Sort by
Sort by

Нестле отчита резултатите за първото полугодие на 2018 г.

Назад
 • Чрез устойчив напредък на модела за създаване на споделена стойност на Нестле, компанията е на път да постигне целите си за 2018 г., като тези резултати са подкрепени от засилващия се импулс в Съединените щати и Китай, както и в категория Детски храни
 • Органичен ръст от 2.8%, с 2.5% реален вътрешен ръст (RIG) и ценообразуване от 0.3%. •Общите продажби са се увеличили с 2,3% до 43,9 млрд. швейцарски франка (първото полугодие на 2017г.: 42,9 млрд. швейцарски франка). Придобиванията и продажбите на активи възлизат на нула. Валутните курсови разлики намаляват продажбите с 0,5%.
 • Основният марж на оперативната печалба е 16,1%, което представлява увеличение с 20 базисни пункта във фиксирана валута на отчетна база.
 • Оперативната печалба от търговски операции е 14.6%, което е намаление от 50 базисни пункта на отчетна база поради по-високите разходи за преструктуриране и други нетни търговски позиции.
 • Печалбата на акция е нараснала с 21.4% до 1.92 швейцарски франка на отчетна база. Основната печалба на акция е нараснала с 9,2% във фиксирана валута и с 10,4% до 1,86 швейцарски франка на отчетна база.
 • Паричният поток се е увеличил с 52%, от 1,9 млрд. швейцарски франка до 2,9 млрд. швейцарски франка.
 • Целите за 2018 г. бяха потвърдени, като очакванията за органичен ръст на продажбите ни се сведоха до около 3%; основният марж на оперативната печалба е в съответствие с нашите цели за 2020 г. Разходите за преструктуриране1 се очаква да възлязат на около 700 милиона швейцарски франка. Основните приходи на акция във фиксирана валута и капиталова ефективност се очаква да се увеличат.

 

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Nestlé, заяви: "Резултатите от първото полугодие потвърждават, че нашите стратегически инициативи и стриктното изпълнение дават резултат. Нестле поддържа окуражаващия органичен ръст на приходите от продажби, който видяхме в началото на годината. По-специално, пазарите в Съединените щати и Китай показват значително подобрение. Останахме доволни също и от засиления органичен ръст в нашата основна категория Детски храни. Развитие на маржа е в пълно съответствие с нашите цели за 2020 г. Ние създаваме споделена стойност, като “преследваме” ръст и възвращаемост по един балансиран начин. В съответствие с този подход ние сме засилили усилията си за иновации в продуктите, за да стимулираме бъдещия ръст и сме предприели значителни усилия за намаляване на разходите, по-специално в зоната EMENA (Европа, Близкия Изток и Северна Африка), както и в нашия Корпоративен център. За втората половина на 2018 г. очакваме по-нататъшно подобрение на ръста на продажби. Подобряването на маржа очакваме да се ускори от допълнителни ползи от програмите ни за ефективност и по-благоприятното ценообразуване на стоките."

Продажби на групата

Органичният ръст от 2.8% през първото полугодие е в съответствие с очакванията и целите ни за 2018 г. Реалният вътрешен ръст достигна 2,6% и продължава да бъде в горната граница на индустрията с храни и напитки. Ценообразуването допринася с 0.3%, което отразява предизвикателната среда в Европа и по-ниските нива на инфлацията в развиващите се пазари. Органичният ръст през първото полугодие се подобрява значително в Северна Америка и Китай. Всички категории отчитат положителен растеж, воден от продажбите на бизнеса с Кафе, Храни за Домашни Любимци и продуктите на Нестле Здравни Науки Nestlé Health Science Засиленият растеж на продажбите на Детско Хранене, бележещ подобрение във всички географски райони, е подкрепен от скорошното пускане на пазара на нови продукти, включително HMOs (Бебешки храни на база майчино мляко с олигозахариди). Придобиванията и излизането от бизнеси нетно имат неутрално въздействие върху отчетените продажби -придобиването на Атриум Иновейшънс (Atrium Innovations) заедно с други сделки компенсират загубите от излизане от бизнеси (основно бизнесът със Захарни изделия в Щатите). Промяната във валутните курсове има отрицателен ефект от 0.5%. Общите продажби се увеличават с 2,3% на отчетна база до 43.9 млрд. швейцарски франка.

