Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

РЕЗУЛТАТИ НА НЕСТЛЕ ЗА 2013

Назад
Vevey,

РЕЗУЛТАТИ НА НЕСТЛЕ ЗА 2013: 4.6 % ОРГАНИЧЕН РЪСТ,
ПОВИШЕН МАРЖ НА ОПЕРАТИВНАТА ТЪРГОВСКА ПЕЧАЛБА С 20 БАЗИСНИ ТОЧКИ
, УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ 40 БАЗИСНИ ТОЧКИ ВЪВ ФИКСИРАНИ ВАЛУТИ

 

 • Продажби на стойност 92.2 милиарда швейцарски франка, +2.7%
 • Органичен ръст от 4.6%, 3.1% реален вътрешен ръст
 • Маржът на оперативната търговска печалба се повишава с 20 базисни точки до 15.2%, и достига увеличение от 40 базисни точки във фиксирани валути
 • Заложената доходност на акция във фиксирани валути се увеличава с 11.0%
 • Силен оперативен капитал на стойност 15.0 милиарда швейцарски франка
 • Предложената доходност на акция се увеличава и достига до 2.15 швейцарски франка

 

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „Макроикономическата среда през 2013 г. се характеризираше с лек ръст, минимален в развитите страни и под последните постигнати нива в развиващите се пазари. Нашият отговор бе да засилим подкрепата на марките ни, да ускорим иновациите и да се уверим, че ценообразуването ни отразява нуждите на потребителите.

Това даде тласък на реалния ни вътрешен ръст и наред с повишаване на ефективността и структурната оптимизация на разходите, допринесе за подобрение на маржа на печалбата и осигуряването на силен паричен поток. Също така засилихме управлението на нашето портфолио, което доведе до някои разходи през 2013 г. Tака гарантираме, че предлагаме най-добрите възможности и ресурси за нашите служители.

„Нашата дългосрочна стратегическа посока е да бъдем лидер в балансираното хранене и активния начин на живот. Ние засилихме тази стратегия със създаването на Nestle Health Science, а сега я разширяваме и в сферата на специализираните медицински дерматологични продукти чрез основаването на Nestle Skin Health SA.

Миналата година беше предизвикателна, вероятно и 2014 г. ще бъде такава. Ще продължим да работим дисциплинирано и усилено за постигане на резултати в съответствие с модела на Nestle за печеливш ръст и ефективност на ресурсите. Ето защо очаквам нашето представяне през 2014 г. да бъде подобно на миналогодишното и през втората половина на годината да отчетем по-добри резултати, с ръст от около 5% и повишаване на маржа на печалбата и заложената доходност на акция във фиксирани валути, както и да подобрим ефективността на капитала.“

През 2013 г. продажбите на Нестле се увеличават с 2.7% и достигат 92.2 милиарда швейцарски франка под влиянието на валутните курсове от 3.7%. Органичният ръст е в размер на 4.6%, съставен от 3.1% реален вътрешен ръст и 1.5% разлика в ценовите нива. Придобиванията, след приспадане на частичните ликвидации, допринесоха с 1.8% за повишаване на продажбите.

 

 • Оперативната търговка печалба на Групата е на стойност 14.0 милиарда швейцарски франка, определяща марж от 15.2% с повишение от 20 базисни точки спрямо миналата година и повишение с 40 базисни точки във фиксирани валути.
 • Nestle Continuous Excellence отново осигури повече от 1.5 милиарда швейцарски франка от ефективност във всички сфери на бизнеса. Наред с намалените структурни разходи, това ни позволи да увеличим подкрепата на марките си и да усвоим по-високите разходи за преструктуриране.
 • Себестойността на продажбите намаля със 70 базисни точки като процент от продажбите, подкрепена от благоприятна ценова среда. Разходите за дистрибуция се понижиха с 10 базисни точки.
 • Административните разходи намаляха с 40 базисни точки, повлияни от структурна ефективност, включително и на пенсионните ни планове.
 • Общите маркетингови разходи нараснаха с 60 базисни точки, с повишаване на разходите за комуникация с потребителите до 16.3 % във фиксирани валути.
 • Нетната печалба е в размер на 10.0 милиарда швейцарски франка. Нейният спад се дължи на разходите за преструктуриране на портфолиото и въздействието на разликите във валутните курсове. Като следствие, печалбата на акция отчете спад от 2.2%, достигайки до 3.14 швейцарски франка. Заложената доходност на акция във фиксирани валути реализира повишение от 11.0%.
 • Оперативният капитал на Групата продължава да бъде стабилен на стойност 15 милиарда швейцарски франка.

