Нестле отчита продажби за първото полугодие на 2020 г.

Nestle
Назад

Органичният ръст достига 2,8%, с реален вътрешен ръст (RIG) в размер на 2,6% и ръст в цените в размер на 0,2%. Ръстът е подкрепен от постоянната динамика в Северна и Южна Америка, храните за домашни любимци с марката Purina PetCare и Nestlé Health Science.

 • Продажбите на дялове и международната търговия намаляват продажбите с 12,3%. Общите отчетени продажби намаляват с 9,5% до 41,2 млрд. швейцарски франка (полугодието на 2019 г.: 45,5 млрд. швейцарски франка).
 • Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) достига 17,4%, до 30 базисни пункта. Оперативната печалба от търговска дейност (TOP) се увеличава със 140 базисни пункта до 16,9%.
 • Печалбата на акция нараства с 22,2% до 2,06 швейцарски франка на отчетна база.

Основната печалба на акция нараства с 0,5% в постоянна валута и намалява с 5,9% на отчетна база до 2,01 швейцарски франка.

 • Свободният паричен поток намалява с 19,1% до 3,3 млрд. швейцарски франка, което се дължи главно на забавеното изплащане на дивиденти от свързано дружество и по-ниските отчетени продажби.
 • Управлението на портфолиото е изцяло според планираното. Нестле проучва стратегически варианти, включително евентуална продажба на част от дейността с Водите в Северна Америка, както и дейностите с фъстъченото мляко с марката Yinlu и консервите с оризова каша в Китай. Нестле също приключи продажбата на 60% дял в дейността с Herta charcuterie (студени разфасовки и месни продукти) на Casa Tarradellas.

Прогноза за 2020 г.: Очакваме годишен органичен ръст на продажбите между 2% и 3%. Очаква се маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност да се подобри. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат. Това ръководство се основава на настоящите познания за развитието на COVID-19 и не предполага съществено влошаване спрямо настоящите условия.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „COVID-19 продължава да оказва влияние върху хората по целия свят. Ние сме с всички засегнати и се ангажираме да помагаме там, където можем. Бих искал да благодаря на всички екипи в Нестле за тяхната всеотдайност и упорит труд пред лицето на тези невероятни предизвикателства. Нашите приоритети остават същите: да осигурим безопасността на хората ни, да осигуряваме непрекъснато снабдяване на потребителите с основни храни и напитки и грижа за нашите общности и бизнес партньори чрез финансова подкрепа, както и подкрепа чрез наши продукти.
Нестле остава устойчива компания в една бързо променяща се среда, като осигурява стабилен органичен ръст и по-добри маржове през първото полугодие. Тези резултати демонстрират гъвкавостта на нашия бизнес и силата на разнообразното ни портфолио в различните географски райони, продуктови категории и канали. Предвид това, че потребителското поведение се развива по-бързо от всякога, ние се адаптираме към тази нова реалност, като подсилваме иновациите си, използваме дигиталните си възможности и работим за скоростно изпълнение. Нашите посветени екипи и техният стремеж да постигат бизнес резултати, като същевременно да работят за напредък спрямо обществените и екологичните ни ангажименти, ни правят по-силно дружество всеки ден.

Резултати на Групата

Общо за Групата

Зона Северна и Южна Америка

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Зона Азия, Океания и Африка

Други дейности

Продажби първо полугодие на 2020 г. (млн.шв.фр.)

41 152

16 674

10 029

10 062

4 387

Продажби първо полугодие на 2019 г. (млн.шв.фр.)*

45 456

18 059

10 572

10 994

5 831

Реален вътрешен ръст (RIG)

2.6%

5.1%

2.8%

-2.7%

5.5%

Ръст в цени

0.2%

0.2%

-0.4%

0.5%

0.6%

Органичен ръст

2.8%

5.3%

2.4%

-2.2%

6.1%

Нетни сливания и придобивания

-5.3%

-5.3%

-0.5%

0.0%

-24.9%

Обмен на валута

-7.0%

-7.7%

-7.0%

-6.3%

-6.0%

Отчетен ръст на продажбите

-9.5%

-7.7%

-5.1%

-8.5%

-24.8%

Марж на оперативната печалба от основна търговска дейност за първо полугодие на 2020 г.

