Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Студенти oт Manchester University посетиха Нестле България

Назад
София,
Студентите в магистърската програма по бизнес администрация от Manchester University

На 5 април, 52 студенти от Manchester University в Англия, придружени от 6 свои преподаватели, посетиха централния офис на НестлеБългария, за да се запознаят с дейността на компанията отблизо. Двама отпридружаващите ги преподаватели бяха българи, които от дълги години живеят вАнглия и правят докторантури в университета.

Групата бе приета в централната сграда на компанията,където ги посрещнаха кафе напитките Alegria® и шокoладовитеизкушения, местно производство – Kit Kat®, МУРА® идр.

Нестле България бе представена пред активно слушащитестуденти от Мениджър Корпоративни връзки – Емилия Клайн. Студентите вмагистърската програма по бизнес администрация се запознаха с бизнеса на НестлеБългария като част от Нестле Групата – най-голямата в света компания за храни инапитки и лидер в областта на балансираното хранене и активния начин на живот.Също така научиха повече за Създаване на Споделена Стойност - принципът наработа на Нестле и взаимодействие със заинтересовани страни.

Пред студентите бе представено и производството на НестлеБългария, осъществяващо се във Фабриката за Шоколадови изделия и бисквити вСофия и те научиха, че фабриката е Компетентен Център за производство на KitKat® в Европа.

Въпросите, зададени от студентите в края напрезентациите, показаха тяхната любознателност и заинтерeсованост към Нестле България. Отговори на въпросите имдаде Директор Комуникации - г-жа Мария Христова-Швец.

За 2013г. това е втора визита в Нестле България настуденти от чуждестранни университети, след посещението на студенти от американския университет Корнел през януари.