Оперативна печалба

Оперативната печалба се увеличава с 3.5% до 7.1 млрд. швейцарски франка. Оперативният марж се увеличава с 20 базисни пункта във фиксирана валута и с 20 базисни пункта на отчетна база до 16.1%. Подобряването на маржовете е подкрепено от оперативна ефективност и успешното изпълнение на текущите инициативи за преструктуриране. По-високите разходи за суровини и опаковки от 90 млрд. швейцарски франка, равняващи се 20 базисни пункта, са частично компенсирани от оптимизирането на разходи. Разходите за доставка и движение на стоките също бележат увеличение. Очакванията ни са за допълнително подобрение на оперативната печалба през втората половина на годината, подпомогната от проектите ни за ефективност и по-добро ценообразуване на стоките. Разходите за преструктуриране и други такива са се увеличили с 323 млрд. швейцарски франка до 672 млрд. швейцарски франка. Вследствие на това оперативната печалба намалява с 1.3% до 6.4 млрд. швейцарски франка, а оперативният марж - с 50 базисни пункта на отчетна база до 14.6%.

Нетна печалба и Печалба на акция

Нетната печалба нараства с 19.0% до 5.8 млрд. швейцарски франка и печалбата на акция се увеличава с 21.4% до 1.92 швейцарски франка. Увеличението се дължи основно на приходите от продажба на бизнеси, по-ниските данъци и подобрените оперативни резултати. Основната печалба на акция е нараснала с 9,2% във фиксирана валута и с 10,4% на отчетна база, достигайки 1,86 швейцарски франка. Програмата за обратно изкупуване на акции на Нестле (Nestlé) допринася с 1.5% за увеличението на печалбата на акция (след финансовите разходи).

Парични потоци

Паричните потоци са се увеличили с 52%, от 1.9 млрд. швейцарски франка до 2.9 млрд. швейцарски франка. Това се дължи главно на подобряването на работния капитал, по-ниските данъци и увеличената оперативна печалба.

Управление на портфолиото

Нестле постига допълнителен напредък, за да развие активно портфолиото си към категории и марки с висок ръст и висок марж. На 7 май 2018 г. бе обявено споразумение, което предоставя на Нестле вечни права за продажба на потребителски и хранителни продукти на Старбъкс (Starbucks) в световен мащаб, извън кафенетата на Starbucks. Като част от сделката, Старбъкс ще получи авансово плащане на стойност 7.15 млрд. щатски долара за бизнес, който генерира годишни продажби от 2 млрд. щатски долара. Финализирането на сделката се очаква да приключи края на август 2018 г. Процесът на проучване на стратегическите варианти за бизнеса на Гербер Застраховка до Живот (Gerber Life Insurance) върви по план, като се очаква да приключи през 2018 г.

Зона Северна и Южна Америка (AMS)

 • 1.0% органичен растеж: 1.0% реален вътрешен ръст ; 0.0% ефект от ценообразуване.
 • Северна Америка отбеляза положителен органичен растеж през първата половина на годината, основно движен от САЩ. Реалният вътрешен ръст и ефектът от ценообразуване са положителни
 • Латинска Америка отчита положителен реален вътрешен и органичен ръст Ефектът от ценообразуване е отрицателен, но се забелязват значителни подобрения през второто тримесечие.
 • Оперативният марж се увеличава с 30 базисни точки до 18.9%.

 

  Продажби през първото полугодие на 2018 Продажби през първото полугодие на 2017 Реален вътрешен ръст Ефект от ценообразуване Органичен ръст Оперативна печалба (UTOP) 6M-2018 Оперативна печалба (UTOP) 6M-2017 Марж за 6M-2018 Марж за 6M-2017
Зона AMS млрд. швейцарски франка 14.2 млрд. швейцарски франка 14.7 1,0% 0,0% 1,0% млрд. швейцарски франка 2.7 млрд. швейцарски франка 2.7 18,9% 18,6%

Органичният ръст е 1.0%, движен изцяло от реалния вътрешен ръст с неутрален ефект от ценообразуване. Излизането от бизнеси намалява продажбите с 1.0%, основно от Шоколадовият бизнес в САЩ. Валутните курсове имат отрицателен ефект от 3.6%. Отчетените продажби в Зона Северна и Южна Америка (AMS) намаляват с 3.6% до 14.2 млрд. швейцарски франка.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA)