17.4%

18.9%

18.3%

22.7%

22.2%

Марж на оперативната печалба от основна търговска дейност за първо полугодие на 2019 г. *

17.1%

18.3%

17.9%

22.9%

19.6%

* Данните за 2019 г. са преизчислени след решението за интегриране на бизнеса Nestlé Waters (Нестле води) в трите географски зони на Групата, в сила от 1 януари 2020 г.

Органичният ръст достига 2,8%, с реален вътрешен ръст (RIG) в размер на 2,6%. Цените допринасят с 0,2% и са положителни във всичките три зони през второто тримесечие.

Продажби на Групата

След по-силното от очакваното начало на годината, през второто тримесечие органичният ръст отслабва до 1,3%, което отразява сериозното въздействие на ограниченията в движението върху пазара извън дома и известен спад в запасяването на потребителите. През първото полугодие Нестле отчита устойчива динамика в Северна и Южна Америка и положително развитие на продажбите в зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA). Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA) отбелязва спад в продажбите, като ръстът става положителен през второто тримесечие. Органичният ръст е 4,1% на развитите пазари, дължащ се изцяло на реалния вътрешен ръст (RIG). Ръстът на развиващите се пазари е 1,1%.

По категория продукти най-големият принос за ръста е на храните за домашни любимци с марката Purina PetCare, воден от премиум марките си Purina Pro Plan и Purina ONE. Млечните продукти отбелязват висок едноцифрен ръст, основан на силното търсене на обогатени млека като Nido и Bear Brand, както и на Coffee mate. Готовите ястия и продуктите за готвене нарастват със среден едноцифрен темп, със силна динамика при замразените храни. Вегетарианските и растителните хранителни продукти нарастват с 40%, подкрепени от допълнителното разширяване на Garden Gourmet в Европа и увеличения ръст на Sweet Earth в Съединените щати. Кафето остава устойчиво, с нисък едноцифрен ръст, като двуцифреното увеличение на продажбите на кафе у дома далеч надвишава резкия спад на канала извън дома. Продуктите ни с марката „Старбъкс“ /Starbucks/ продължават да нарастват с двуцифрен темп, който е предизвикан от допълнителното глобално разширяване и пускането на нови предложения. Nestlé Health Science отчита двуцифрен ръст, което отразява повишеното търсене на продукти, които поддържат здравето и имунната система. Водите и шоколадовите продукти отбелязват отрицателен ръст поради широкото им излагане на канала извън дома и потреблението в движение.

Продажбите на дялове намаляват продажбите с 5,3%, което до голяма степен е свързано с продажбата на Nestlé Skin Health и бизнеса със сладолед в САЩ. Обменът на валутни курсове намалява продажбите със 7,0%, което отразява поскъпването на швейцарския франк спрямо повечето валути. Общите отчетени продажби намаляват с 9,5% до 41,2 млрд. швейцарски франка.

Въздействие на кризата COVID-19 върху бизнеса

Кризата COVID-19 доведе до дълбоки промени в работната среда на различните пазари. Глобалната икономика навлезе в рецесия, веригите за доставки бяха поставени на изпитание и потребителското поведение се промени с бързи темпове. Нестле бързо използва ефективни мерки за справяне с тази нова реалност. Веригата за доставки на дружеството се оказа устойчива, като обектите за производство и дистрибуция продължиха да работят без значителни прекъсвания. Предвид промяната в потребителските навици, Нестле започна да разработва решения за задоволяване на повишеното търсене на продукти за консумация в домашни условия, продукти, които поддържат здравето и засилват имунната система, както и достъпни предложения. Дружеството също така ускори развитието на дигиталните си възможности и разшири електронната търговия и онлайн комуникацията.

