AMS)

 • 7,4% органичен ръст: 7,9% реален вътрешен ръст; -0,5% ръст в цените.
 • Северна Америка отбелязва висок едноцифрен органичен ръст, със силен реален вътрешен ръст и отрицателен ръст в цените.
 • Латинска Америка отчита среден едноцифрен органичен ръст, с положителни реален вътрешен ръст и ръст в цените.

Продажби

Продажби

Органичен

Нетни

Валутни курсове

Отчетен

първо тримесечие 2020 г.

първо тримесечие  2019 г.

Реален вътрешен ръст

Ръст в цени

ръст

сливания и придобивания

валута

ръст

Зона Америка

8,3 млрд.шв.фр.

8,6 млрд.шв.фр.

7,9%

-0,5%

7,4%

-4,0%

-6,1%

-2,7%

Органичният ръст нараства до 7,4%, подкрепен от по-високия реален вътрешен ръст в размер на 7,9%. Ръстът в цените намалява с 0,5%, което отразява главно периода на промоциите в Северна Америка. Придобиванията без изтегляния на инвестициите намаляват продажбите с 4,0%, което до голяма степен е свързано с продажбата на дейността със сладолед в САЩ. Валутните курсове имат отрицателно въздействие от 6,1%. Отчетените продажби в зона Северна и Южна Америка намаляват с 2,7% до 8,3 млрд. швейцарски франка.

Северна Америка нараства с висок едноцифрен темп, подкрепен от силния реален вътрешен ръст в повечето категории продукти. Най-големият принос за ръста е на храните за домашни любимци с марката Purina PetCare, които отчитат постоянна динамика в електронната търговия и премиум марките. Purina Pro Plan, Fancy Feast и ветеринарните продукти нарастват с двуцифрен темп. Напитките, включително продуктите Starbucks, NESCAFÉ и Coffee mate, нарастват с висок едноцифрен темп. Замразените храни бележат висок едноцифрен ръст, с положителен принос от всички марки, особено DiGiorno, Stouffer's и Hot Pockets. Пекарските продукти, включително Toll House и Carnation, повишават потребителското търсене. Детското хранене с марката Gerber отчита среден едноцифрен ръст, подкрепен от органичната си линия и здравословните закуски. Водите отчитат положителен ръст, който се основава на силната динамика на S.Pellegrino и положително развитие на продажбите за регионални марки извън канала извън дома. Nestlé Professional отчита спад в продажбите, тъй като за потребление каналите извън дома затвориха или преустановиха услугите през месец март.

Латинска Америка бележи среден едноцифрен ръст, подкрепен от повечето географии и категории продукти. Продажбите в Бразилия нарастват с висок едноцифрен темп, със значителен ръст в детското хранене, млечните продукти и кафето. Мексико отбелязва среден едноцифрен ръст, който се основава на увеличените продажби на NESCAFÉ и Coffee mate. Чили отчита висок едноцифрен ръст. Латинска Америка отчита двуцифрен ръст на храните за домашни любимци с марката Purina PetCare и кулинарните продукти. KitKat продължава да расте, като частично компенсира спада в продажбите на други шоколадови продукти.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA)

 • 7,1% органичен ръст: 8,2% реален вътрешен ръст; -1,1% ръст в цените.
 • Западна Европа бележи среден едноцифрен органичен ръст. Силният реален вътрешен ръст е частично компенсиран от отрицателния ръст в цените.
 • Централна и Източна Европа бележат висок едноцифрен органичен ръст със силен реален вътрешен ръст. Ръстът в цените е отрицателен.
 • Близкият Изток и Северна Африка отчитат висок едноцифрен органичен ръст, който се основава на силен реален вътрешен ръст и леко положителен ръст в цените.

Продажби

Продажби

Органичен

Нетни

Валутни курсове

Отчетен

първо тримесечие 2020 г.

първо тримесечие  2019 г.

Реален вътрешен ръст

Ръст в цени

ръст

сливания и придобивания

валута

ръст

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Америка

5,3 млрд.шв.фр.

5,3 млрд.шв.фр.