 • 2.5% органичен растеж: 3.1% реален вътрешен ръст, -0.6% ефект от ценообразуване.
 • Западна Европа се връща към положителен органичен растеж през второто тримесечие. Реалният вътрешен ръст се подобрява, компенсирайки отрицателния ефект от ценообразуване.
 • Централна и Източна Европа отбелязват среден едноцифрен растеж със стабилен реален вътрешен ръст. Ефектът от Ценообразуване е отрицателен.
 • Близкият изток и Северна Африка отбелязват средно едноцифрен растеж, както ръстът, така и ценообразуването са положителни.
 • Основният марж на оперативната печалба от търговия се е увеличил с 70 базисни точки до 18.9%.

 

  Продажби през първото полугодие на 2018 Продажби през първото полугодие на 2017 Реален вътрешен ръст Ефект от ценообразуване Органичен ръст Оперативна печалба (UTOP) 6M-2018 Оперативна печалба (UTOP) 6M-2017 Марж за 6M-2018 Марж за 6M-2017
Зона ЕМЕНА млрд. швейцарски франка 9.3 млрд. швейцарски франка 8.7 3,1% -0,6% 2,5% млрд. швейцарски франка 1.8 млрд. швейцарски франка 1.6 18,9% 18,2%

Органичният ръст се увеличава до 2.5%. Реалният вътрешен ръст е стабилен с 3.1% след ускоряване през второто тримесечие. Това допълнително компенсира отрицателния ефект от ценообразуване. Излизането от бизнеси намалява продажбите с 0,2%. Валутните курсове имат положително въздействие от 4.1%. Отчетените продажби са се увеличили с 6,4% до 9,3 млрд. швейцарски франка. Зоната EMENA отбелязва положителен растеж в повечето географски райони и категории. Основно допринасят бизнесите с Храни за домашни любимци, Кафе и Детско хранене. Храните за домашни любимци запазват силна позиция, дължаща се на успеха на продукта Феликс (Felix) в Русия. Кафе също така отбелязва добър ръст с по-добри показатели на реалния вътрешен ръст, подкрепени от релансиране на пазара на “Нескафе Голд“ (Nescafé Gold). Бизнесът с Детско хранене и Млечни продукти се представя добре в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка. При бизнеса със Захарни изделия се наблюдава подобрен растеж, особено в Обединеното кралство. Новолансираните продукти на пазара включват - KitKat Ruby и MilkyBar Wowsomes, ново шоколадово блокче с 30% по-малко захар на базата на изключителния продукт на Нестле - натуралната структурирана захар на Нестле. Оперативният марж на Зоната се е увеличил със 70 базисни пункта, подкрепен от оперативната ефективност, спестяването на структурни разходи и по-ниските разходи за суровини. Силните показатели на реалния вътрешен ръст водят до по-добро използване на ресурсите и оперативен левъридж.

 Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA)

 • 4.4% органичен растеж: 3.7% реален вътрешен ръст; 0.7% ефект от ценообразуване.
 • Китай отбелязва среден едноцифрен ръст, подобрявайки се спрямо миналата година. Реалният вътрешен ръст и ефектът от ценообразуване са положителни.
 • Югоизточна Азия отбелязва средно едноцифрен растеж с балансиран принос от реалния вътрешен ръст и ценообразуването.
 • Южна Азия демонстрира средно едноцифрен органичен ръст, с добри показатели за реалния вътрешен ръст и с неутрален ефект от ценообразуване.
 • Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA) отчита висок едноцифрен ръст, със солидни показатели на реалния вътрешен ръст и положителен ефект от ценообразуване.
 • Пазарите в Япония и Океания не бележат ръст спрямо минала година, въпреки високият реалния вътрешен ръст, който е неутрализиран от от отрицателния ефект от ценообразуването.
 • Оперативният марж се понижава с 20 базисни точки до 22.9%.