През първото полугодие ефектите от COVID-19 върху органичния ръст варираха съществено в зависимост от географския район, категорията на продуктите и канала за продажби, в зависимост от времето на възникване на огнищата, обхвата на ограниченията и потребителското поведение:

  • Географски райони: По-голямата част от пазарите отбелязват по-бавен ръст през второто тримесечие. Тази тенденция отразява пълния ефект от затварянето на каналите за консумация извън дома и спада в запасяването на потребителите след презапасяването им през месец март. Северна Америка остава устойчива. Китай отчита двуцифрен спад на продажбите, като ръстът се подобрява до почти постоянен през второто тримесечие, с намаляване на ограниченията за движение.
  • Категории продукти: Търсенето на продукти за консумация в домашни условия, надеждни марки и продукти за личното здраве се увеличава. Храните за домашни любимци с марката Purina PetCare, млечните продукти, продуктите за готвене, кафето за консумация в домашни условия и продуктите на Nestlé Health Science отчитат силен ръст. Водите и шоколадовите продукти отчитат спад в продажбите, което отразява голямото им участие в каналите за консумация извън дома, потреблението в движение и спонтанното купуване. Повечето категории отбелязват спад в запасяването на потребителите през второто тримесечие.
  • Канали за продажба: На всички пазари се наблюдава значително изменение от продукти извън дома и в движение, към потребление у дома. Продажбите на дребно се увеличават значително. Каналите извън дома отчитат отрицателен ръст, със значително намаление на продажбите за Nestlé Professional, водите и Nespresso. Продажбите от електронна търговия нарастват с 48,9%, достигайки 12,4% от общите продажби на Групата.

През първото полугодие разходите, свързани с COVID-19, възлизат на 290 млн. швейцарски франка, включително разходи за бонуси, изплащани на работниците на първа линия, протоколи за безопасност на служителите, дарения и други помощи за персонала и за клиентите. Освен това, Групата усвои разходи в размер на 120 млн. швейцарски франка, свързани с персонала и обектите с преустановена дейност вследствие на предприетите мерки по време на извънредното положение.

Разходите за маркетинг, свързан с потребителите*, намаляха. На много пазари активирането в магазините не можа да се осъществи по време на извънредното положение, свързано с COVID-19. Нестле увеличи разходите за медии, особено в дигиталните канали, за да подкрепи ангажираността спрямо марката и потребителите. По-ниските цени на медиите позволиха достъп до повече потребители.

          * В постоянна валута, с изключение на продажбите на Nestlé Skin Health и дейността със сладолед в САЩ

Все още е трудно да се определи количествено точното финансово въздействие на COVID-19 за цялата година и то ще зависи от продължителността и икономическите последици от тази криза, както и от скоростта на възстановяване в канала извън дома.

Оперативна печалба от основна търговска дейност

Оперативната печалба от основна търговска дейност намалява със 7,9% до 7,2 млрд. швейцарски франка. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност достига 17,4%, увеличение с 30 базисни пункта в постоянна валута и на отчетна база.

Разширяването на маржовете е подкрепено от управлението на портфолиото и по-добрите оперативни резултати. Намаленото активиране в магазините по време на закриванията и по-ниските структурни разходи далеч компенсират свързаните с COVID-19 разходи и инфлацията на стоките.


Разходите за преструктуриране и нетните други позиции за търговия са 186 млн. швейцарски франка. Оперативната печалба от търговска дейност намалява с 1,2% до 7,0 млрд. швейцарски франка. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност достигна 16,9%, увеличение от 140 базисни пункта в постоянна валута и на отчетна база.

Нетни финансови разходи и данък върху дохода

Нетните финансови разходи намаляват с 11,3% до 447 млн. швейцарски франка, което до голяма степен отразява намалението на средния нетен дълг.

Групата отчита намаляване на данъчната ставка с 40 базисни пункта до 27,1%. Основната данъчна ставка е стабилна на 21,4%.

Нетна печалба и печалба на акция

Нетната печалба нараства с 18,3% до 5,9 милиарда швейцарски франка. Маржът на нетната печалбата се увеличава с 340 базисни пункта до 14,3%, облагодетелстван от еднократен доход, свързан с продажби на дялове и по-добри оперативни резултати.

Печалбата на акция се увеличава с 22,2% до 2,06 швейцарски франка на отчетна база. Основната печалба на акция нараства с 0,5% в постоянна валута и намалява с 5,9% на отчетна база до 2,01 швейцарски франка. Продажбите на дялове и по-ниските вноски от асоциирани и съвместни предприятия имат отрицателно въздействие в размер на 4,4%. Програмата за обратно изкупуване на акции на Нестле допринася с 1,4% за увеличението на основната печалба на акция, без финансовите разходи.

