Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле България представи добрите си практики за устойчиво бизнес развитие и грижа за околната среда на XI Зелен форум на списание Мениджър

green
Назад

На 24.09 Нестле България сподели своите ангажименти и постижения в устойчивото развитие и опазване на околната среда на 11-ото издание на Зелен форум, организирано от списание Мениджър.

„През 2020 г. компанията инвестира в основни стратегически посоки като иновации, младежка заетост, устойчиво развитие и по-здраво бъдеще. В настъпилата криза с COVID-19 най-важното за компанията бе да изпълни своя ангажимент към обществото в този труден момент и вярвам, че Нестле България затвърди позицията си на устойчив бизнес лидер и работодател, стоящ близо до хората и природата.“, сподели Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.Действията на компанията в отговор на кризата с COVID-19 се изразяват в подкрепа към засегнатите групи в обществото, промотиране на балансираното и устойчиво хранене и ускоряване действията на компанията за нулево негативно влияние върху околната среда.

Сред основните приоритети на компанията по отношение опазването на природата е да редуцира количествата използвани ресурси и да намали вредните емисии. В периода 2016 - 2020 г. Нестле България намали употребата на вода с 3470 m³, на електричество с 5502GJ, а на хартия и пластмаса - с 206,9 тона.

Компанията пое и ангажимент за намаляване количеството вредни емисии, като до момента отчита 831 т по-малко парникови емисии. През 2019 г. Нестле България премахна на 100% употребата на пластмасата за еднократна употреба от Фабрика и Администрация, като въведе повече рециклирано съдържание и биоразградими опаковки без пластмаса.


Посоките, в които ще продължи да работи компанията в периода 2020-2030 са опазване на водните ресурси, намаляване на пластмасата о отпадъка, въглеродния отпечатък и създаване на устойчиви хранителни системи. Плановете на компанията за да намали употребата на вода с 4%, да регистрира 10% по-малко отпадък и 3% по-малко вредни емисии, както и оптимизация и автоматизация на системи и процеси.