Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

146-то годишно общо събрание на Нестле

Назад
Лозана,
  • Силна подкрепа от страна на акционерите за предложенията на Съвета
  • Ева Ченг – нов член на Съвета на директорите

2 998 акционери присъстваха на Годишното общо събрание на Нестле (Nestlé S.A.) в Лозана. Те представляват 49,78% от общия капитал и 70,64% от акциите с право на глас в компанията. Годишният доклад и представените отчети бяха одобрени и акционерите се съгласиха със становището на Борда на директорите и ръководството. Докладът за структурата на възнагражденията на Нестле беше приет с гласуване на отделно съвещание, в съответствие със Швейцарския кодекс на най-добрите практики за корпоративно управление. Акционерите одобриха и предложения дивидент от 2,05 швейцарски франка на акция. Всички предложения на Борда на директорите бяха одобрени с мнозинство.

Акционерите преизбраха г-н Петер Брабек-Летмат, г-н Стивън Г. Хох, г-жа Тития де Ланж и г-н Жан-Пиер Рот в Борда на директорите за допълнителен срок от три години и избраха г-жа Ева Ченг за нов член на Съвета за срок от три години. Г-жа Ченг е бивш корпоративен изпълнителен вицепрезидент, отговорен за Китай и Югоизточна Азия, на Амуей, американска глобална компания за потребителски продукти. Г-н Андре Куделски, който достигна края на третия си мандат, не взе участие в гласуването за преизбиране. Бордът му благодари за високо оценените услуги, предоставяни на Нестле през последните 12 години.

По време на събранието председателят на Нестле Петер Брабек-Летмат подчерта ангажираността на компанията към Швейцария: „Производството на Нестле в Швейцария възлиза на около 5% от световния оборот, 80% от които са предназначени за износ. От нашите 339 000 служители по целия свят, повече от 10 000 са заети в Швейцария. Този скромен дял не трябва да омаловажава факта, че през последните 10 години ние сме създали в страната 3 500 работни места – в момент, когато заетостта в хранително-вкусовата промишленост беше в застой. Инвестирахме значителни средства в швейцарската икономика – над 3,2 млрд. швейцарски франка през последните 10 години. Повече от 60% от нашите глобални разходи за научно-изследователска и развойна дейност са в Швейцария.“

В речта си г-н Брабек-Летмат спомена и „инициативата Миндер“, приета през март от населението на Швейцария. Той каза: „Сега е важно да се зачита решението на швейцарските избиратели и да се намерят практически законодателни решения, гарантиращи дългосрочната привлекателност на Швейцария като бизнес дестинация. Политическата и регулаторна среда за публично търгуваните дружества в страната става все по-трудна и трябва да намерим консенсус между икономиката, политиката и обществото. Нужно е да се положат усилия от всички страни, за да се задълбочи взаимното разбиране и да се намери правилния баланс. Нестле иска да остане в Швейцария. Нестле – ръководството и служителите – искат да продължат да се чувстват добре дошли в тази държава и да допринасят за нейния успех не само днес, но и в бъдеще.“

Освен това г-н Брабек-Летмат се спря и на новите социални предизвикателства пред хранително-вкусовата промишленост като цяло. Той посочи, че със своята дългосрочна ориентация да бъде водещата компания в областта на балансираното хранене и активния начин на живот Нестле е в уникалната позиция да даде положителен принос за справяне с хранителните и здравни предизвикателства, пред които е изправено едно все по-голямо и застаряващо население.
След като прегледа резултатите на Групата за 2012 г., главният изпълнителен директор на Нестле Пол Булке отново подчерта амбицията на компанията да бъде признат лидер в областта на балансираното хранене и активния начин на живот: „Храненето е в основата на Нестле. Ние искаме да предложим на нашите потребители вкусни и полезни храни и напитки във всеки етап от техния живот, навякъде и по всяко време. По този начин ние помагаме на потребителите да се грижат за себе си и своите близки, където и да се намират по света. Това е в основата на нашия ангажимент „Добра Храна, Добър Живот“, който поставя храненето в центъра на всичко, което правим. Именно тази стратегия отличава нас и нашите марки от конкурентите ни. Именно тази стратегия създава стойност за нашите потребители, създава стойност за обществото и създава стойност за нашата компания.“

През следващата година Бордът и различните му комитети ще бъдат в следния състав:

Борд на директорите

Петер Брабек-Летмат, Пол Булке, Андреас Копман, Ролф Ханги, Беат Хес, Даниел Борел, Жан-Пиер Майърс, Стивън Г. Хох, Нейна Лал Кидуай, Тития де Ланж, Жан-Пиер Рот, Ан М. Венеман, Анри де Кастри, Ева Ченг

Председател и Комисия по корпоративно управление

Петер Брабек-Летмат, Пол Булке, Андреас Копман, Ролф Ханги, Беат Хес

Комитет по вънагражденията и компенсациите

Даниел Борел, Андреас Копман, Жан-Пиер Майърс, Жан-Пиер Рот

Комитет по номинациите

Андреас Копман, Петер Брабек-Летмат, Стивън Г. Хох, Ан М. Венеман

Комитет по одита

Ролф Ханги, Нейна Лал Кидуай, Анри де Кастри

Речите на председателя на Борда на директорите и на главния изпълнителен директор към Годишното общо събрание могат да се намерят на корпоративния уебсайт на Нестле. За повече информация относно Нестле в обществото, вижте нашия нов доклад за създаване на споделена стойност също в корпоративния сайт на Нестле:

http://www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/146thannualgeneralmeeting