 

  Продажби през първото полугодие на 2018 Продажби през първото полугодие на 2017 Реален вътрешен ръст Ефект от ценообразуване Органичен ръст Оперативна печалба (UTOP) 6M-2018 Оперативна печалба (UTOP) 6M-2017 Марж за 6M-2018 Марж за 6M-2017
Зона AOA млрд. швейцарски франка 10.6 млрд. швейцарски франка 10.3 3,7% 0,7% 4,4% млрд. швейцарски франка 2.4 млрд. швейцарски франка 2.4 22,9% 23,1%

Органичният ръст е 4.4%, с реален вътрешен ръст от 3.7% и ефект от ценообразуване от 0.7%. Излизането от бизнеси и ефектът от промените на валутните курсове намаляват продажбите, съответно с 0.1% и 0.8%. Отчетените продажби се увеличават с 3,5% до 10,6 млрд. швейцарски франка.

Нестле Бизнес с Вода (Nestlé Waters)

 • 1.0% органичен растеж: -0.7% реален вътрешен ръст; 1.7% ефект от ценообразуване.
 • Северна Америка отбелязва положителен ръст. През второто тримесечие се забелязва положителен ефект от ценообразуване и подобрение на реалния вътрешен ръст, движен от лансирането на серията газирани напитки.
 • Европа има леко отрицателен ръст, резултат от слабия реален вътрешен ръст и леко положителния ефект от ценообразуване • Развиващите се пазари не показват ръст, повлияни от отрицателното развитие на продажбите в Китай и Бразилия.
 • Оперативният марж се понижава с 270 базисни пункта до 10.0% вследствие на по-високите разходи за суровини и дистрибуция.

 

  Продажби през първото полугодие на 2018 Продажби през първото полугодие на 2017 Реален вътрешен ръст Ефект от ценообразуване Органичен ръст Оперативна печалба (UTOP) 6M-2018 Оперативна печалба (UTOP) 6M-2017 Марж за 6M-2018 Марж за 6M-2017
Нестле Уотърс (Nestlé Waters) млрд. швейцарски франка 4.0 млрд. швейцарски франка 4.0 -0,7% 1,7% 1,0% млрд. швейцарски франка 0.4 млрд. швейцарски франка 0.5 10,0% 12,7%

Органичният ръст за първата половина на годината е 1.0% след последващо подобрение през второто тримесечие, дължащо се главно на Северна Америка. Реалният вътрешен ръст намалява с 0.7%, главно заради продажбите в Европа и някои развиващи се пазари. Ефектът от ценообразуване се е увеличил до 1.7%. Излизането от бизнеси и ефектът от валутните курсове намаляват отчетените продажби, съответно с 0.8% и 0.7%. Отчетените продажби в Нестле Бизнес с Вода (Nestlé Waters) намаляват с 0.5% до 4.0 млрд. швейцарски франка. 

Други бизнеси

 • 5.7% органичен растеж: 5.4% реален вътрешен ръст; 0.3% ефект от ценообразуване.
 • “Неспресо” (Nespresso) поддържа среден едноцифрен органичен ръст, движен основно от Северна Америка и Азия. • “Нестле Здравни Науки” (Nestlé Health Science) постига среден органичен ръст и силен реален вътрешен ръст
 • "Нестле Здрава Кожа” (Nestlé Skin Health) постига среден органичен ръст и силен реален вътрешен ръст, но с отрицателен ефект от ценообразуване.
 • Оперативният марж се увеличава с 160 базисни точки до 16.4%.

 

  Продажби през първото полугодие на 2018 Продажби през първото полугодие на 2017 Реален вътрешен ръст Ефект от ценообразуване Органичен ръст Оперативна печалба (UTOP) 6M-2018 Оперативна печалба (UTOP) 6M-2017 Марж за 6M-2018 Марж за 6M-2017
Други компании млрд. швейцарски франка 5.9 млрд. швейцарски франка 5.2 5,4% 0,3% 5,7% млрд. швейцарски франка 1.0 млрд. швейцарски франка 0.8 16,4% 12,7%

Органичният ръст от 5.7% се базира на силен реален вътрешен ръст от 5.4% и ефект от ценообразуване от 0.3%. Нетните придобивания увеличават продажбите с 4.9%, главно заради вливането на “Атриум Иновейшънс” (Atrium Innovations) в “Нестле Здравни Науки” (Nestlé Health Science) от март 2018 г. Валутните курсове също има положително въздействие от 1.4%. Отчетените продажби в Други Бизнеси се увеличават с 12% до 5.9 млрд. швейцарски фрака. 