Паричен поток

Свободният паричен поток намалява с 19,1% до 3,3 млрд. швейцарски франка. Това намаление се дължи най-вече на забавянето в изплащането на дивиденти от асоциирано дружество от април до юли, на влиянието на валутните курсове и продажбата на дялове. След корекция за това изплащане на дивиденти, безплатният паричен поток се увеличава с 40 базисни пункта до 9,3% от продажбите, което отразява подобрената капиталова дисциплина и по-добрите оперативни резултати.

Програма за обратно изкупуване на акции

През първото полугодие Групата изкупи обратно акции на Нестле на стойност 4,2 млрд. швейцарски франка, като част от тригодишната програма за обратно изкупуване на акции в размер на 20 млрд. швейцарски франка, която започна през месец януари.

Нетен дълг

Нетният дълг нараства до 33,4 млрд. швейцарски франка към 30 юни 2020 г., в сравнение с 27,1 млрд. швейцарски франка към 31 декември 2019 г. Увеличението отразява изплащането на дивиденти в размер на 7,7 млрд. швейцарски франка и обратното изкупуване на акции в размер на 4,2 млрд. швейцарски франка, което далеч надвишава генерирането на свободен паричен поток и нетен приток на парични средства от продажби и придобивания.

Управление на портфолиото

През януари Нестле приключи продажбата на дейността си със сладолед в САЩ за 4 млрд. щатски долара на „Фронери“ /Froneri/, успешно глобално съвместно предприятие с „ПАИ Партнърс“ /PAI Partners/. Групата извърши продажбата на 60% дял в дейността си с Herta Charcuterie (студени разфасовки и месни продукти) на Casa Tarradellas през месец юни.

През април Нестле приключи придобиването на „Лилис Китчън“ /Lily's Kitchen/, дейност с премиум натурални храни за домашни любимци. През май Групата приключи покупката на дейността Zenpep от Allergan. През юли Нестле приключи придобиването на мажоритарен дял от Vital Proteins, водеща американска марка колагенни продукти.

Стратегическо развитие

През май Нестле обяви решението да проучи стратегически варианти, включително евентуална продажба, на по-голямата част от дейността с Водите в Северна Америка. Като част от този процес Групата се съгласи да продаде дейността си с Nestlé Pure Life на „Айс Ривър Спрингс“ /Ice River Springs/ през месец юли. Стратегическият преглед на дейността с фъстъчено мляко с марката Yinlu и консервите с оризова каша в Китай продължава. Очаква се и двете преразглеждания прегледа да приключат в началото на 2021 година.

Продажби първо полугодие на 2020 г.

Продажби първо полугодие на 2019 г.

Реален вътрешен ръст

Ръст в цени

Органичен ръст

Оперативна печалба от осн. търговска дейност първо полугодие на 2020 г.

Оперативна печалба от осн. търговска дейност първо полугодие на 2019 г.

Марж първо полугодие на 2020 г.

Марж първо полугодие на 2019 г.

Зона Северна и Южна Америка

16.7 млрд. шв.фр.

18.1 млрд. шв.фр.

5.1%

0.2%

5.3%

3.2 млрд. шв.фр.

3.3 млрд. шв.фр.

18.9%

18.3%

Зона Северна и Южна Америка (AMS)

  • 5,3% органичен ръст: 5,1% реален вътрешен ръст (RIG); 0,2% ръст в цените.
  • Северна Америка отчита среден едноцифрен органичен ръст със силен реален вътрешен ръст и отрицателен ръст в цените.
  • Латинска Америка поддържа среден едноцифрен органичен ръст с положителен реален вътрешен ръст и ръст в цените.
  • Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност се увеличава с 60 базисни пункта до 18,9%.