8,2%

-1,1%

7,1%

-0,5%

-6,2%

0,4%

Органичният ръст е 7,1%, при повишен реален вътрешен ръст от 8,2%. Ръстът в цените намалява с 1,1%, тъй като дефлационните тенденции продължават да се отразяват на хранителния и търговския сектор на повечето европейски пазари. Придобиванията без изтегляния на инвестициите намаляват продажбите с 0,5%. Чуждестранната валута повлиява негативно на продажбите с 6,2%. Отчетените продажби в зона EMENA нарастват с 0,4% до 5,3 милиарда швейцарски франка.

Зона EMENA отчита висок едноцифрен органичен ръст с широко базиран пазарен дял в повечето категории продукти и географии. Германия, Русия, Израел и Испания отбелязват особено силен ръст.

Готовите ястия и продуктите за готвене, кафе, храните за домашни любимци с марката Purina PetCare и детското хранене отчитат двуцифрен ръст. При кулинарните продукти се забелязва повишено потребителско търсене във всички сегменти, особено вегетарианските и растителните хранителни продукти с марките Maggi и Garden Gourmet. Кафето отбелязва увеличен ръст, подкрепен от продуктите Starbucks и NESCAFÉ. Храните за домашни любимци с марката Purina PetCare отчита продължаваща силна динамика, водена от Felix, Purina ONE и Tails.com. При детското хранене се наблюдава увеличено потребителско търсене в повечето географии, особено за продукти с олигозахариди от човешко мляко (HMO). Водите отчитат отрицателен ръст, повлиян от спада на продажбите в канала извън дома. Nestlé Professional регистрира двуцифрен спад в продажбите.

Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA)

 • -4,6% органичен ръст: -4,6% реален вътрешен ръст; 0,0% ръст в цените.
 • Китай отбелязва двуцифрен спад на органичния ръст, главно поради отрицателния реален вътрешен ръст. Ръстът в цените е отрицателен.
 • Югоизточна Азия поддържа среден едноцифрен органичен ръст, воден от реалния вътрешен ръст. Ръстът в цените е леко положителен.
 • Южна Азия отчита висок едноцифрен органичен ръст със солиден реален вътрешен ръст.
 • Африка на юг от Сахара отбелязва двуцифрен органичен ръст, основан на силен реален вътрешен ръст.
 • Япония и Океания имат нисък едноцифрен органичен ръст. Солидният реален вътрешен ръст е частично компенсиран от отрицателния ръст в цените

 

Продажби

Продажби

Органичен

Нетни

Валутни курсове

Отчетен

първо тримесечие  2020 г.

първо тримесечие 2019 г.

Реален вътрешен ръст

Ръст в цени

ръст

сливания и придобивания

валута

ръст

Зона Азия, Океания и Африка

5,0 млрд.шв.фр.

5,5 млрд.шв.фр.

-4,6%

0,0%

-4,6%

0,0%

-5,1%

-9,7%

Органичният ръст е -4,6%, с реален вътрешен ръст -4,6%. Ръстът в цените е постоянен. Придобиванията без изтегляния на инвестициите не оказват влияние върху продажбите. Валутните курсове намаляват продажбите с 5,1%. Отчетените продажби в зона AOA намаляват с 9,7% до 5,0 милиарда швейцарски франка.

Зона AOA отчита отрицателен органичен ръст, главно поради спад в продажбите в Китай. Други подрегиони отбелязват среден едноцифрен ръст.

Китай отчита двуцифрен отрицателен ръст, поради значителен спад на продажбите в канала извън дома и поради китайската Нова година. Примерите включват Nestlé Professional, фъстъченото мляко и консервите с оризова каша с марката Yinlu, шоколадовите продукти с марката Hsu Fu Chi, готовите за пиене продукти и сладоледа. Продажбите на бебешката формула с марката Wyeth намаляват, особено серията S-26. Детските зърнени храни и храните за домашни любимци с марката Purina PetCare отбелязват двуцифрен ръст. Продажбите от електронна търговия отчитат двуцифрен ръст, подкрепен от продуктите на NESCAFÉ и Starbucks.

