Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ПРОДАЖБИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 9 МЕСЕЦА

Назад

4,5% ОРГАНИЧЕН РЪСТ В ПРОДАЖБИТЕ НА НЕСТЛЕ
ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 9 МЕСЕЦА НА 2014 г., ПОТВЪРДЕНА ПРОГНОЗА
ЗА 5% РЪСТ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА

 

  • Продажби в размер на 66,2 милиарда швейцарски франка, 4,5% органичен ръст, 2,3% реален вътрешен ръст;
  • 0,5% органичен ръст на развитите пазари и 9,5% на възникващите пазари;
  • Прогноза за 2014 г.: целта ни е 5% органичен ръст, подобряване на маржа на оперативната търговска печалба, на дохода от акция във фиксирани валути, както и на ефективността на капитала.

Пол Булке, главен изпълнителен директор на Нестле: „В контекста на предизвикателната търговска среда в световен мащаб ние постигнахме добър ръст на широка основа. Насочваме усилията си към постигане на добри резултати, но същевременно взимаме решения, които да променят и укрепят бизнеса ни и в бъдеще. Създадохме програмата „Nestlé Business Excellence“, за да се възползваме по-добре от мащабите на бизнеса си и да се уверим, че пазарите ни могат да се концентрират върху разрастването на дейността си. Въпреки трудната икономическа среда и предвид прогнозите ни за годината, ние все още се стремим към органичен ръст в размер на около 5% за 2014 г. с повишение на маржа на печалбата, дохода от акция във фиксирани валути и ефективността на капитала.“

Резултати

През първите 9 месеца на 2014 г. органичният ръст е в размер на 4,5%, съставен от 2,3% реален вътрешен ръст и 2,2% ръст, вследствие на ценовата политика. Продажбите са в размер на 66,20 милиарда швейцарски франка, повлияни негативно от разликите във валутните курсове в размер на -7,5%, а ликвидациите без придобиваниятa допълнително понижиха продажбите с -0.1%. В резултат на това общото развитие на продажбите е в размер на -3.1%.

Продължаваме да бележим ръст във всички географски региони: 5,1% в зона Америка, 1,4% в зона Европа и 6,5% в зона Азия, Океания и Африка. Бизнесът ни на развитите пазари нарасна с 0,5%, а на възникващите пазари – с 9,5%.

 

Зона Америка

Продажби в размер на 19,3 милиарда швейцарски франка, 4,8% органичен ръст, 1,1% реален вътрешен ръст. В Северна Америка, където предизвикателната среда оказва влияние върху продажбите в категорията „Замразени храни“, оставаме фокусирани да подобрим бизнес резултатите. Благодарение на иновациите, отчетохме ръст в други категории. В Южна Америка потребителското търсене варираше в различните региони и разликите в ценообразуването също повлияха на резултатите, като Бразилия отчете добри резултати във всички категории.

Зона Европа

Продажби в размер на 11,1 милиарда швейцарски франка, 1,0% органичен ръст, 2,0% реален вътрешен ръст. Въпреки предизвикателната икономическа среда, Европа отчете положителен ръст, благодарение на иновациите и фокуса ни върху премиум сегмента. Потребителското доверие остава крехко и икономическата обстановка прави ценовата политика по-трудна в този регион.

Западна Европа отбеляза ръст, за който допринесоха Испания, Португалия, Франция, Австрия и Холандия, докато Великобритания, Германия и Италия отчетоха по-слаби резултати. В Централна и Източна Европа тенденциите, които наблюдавахме по-рано през годината останаха непроменени.

 

Зона Азия, Океания и Африка

Продажби в размер на 13,4 милиарда швейцарски франка, 3,5% органичен ръст, 0,7% реален вътрешен ръст. Бизнес средата в зоната също регистрира промяна, особено в Китай, но въпреки това запазваме стабилността си в дългосрочен аспект в региона. Докато много пазари в зоната отчетоха значителен ръст, политическата нестабилност в няколко държави оказва значително влияние. Ръстът, регистриран в зоната е благодарение на въведените иновации и бизнеса ни с продукти в премиум сегмента като Nescafé Dolce Gusto.

Milo, Maggi, кафето, чаят, както и подобрителите за кафе допринесоха за ръста на възникващите пазари в региона. Филипините, Турция, Пакистан и много пазари в Африка бяха сред постигналите най-високи резултати.

В развитите пазари, постоянните иновации и развитието на нови бизнес модели спомогнаха Япония да постигне добри резултати, докато Океания имаше трудности, въпреки успешната реализация на нови продукти като нискомаслената сметана за готвене Carnation и храната за котки Felix.

 

Nestlé Waters

Продажби в размер на 5,7 милиарда швейцарски франка, 5,1% органичен ръст, 5,8% реален вътрешен ръст. Nestlé Waters постигна добър ръст както на развитите, така и на развиващите се пазари.