Органичният ръст достига 5,3%, подкрепен от стабилния реален вътрешен ръст в размер на 5,1%. Ръстът в цените допринася с 0,2% и става положителен през второто тримесечие с широко базирани подобрения. Продажбите на дялове намаляват продажбите с 5,3%, което до голяма степен е свързано с продажбата на американския бизнес със сладолед. Обменът на валутни курсове има отрицателно въздействие в размер на 7,7%, главно поради обезценяването на валутата в Латинска Америка. Отчетените продажби в зона Северна и Южна Америка намаляват със 7,7% до 16,7 млрд. швейцарски франка.

Северна Америка нараства със среден едноцифрен темп, подкрепен от силен реален вътрешен ръст в повечето категории продукти. Най-големият принос за ръста е на храните за домашни любимци с марката Purina PetCare, които бележат силна динамика в електронната търговия и в премиум марките, като Purina Pro Plan, Purina ONE и Fancy Feast. Пусканетона пазара на Pro Plan LiveClear, първата храна за котки с редуциране на алергени, резонира силно със собствениците на котки. В категорията на напитките продуктите „Старбъкс“ за консумация в домашни условия, NESCAFÉ и Coffee mate нарастват с двуцифрени темпове. Замразената храна бележи ускорение до двуцифрен ръст, с увеличени продажби за DiGiorno, Hot Pockets и Stouffer's. Продуктите за печене, включително Toll House и Carnation, продължават да се радват на изключително търсене. Водите отчитат отрицателен ръст, повлиян от намалените продажби в канала извън дома. Международните премиум марки отбелязват положителен ръст в Съединените щати, водени от S.Pellegrino. Nestlé Professional отчита двуцифрен спад в продажбите, в съответствие с динамиката на канала.

Латинска Америка поддържа среден едноцифрен ръст, с положителен принос от повечето географски райони и категории продукти. Продажбите в Бразилия нарастват с висок едноцифрен темп. Ninho, NAN и NESCAFÉ бележат повишено потребителско търсене. Чили достига висок едноцифрен ръст, воден от млечните продукти. В Мексико се наблюдава нисък едноцифрен ръст. По категория продукти ключовите платформи за ръст са млечните продукти, храните за домашни любимци с марката Purina PetCare и кафето.

Шоколадовите продукти отчитат отрицателен ръст поради намаленото търсене на продукти за незабавна консумация, но пазарният дял като цяло се подобрява.

Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност на Зоната се увеличава с 60 базисни пункта. Управлението на портфолиото, намаленото активиране в магазините по време на извънредното положение и преобразуването в Direct-Store-Delivery (директна доставка от магазин) далеч компенсират свързаните с COVID-19 разходи и инфлацията на стоките.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA)

  • 2,4% органичен ръст: 2,8% реален вътрешен ръст (RIG); -0,4% ръст в цените.
  • Западна Европа отбелязва нисък едноцифрен ръст със солиден реален вътрешен ръст, частично компенсиран от леко отрицателния ръст в цените.
  • Централна и Източна Европа имат среден едноцифрен органичен ръст със силен реален вътрешен ръст. Ръстът в цените е отрицателен.
  • Близкият изток и Северна Африка отбелязват нисък едноцифрен органичен ръст. Реалният вътрешен ръст и ръстът в цените са положителни.
  • Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност нараства с 40 базисни пункта до 18,3%.

Продажби първо полугодие на 2020 г.

Продажби първо полугодие на 2019 г.

Реален вътрешен ръст

Ръст в цени

Органичен ръст

Оперативна печалба от осн. търговска дейност първо полугодие на 2020 г.

Оперативна печалба от осн. търговска дейност първо полугодие на 2019 г.

Марж първо полугодие на 2020 г.

Марж първо полугодие на 2019 г.

Зона Европа, Близкия изток и Северна Америка

10.0 млрд. шв.фр.

10.6 млрд. шв.фр.

2.8%

-0.4%

2.4%

1.8 млрд. шв.фр.

1.9 млрд. шв.фр.