Югоизточна Азия отбелязва солиден ръст, подкрепен от силна динамика в Индонезия и подобрен ръст във Филипините и Тайланд. Bear Brand и Maggi нарастват с двуцифрен темп. Южна Азия отбелязва висок едноцифрен ръст. Индия продължава да бележи добри резултати, с постоянна динамика за NAN, Maggi и KitKat. Пакистан се връща към положителен ръст, който се основава на подобрено развитие на продажбите на млечните продукти. Африка на юг от Сахара бележи ускорение до двуцифрен темп на ръст, подкрепен от Nido, Milo и кафето. Япония и Океания бележат нисък едноцифрен ръст. Океания бележи силен ръст във всички категории продукти, особено храните за домашни любимци с марката Purina PetCare, шоколадовите продукти и NESCAFÉ. В Япония се наблюдава спад в продажбите, като KitKat е повлиян от намаления брой на входящите туристи.

По категория продукти храните за домашни любимци с марката Purina PetCare, Milo и Maggi постигат положителен ръст. В рамките на кафето, продуктите на Starbucks продължават да бележат силно потребителско търсене. Извън Китай детското хранене бележи добра динамика в продажбите. Nestlé Professional регистрира двуцифрен спад в продажбите.

Други дейности

 • 8,5% органичен ръст: 8,0% реален вътрешен ръст; 0,5% ръст в цените.
 • Nespresso отчита среден едноцифрен органичен ръст, с положителен реален вътрешен ръст и ръст в цените.
 • Nestlé Health Science бележи двуцифрен органичен ръст, изцяло дължащ се на реалния вътрешен ръст.

Продажби

първо тримесечие  2020 г.

Продажби

първо тримесечие 2019 г.

Органичен

Нетни

Валутни курсове

Отчетен

Реален вътрешен ръст

Ръст в цени

ръст

сливания и придобивания

валута

ръст

Други дейности

2,2 млрд.шв.фр.

2,8 млрд.шв.фр.

8,0%

0,5%

8,5%

-25,4%

-5,5%

-22,4%

Органичният ръст от 8,5% е подкрепен от реален вътрешен ръст от 8,0% и ръст в цените от 0,5%. Придобиванията без изтегляния на инвестициите намаляват продажбите с 25,4% поради продажбата на Nestlé Skin Health. Валутните курсове имат отрицателно въздействие от 5,5%. Отчетените продажби в други дейности намаляват с 22,4% до 2,2 милиарда швейцарски франка.

Nespresso бележи среден едноцифрен органичен ръст. Америка и AOA (Азия, Океания и Африка) нарастват с двуцифрен темп, с непрекъснато увеличаване на пазарния дял в САЩ и Канада. Продажбите в Европа намаляват, отразявайки затварянията на магазини и значително намаленото търсене в канала извън дома, особено в последната част на тримесечието.

Nestlé Health Science бележи ускорение до двуцифрен темп на ръст, подкрепен от силна динамика за продуктите за потребителско и медицинско хранене. Garden of Life и Pure Encapsulations бележат увеличен ръст, основан на високото търсене на качествени добавки, които поддържат цялостното здраве и имунната система.

Нашият бизнес като сила за доброто по време на COVID-19: Обединяваме се в световен мащаб, работим на местно ниво

Компаниите по целия свят се призовават да подкрепят борбата срещу разпространението на вируса, да осигурят спешно необходими стоки и да запазят поминъка си. Ние се присъединяваме към всички наши партньори, за да предоставим помощ на общностите около нас и на най-уязвимите по целия свят.

Нашите хора са изцяло ангажирани и работят усилено, за да гарантират запазването на доставките. Докато служителите се изправят пред тези нови предизвикателства, ние предоставяме допълнителна подкрепа за осигуряване на тяхното здраве, безопасност и благополучие. Това включва гарантиране на 12 седмици редовна заплата за целия персонал, нает на почасов труд или на заплата, засегнат от временни преустановявания.

От самото начало на тази криза полагахме усилия на местно ниво за оказване на помощ по целия свят. Оказахме подкрепа на благотворителни организации, медицински институции и други организации на първа линия, които се борят с тази пандемия. В допълнение към усилията на местно ниво, ние увеличаваме подкрепата си към партньорите в подкрепа на спешната помощ и уязвимото население. По-долу са посочени само два от многото примери за това как нашите предприятия и служители подкрепят общностите, в които работят.