В перспектива

Целите за 2018 г. бяха потвърдени, като очакванията за органичен ръст на продажбите ни се сведоха до около 3%; основният марж на оперативната печалба е в съответствие с нашите цели за 2020 г. Разходите за преструктуриране1 се очаква да възлязат на около 700 милиона швейцарски франка. Основните приходи на акция във фиксирана валута и капиталова ефективност се очаква да се увеличат.

1 Не включва амортизацията на дълготрайните активи, съдебните спорове и обременителните договори

Приложение

 

*Цифрите за 2017 г. са преизчислени, за да отразят както следва:

 • Прилагането на международните стандарти за финансови отчети (МСФО) 15 - Приходи от договори с клиенти, МСФО 16 - Лизинг и МСФО 23 - Несигурност при третиране на данъка върху дохода, както и други счетоводни политики и промени в представянето;
 • Промяната в организацията на бизнеса за Детско хранене. В сила от 1ви януари 2018 г. Нестле Детско хранене се отчита в зоните като регионално управляван бизнес, а Гербер Живото застраховане се отчита съвместно с другите бизнеси

Продажби за полугодието и основна оперативна печалба (UTOP), общ преглед по оперативни звена

  Общо за групата: Зона AMS Зона ЕМЕНА Зона AOA Нестле Води (Nestlé Waters) Други Бизнес групи
Продажби за първите шест месеца на 2018 ( CHF m ) 43920 14153 9303 10634 3967 5863
Продажби за първите шест месеца на 2017 ( CHF m ) * 42926 14689 8741 10273 3988 5235
Реален вътрешен ръст 2,5% 1,0% 3,1% 3,7% -0,7% 5,4%
Ценообразуване 0,3% 0,0% -0,6% 0,7% 1,7% 0,3%
Органичен ръст 2,8% 1,0% 2,5% 4,4% 1,0% 5,7%
Нетни сливания и придобивания (M & A) 0,0% -1,0% -0,2% -0,1% -0,8% 4,9%
Чуждестранна валута -0,5% -3,6% 4,1% -0,8% -0,7% 1,4%
Отчетен ръст на продажбите 2,3% -3,6% 6,4% 3,5% -0,5% 12,0%
Основна търговска оперативна печалба (UTOP) за първите шест месеца на 2018 ( CHF m ) 7063 2680 1758 2435 398 960
Основна търговска оперативна печалба (UTOP) ( C HF m) * за първите шест месеца на 2017 6821 2734 1593 2377 505 777
Марж на основната търговска оперативна печалба за първите шест месеца на 2018 16,1% 18,9% 18,9% 22,9% 10,0% 16,4%
Марж на основната търговска оперативна печалба за първите шест месеца на 2017 15,9% 18,6% 18,2% 23,1% 12,7% 14,8%

Продажби за полугодието и основна търговска оперативна печалба (UTOP), общ преглед по продукти

  Общо за групата: Прахообразни и течни напитки Вода Млечни продукти и сладолед Хранене & Здравна наука Кулинарни продукти Шоколадови продукти Храни за домашни любимци
Продажби за първите шест месеца на 2018 ( CHF m ) 43920 10265 3729 6385 7912 5819 3634 6176
Продажби за първите шест месеца на 2017 ( CHF m ) * 42926 9805 3734 6492 7471 5724 3700 6000
Реален вътрешен ръст 2,5% 2,8% -0,4% 0,8% 4,5% 1,4% 4,1% 3,2%
Ценообразуване 0,3% 0.6% 1,7% 0,2% -0,4% 0,1% -1,3% 0,6%
Органичен ръст 2,8% 3,4% 1,3% 1,0% 4,1% 1,5% 2,8% 3,8%
Основна търговска оперативна печалба (UTOP) ( CHF m ) за първите шест месеца на 2018 7063 2394 352 1128 1603 1010 449 1295
Основна търговска оперативна печалба (UTOP) TOP (CHF m)* за първите шест месеца на 2017 6821 2256 486 1172 1477 959 388 1248
Марж на основната търговска оперативна печалба за първите шест месеца на 2018 16,1% 23,3% 9,4% 17,7% 20,3% 17,4% 12,4% 21,0%
Марж на основната търговска оперативна печалба за първите шест месеца на 2017 15,9% 23,0% 13,0% 18,1% 19,8% 16,8% 10,5% 20,8%