18.3%

17.9%

Органичният ръст е 2,4%, със солиден реален вътрешен ръст в размер на 2,8%, подкрепен от благоприятния микс. Ръстът в цените намалява с 0,4%, като става положителен през второто тримесечие с подобрения във всички подрегиони. Продажбата на дялове намаляват продажбите с 0,5%, а обменът на валута има отрицателен ефект върху продажбите със 7,0%. Отчетените продажби в зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка намаляват с 5,1% до 10,0 милиарда швейцарски франка.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка нараства с нисък едноцифрен темп. След изключително силното начало на годината, органичният ръст става отрицателен през второто тримесечие поради рязък спад на продажбите в канала извън дома, особено за водите, както и Nestlé Professional. Като цяло останалите категории продукти се представят добре и отбелязват висок едноцифрен ръст. Зоната отбелязва непрекъснато увеличение на пазарния дял в повечето географски райони и категории продукти, особено при храните за домашни любимци, кафето и кулинарните продукти. Всеки регион отбелязва положителен ръст, със силна динамика в Русия.

По категория продукти кафето, храните за домашни любимци с марката Purina PetCare и кулинарните продукти нарастват с двуцифрен темп. Кафе-бизнесът е подкрепен от силната инерция за продуктите на NESCAFÉ и „Старбъкс“. При храните за домашни любимци Felix, Purina ONE и Tails.com са ключовите платформи за ръст.

Lilys Kitchen, новопридобитата дейност за премиум храни за домашни любимци, също отчита силно представяне. Кулинарните продукти бележат повишено търсене във всички сегменти, особено продуктите на растителната основа на Maggi и Garden Gourmet. Детското хранене се забавя до нисък едноцифрен ръст, което отразява спада в запасяването на потребителите. Ръстът при шоколадовите продукти става леко отрицателен, вследствие на намалено търсене на импулсни и подаръчни продукти. Водите печелят пазарен дял, но отбелязват отрицателен ръст поради значителен спад на продажбите в канала извън дома. Nestlé Professional отбелязва двуцифрен спад на продажбите, в съответствие с динамиката на каналите.

Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност на зоната се увеличава с 40 базисни пункта. Намаленото активиране в магазините по време на закриванията и по-ниските разходи за стоки далеч компенсират свързаните с COVID-19 разходи.

Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA)

   • -2,2% органичен ръст: -2,7% реален вътрешен ръст (RIG); 0,5% ръст в цените.
   • Китай отбелязва двуцифрен спад на органичния ръст, главно поради отрицателния реален вътрешен ръст. Ръстът в цените е отрицателен.
   • Югоизточна Азия отбелязва среден едноцифрен органичен ръст с балансиран принос от реалния вътрешен ръст и ръст в цените.
   • Южна Азия отчита среден едноцифрен органичен ръст, главно въз основа на ръста в цените. Реалният вътрешен ръст е леко положителен.
   • Африка на юг от Сахара отчита двуцифрен органичен ръст, воден от силен реален вътрешен ръст.
   • Япония и Океания имат отрицателен органичен ръст с отрицателен реален вътрешен ръст и ръст в цените.
   • Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност намалява с 20 базисни пункта до 22,7%.

Продажби първо полугодие на 2020 г.

Продажби първо полугодие на 2019 г.

Реален вътрешен ръст

Ръст в цени

Органичен ръст

Оперативна печалба от осн. търговска дейност първо полугодие на 2020 г.

Оперативна печалба от осн. търговска дейност първо полугодие на 2019 г.

Марж първо полугодие на 2020 г.

Марж първо полугодие на 2019 г.

Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара

10.1 млрд. шв.фр.

11.0 млрд. шв.фр.

-2.7%

0.5%

-2.2%

2.3 млрд. шв.фр.

2.5 млрд. шв.фр.

22.7%

22.9%

Органичният ръст е -2,2%, с реален вътрешен ръст в размер на -2,7% и ръст в цените в размер на 0,5%. Продажбите на дялове и придобиванията не оказват влияние върху продажбите. Обменът на валутни курсове намалява продажбите с 6.3%.

Отчетените продажби в зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара намаляват с 8,5% до 10,1 милиарда швейцарски франка.

Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара отчита отрицателен органичен ръст, като двуцифреният спад в Китай далеч надвишава средния едноцифрен ръст в останалите региони. Зоната се връща към положителен ръст през второто тримесечие, подпомогнат от по-добрите условия за търговия в Китай.

След трудно начало на годината продажбите в Китай се възстановяват и ръстът е почти постоянен през второто тримесечие. Подобрението е широко разпространено сред различните категории продукти.