В силноконкурентната Северна Америка местните води като Ozarka и Deer Park се представиха много добре, както и премиум брандовете Perrier и S.Pellegrino. Въпреки студеното лято, Европа продължи да реализира стабилен ръст. Великобритания, Франция и Белгия постигнаха най-високи резултати. Nestlé Pure Life продължи да бъде един от основните двигатели за двуцифрения ръст в развиващите се пазари, подпомогнат и от доброто представяне на местните брандове, особено в Турция, Китай, Бразилия и Египет.

 

Nestlé Nutrition

Продажби в размер на 7.1 милиарда швейцарски франка, 7,8% органичен ръст, 3,4% реален вътрешен ръст. Nestlé Nutrition запази добрите резултати при храните за кърмачета и при храните за бебета и деца. Развиващите се пазари отбелязваха двуцифрен ръст, въпреки политическата нестабилност в част от страните на Близкия изток, която възпрепятства разпространението на продуктите. На развитите пазари категориите „Храни“ и „Напитки“ отчитат лек спад, а новите продукти отчитат високи резултати.

 

Други дейности

Продажби в размер на 9.6 милиарда швейцарски франка, 6,6% органичен ръст, 4,9% реален вътрешен ръст.

  • Nestlé Professional продължава да бележи добри резултати, благодарение на ръст в Русия, Китай, Близкия изток, Индокитай и Филипините. Това компенсира затрудненията в Западна Европа, Северна Америка и Мексико. Бизнесът с решения за напитки за консумация извън дома отчита добри резултати, а резултатите, постигнати от десертите за консумация извън дома, водят до ръст в бизнеса с храни.
  • Nespresso бележи ръст, благодарение на иновациите по отношение на услугите и машините, както и благодарение на новата лимитирана серия, която допълни серията кафета Grand Cru. Бизнесът нарасна както на традиционните, така и на нови пазари, тъй като компанията продължи да разширява бизнеса в нови региони с отваряне на бутици по целия свят. Лансирането на новата машина Inissia и VertuoLine системата в Северна Америка вече са изпълнени и се приемат добре от консуматорите.
  • Nestlé Health Science бележи стабилен ръст във всички региони, като най-добри резултати постига в Европа, въпреки влиянието на напрежението около бюджетите за здравеопазване в публичния сектор, което повлия върху възстановяването на средствата. Добрите резултати се дължат на Peptamen и Impact, а стабилният ръст в областта на търговията на дребно – на Boost в САЩ, Meritene в Европа и Nutren в Бразилия.
  • Утвърждаването на Nestlé Skin Health продължава, както беше планирано. Galderma отчита добри резултати в САЩ, Азия и Южна Америка. Наскоро придобитото портфолио за медицинска козметика в Северна Америка бе успешно интегрирано.

Прогноза за 2014 г.

Въпреки предизвикателната обстановка и с оглед на постигнатите до момента резултати, ние продължаваме да целим постигане на около 5% органичен ръст за цялата 2014 г. с повишаване на маржа на печалбата, на дохода от акция във фиксирани валути и на ефективността на капитала.  

Преглед на продажбите за първите 9 месеца на 2014 г.

Ян-Септ 2014

Продажби
в млн шв. франка

Ян-Септ 2013

Продажби
в млн шв. франка

(*)

Ян-Септ 2014

Органичен ръст
(%)

Ян-Септ 2014

Реален вътрешен ръст (%)

По оперативни звена
- Зона Америка 19’315 20’788 +4.8 +1.1
- Зона Европа 11’087 11’375 +1.0 +2.0
- Зона Азия, Океания и Африка 13’440 14’065 +3.5 +0.7
Nestlé Waters 5’686
5’699 +5.1 +5.8
Nestlé Nutrition 7’117 7’467 +7.8 +3.4
Други 9’579 8’956 +6.6 +4.9
Общо за групата 66’224 68’350 +4.5 +2.3
По продуктови категории
Напитки 14’701 15’041 +5.2 +4.2
Вода 5’280 5’313 +5.0 +5.7
Млечни продукти и сладолед 12’498 13’151 +4.7 -0.2
Nutrition & HealthCare 9’152 8’953 +8.0 +4.0
Кулинарни продукти 9’683 10’320 -0.2 -1.1
Шоколадови продукти 6’702 7’223 +4.1 +0.3
Храни за домашни любимци 8’208 8’349 +5.0 +4.7
Общо за Групата 66’224 68’350 +4.5 +2.3
 (*) резултатите за 2013 г. са преизчислени след прехвърлянето на бизнеса за готови за консумация продукти на Nestea в географските зони към Nestlé Waters, считано от 1 януари 2014 г.

(1) Преименувано след интеграцията на Galderma, считано от 1 юли 2014 г.

Моля, обърнете внимание, че обявените през септември промени в състава на Зона Азия, Океания и Африка и Зона Европа ще влязат в сила на 1 януари 2015 г.