Партньорство с Международната федерация на Червения кръст за подпомагане подсилването на спешната й реакция. Въз основа на дългогодишно глобално партньорство, през месец март ние обявихме, че обединяваме сили с Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК), за да предоставим спешна помощ на спешните служби и лицата, полагащи грижи. Ще надхвърлим първоначалния си принос от 10 милиона швейцарски франка и вече сме определили проекти в почти 40 държави за незабавна подкрепа на място. Ще продължим да подаваме дарения към МФЧК, направени от нашите служители.

Партньорство с лекари, лекуващи пациенти с COVID-19. Осигуряването на храна за пациенти, които са критично болни от COVID-19, е още едно предизвикателство за здравните специалисти. Пациентите с COVID-19, които са подложени на интензивно лечение, често изпитват остра респираторна недостатъчност и трябва да се хранят с тръби с високопротеинови и високоенергийни храни. Нашият екип от Nestlé Health Science има дългогодишен опит в подкрепата на пациенти със специално разработени продукти за медицинско хранене. Нашите експерти работят с лекари за създаването на опростен алгоритъм и хранителен протокол въз основа на актуализирани международни указания. Този подход, който не изисква продуктите на Нестле, се споделя с доставчици на здравни услуги по целия свят, за да помогне за подобряване резултатите на пациентите и да намали напрежението върху здравната система. В допълнение, Nestlé Health Science е дарило продукти за медицинско хранене, за да подпомогне възстановяването на пациентите и да помогне на медицинския персонал да поддържа силата си на много пазари, включително Китай и Италия.

Перспективи

Тъй като все още е твърде рано да се прецени пълното въздействие на COVID-19, засега поддържаме първоначалните насоки за цялата 2020 година. Очакваме непрекъснато подобряване в ръста на продажбите на органични продукти и маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да нарастнат.0

Общо за Групата

Зона Америка

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Зона Азия, Океания и Африка

Други

дейности

Продажби първо тримесечие на 2020 г. (млн.шв.фр.)

20 812

8 347

5 313

4 974

2 178

Продажби първо тримесечие на 2019 г. (млн.шв.фр.) *

22 183

8 574

5 290

5 511

2 808

Реален вътрешен ръст

4.7%

7.9%

8.2%

-4.6%

8.0%

Ръст в цени

-0.4%

-0.5%

-1.1%

0.0%

0.5%

Органичен ръст

4.3%

7.4%

7.1%

-4.6%

8.5%

Нетни сливания и придобивания

-4.7%

-4.0%

-0.5%

0.0%

-25.4%

 

Обмен на валута

-5.8%

-6.1%

-6.2%

-5.1%

-5.5%

Отчетен ръст на продажбите

-6.2%

-2.7%

0.4%

-9.7%

-22.4%

                                             

* Данните за 2019 г. са преизчислени след решението за интегриране на бизнеса Nestlé Waters (Нестле води) в трите географски зони на Групата, в сила от 1 януари 2020 г.

Приложение

Преглед на продажбите за първото тримесечие по оперативни сегменти

Общо за Групата

Зона Америка

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Зона Азия, Океания и Африка

Други

дейности

Продажби първо тримесечие на 2020 г. (млн.шв.фр.)

20 812

8 347

5 313

4 974

2 178

Продажби първо тримесечие на 2019 г. (млн.шв.фр.) *

22 183

8 574

5 290

5 511

2 808

Реален вътрешен ръст

4.7%

7.9%

8.2%

-4.6%

8.0%

Ръст в цени

-0.4%

-0.5%

-1.1%

0.0%

0.5%

Органичен ръст

4.3%

7.4%

7.1%

-4.6%

8.5%

Нетни сливания и придобивания

-4.7%

-4.0%

-0.5%

0.0%

-25.4%

Обмен на валута

-5.8%

-6.1%

-6.2%

-5.1%

-5.5%

Отчетен ръст на продажбите

-6.2%

-2.7%

0.4%

-9.7%

-22.4%

 • Данните за 2019 г. са преизчислени след решението за интегриране на бизнеса Nestlé Waters (Нестле води) в трите географски зони на Групата, в сила от 1 януари 2020 г.