Кафето, млечните продукти, сладоледът, кулинарните продукти и шоколадовите продукти се връщат всички към положителен ръст. Свиването в продажбите на млека за кърмачетас марката Wyeth отслабва. През юни Wyeth пусна на пазара местната марка млека за кърмачета Belsol, като засили предлагането си в супер премиум сегмента и в градовете с по-ниски нива. Детските зърнени храни и храните за домашни любимци с марката Purina PetCare продължават да нарастват със силни двуцифрени темпове. Продажбите от електронната търговия набират скорост, водени от продуктите с марките NESCAFÉ и „Старбъкс“.

Югоизточна Азия отбелязва среден едноцифрен ръст. Продажбите във Филипините нарастват с двуцифрен темп, с повишено потребителско търсене за Bear Brand, Milo и Maggi. Индонезия постига висок едноцифрен ръст, воден от Bear Brand и Dancow. Южна Азия отчита среден едноцифрен ръст. Индия се представя добре, подкрепена от NAN, Everyday и NESCAFÉ. Maggi бележи стабилен ръст, въпреки временните ограничения във веригата за доставки през второто тримесечие. Африка на юг от Сахара нараства с двуцифрен темп, водена от силното развитие на продажбите в Южна Африка. Япония и Океания отчитат забавяне и отбелязват отрицателен ръст, като увеличените продажби в категориите продукти в Океания далеч се компенсират от спад в Япония.

По категория продукти най-големият принос за ръста идва от храните за домашни любимци с марката Purina PetCare, прахообразните продукти с марката Milo и млечните продукти. При кафето има непрекъснато силно търсене на продукти с марката „Старбъкс“. Извън Китай детското хранене отбелязва добра динамика в продажбите. Nestlé Professional, шоколадовите продукти, готовите за пиене продукти и водите отчитат отрицателен ръст поради излагането им на канала извън дома.

Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност на зоната намалява с 20 базисни пункта. Инфлацията на стоките и свързаните с COVID-19 разходи надвишават намаленото активиране в магазините по време на закриванията.

Други дейности

   • 6,1% органичен ръст: 5,5% реален вътрешен ръст (RIG); 0,6% ръст в цените.
   • Nespresso отчита среден едноцифрен органичен ръст с положителни реален вътрешен ръст и ръст в цените.
   • Nestlé Health Science бележи двуцифрен органичен ръст, изцяло провокиран от реалния вътрешен ръст.
   • Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност се увеличи с 260 базисни пункта до 22,2%.

Продажби първо полугодие на 2020 г.

Продажби първо полугодие на 2019 г.

Реален вътрешен ръст

Ръст в цени

Органичен ръст

Оперативна печалба от осн. търговска дейност първо полугодие на 2020 г.

Оперативна печалба от осн. търговска дейност първо полугодие на 2019 г.

Марж първо полугодие на 2020 г.

Марж първо полугодие на 2019 г.

Други дейности

4.4 млрд. шв.фр.

5.8 млрд. шв.фр.

5.5%

0.6%

6.1%

1.0 млрд. шв.фр.

1.1 млрд. шв.фр.

22.2%

19.6%

Органичният ръст в размер на 6,1% се основава на силния реален вътрешен ръст в размер на 5,5% и ръста в цените в размер на 0,6%. Продажбите на дялове намаляват продажбите с 24,9%, което до голяма степен е свързано с продажбата на Nestlé Skin Health. Обменът на валута има отрицателен ефект върху на продажбите с 6,0%. Отчетените продажби в Други дейности намаляват с 24,8% до 4.4 млрд. швейцарски франка.

Nespresso нараства със среден едноцифрен темп, подкрепен от значително ускорение на продажбите от електронна търговия и системата Vertuo. Северна Америка отбелязва силен двуцифрен ръст с непрекъснато увеличение на пазарния дял. Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара нараства с двуцифрен темп, с положителен принос от повечето пазари. Продажбите в Европа намаляват, което отразява значително намаленото търсене в каналите извън дома и затварянията на търговски обекти.

В световен мащаб, в края на юни, 86% от търговските обекти са отворени отново. През юли Nespresso обяви инвестиция в размер на 160 милиона швейцарски франка в разширяването на своя производствен център в Ромон /Romont/, Швейцария, за да отговори на нарастващото потребителско търсене в световен мащаб.

Nestlé Health Science отбелязва двуцифрен ръст, стимулиран от силната динамика за продуктите за потребителско и медицинско хранене. Витамините, минералите и добавките, които поддържат цялостното здраве и имунната система, продължават да се радват на повишено търсене. Garden of Life и Pure Encapsulations бележат увеличен ръст, особено в електронната търговия. Persona, персонализираният витаминен бизнес, базиран на абонамент, далеч утроява продажбите си. Medical Nutrition отчита сериозни продажби, особено при детските продукти за хранителни алергии, медицинските грижи за възрастни и продуктите Vitaflo за редки генетични заболявания.

Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност на Други дейности се увеличава с 260 базисни пункта, с положителен принос от Nespresso и от Nestlé Health Science.

Бизнесът като сила за доброто: Подсилване на нашата програма Нестле се нуждае от младите

Повече от един на всеки шест млади хора са без работа заради пандемията COVID-19, докато тези, които остават заети, са с намалено работно време, според Международната организация на труда (МОТ). Особено в страните с ниски и средни доходи, до 75% от младите хора работят в неформалната икономика, без сигурност за работното място и почти никаква социална защита.

Нестле се нуждае от младите е нашата инициатива за подкрепа, която предоставя възможности за работа и обучение на младите хора по целия свят. На фона на пандемията ние разширихме онлайн обучението, за да осигурим приемственост на нашите програми за стаж и обучение.

Също така работим с държавни и частни институции в много страни, за да създадем нови програми, които да помогнат на младите хора да развият уменията и устойчивостта, от които имат нужда, за да бъдат успешни на днешния труден пазар на труда. Примерите включват:

   • В Западна Африка над 1 000 млади хора получават подкрепа чрез Програмата за развитие на младежкото предприемачество в областта на селското стопанство (YADIS), която е инициирана от Нестле и нашите регионални партньори през 2019 г. Когато пандемията започна да се разпространява, YADIS предложи допълнително обучение и менторство, за да помогне на младите фермери да разширят полетата си и да увеличат добивите си. За да гарантира допълнително успеха им в дългосрочен план, Нестле се ангажира да купи царевица от тях за годината.

В Мексико само за три месеца Нестле организира 6 000 индивидуални обучения на живо за професионално ориентиране, пригодност за заетост и иновации. Разработихме и програма за предприемачество за подпомагане на млади иноватори чрез менторство и стратегическа подкрепа за техния бизнес, като им помагаме да преодолеят предизвикателствата и да намерят възможности за растеж.

   • Във Великобритания 170 чираци се възползваха от 30 различни виртуални програми за обучение, предлагани на живо или чрез предварително записани сесии. Благодарение на тези усилия, повечето от чираците успяха да продължат да се развиват в конкретната си професия - от инженеринг до финанси и наука за данни.

В Съединените щати нашата програма за набиране на служители нае 138 стажанти и служители на обучение от всички възрасти, които бяха интегрирани дистанционно. Чираците в девет завода получават обучение на работното място и указания посредством виртуална класна стая.

Ние сме дълбоко загрижени за социалните, расовите и икономическите неравенства. Продължаваме да работим за насърчаване на приобщаваща култура на работното място и в нашите общности, особено в Съединените щати, където болката от расовото неравенство е изведена на преден план в обществената осведоменост. Като част от тази работа Нестле дарява 1,5 млн. щатски долара на Националната градска лига, UNCF и други организации, посветени на прекратяване на расовата дискриминация и осигуряване на икономическо овластяване чрез образование и обучение на работното място. От 2021 г. календарът на отпуските на нашето дружество в Съединените щати ще включва Juneteenth (Денят на свободата), ден за размисъл, който отбелязва освобождаването на поробените хора в Америка на 19 юни 1865 г.

Прогноза:

2020 г.: Очакваме целогодишен органичен ръст на продажбите между 2% и 3%. Очаква се маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност да се подобри. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат. Това ръководство се основава на настоящите познания за развитието на COVID-19 и не предполага съществено влошаване спрямо настоящите условия.