 Резултати:

 • Органичният ръст на Нестле Групата Групата се простира в широки граници  и е в размер на 5.1% в Зона Америка, 0.8 % в Европа и 7.4% в Азия, Океания и Африка. Бизнесът ни в развитите пазари нарасна с 1.0%, достигайки продажби от 51.4 милиарда швейцарски франка, а бизнесът ни на развиващите се пазари нарасна 9.3%, отчитайки продажби от 40.8 милиарда швейцарски франка.
 • Реалният вътрешен ръст е в размер на 2.1% в зона Америка, 1.9 % в Европа и 5.9% в Азия, Океания и Африка. Този растеж отразява фокус върху приоритетите, които ни позволиха да отчетем по-високи резултати и представяне на пазара: да останем конкурентноспособни, като се уверим, че предлагаме най-добрата стойност на потребителите, да инвестираме в нашите марки и да изградим капацитета, който ще ни позволи да спечелим в днешната предизвикателна среда.

 Зона Америка

Продажби в размер на 28.4 милиарда швейцарски франка, 5.3% органичен ръст, 1.7% реален вътрешен ръст; 18.2% марж на оперативната търговска печалба, понижение с 50 базисни точки. Зоната отчете положителен ръст в Северна и Латинска Америка. Маржът на търговската оперативна печалба в Зоната е в размер на 18.2%, което показва спад от 50 базисни точки, отразявайки преструктурирането и увеличените инвестиции в нашите марки.

Зона Европа

Продажби в размер на 15.6 милиарда швейцарски франка, 0.8% органичен ръст, 2.2% реален вътрешен ръст; 15.0% марж на оперативната търговска печалба, понижение с 40 базисни точки. Зоната отчете положителен ръст в среда, в която това не се постига.

Отрицателните цени на суровините отразяват нашия ангажимент да прехвърлим спестяванията, постигнати от по-ниските цени на суровините, към потребителите и да запазим конкурентноспособността си в лицето на преобладаващ дефлационен натиск Маржът на оперативната търговска печалба в Зоната се понижи с 40 базисни точки до 15.0%. Това отразява разходите за преструктуриране и увеличените инвестиции в стратегическите ни платформи за растеж.

Зона Азия, Океания и Африка

Продажби в размер на 18.9 милиарда швейцарски франка, 5.6% органичен ръст, 4.8% реален вътрешен ръст; 18.9% марж на оперативната търговска печалба, понижен с 10 базисни точки. През 2013 г. предизвикателство бяха някои външни събития в различни части на Зоната. Въпреки това, доброто управление на портфолиото ни и повишената ефективност спомогнаха да смекчим неблагоприятните последици и ни позволиха да повишим подкрепата на нашите марки, което доведе до силен реален вътрешен ръст и придобиване на по-големи пазарни дялове.

Nestle Waters

Продажби в размер на 7.2 милиарда швейцарски франка, 2.0% органичен ръст, 2.0% реален вътрешен ръст; 9.4% марж на оперативната търговска печалба, повишение с 50 базисни точки. Маржът на оперативната търговска печалба на Nestle Waters се увеличи с 50 базисни точки, достигайки 9.4%, което се дължи на растежа на дивизията Nestle Waters и високото ниво на ефективност в производство и снабдяване.

Nestle Nutrition

Продажби в размер на 9.8 милиарда швейцарски франка, 8.2% органичен ръст, 4.5% реален вътрешен ръст; 20.0% марж на оперативната търговска печалба, повишение с 80 базисни точки. Маржът на оперативната търговска печалба на Nestle Nutrition е в размер на 20.0%, достигайки до 80 базисни точки в резултат на силния растеж на категориите храни за бебета и деца, доброто представяне на Wyeth Nutrition и по-високото ниво на ефективност.

Други дейности

Продажби в размер на 12.3 милиарда швейцарски франка, 5.4% органичен ръст, 4.4% реален вътрешен ръст; 17.7% марж на оперативната търговска печалба и повишение с 20 базисни точки. Nestle Professional се повлия от трудната обстановка в сегмента на решенията за консумация извън дома, особено в Европа. Въпреки това, развиващите се пазари реализираха значителен ръст и стратегическите ни марки напитки и персонализирани хранителни решения продължиха да се представят добре.

Нестле Здравни науки продължи напред с амбицията да предлага хранителни решения, адресирани към справяне с различни заболявания и специфични здравословни състояния. Придобиването на Pamlab в САЩ ще засили възможностите ни в областта на обмяната на веществата и мозъчните функции.

Ускореният ръст през втората половина на годината е предимно в резултат на растежа на Северна Америка, Европа и Латинска Америка, въпреки продължаващия натиск върху националните бюджети на здравеопазване, което се отрази на плановете за възстановяване на разходите. Иновации като Boost Nutrition Bars в САЩ, Nutren Senior в Бразилия и Alfamino в ключови пазари, спомогнаха за реализирането на добър ръст.

Прогнози

Миналата година беше предизвикателна и вероятно и 2014 г. ще бъде такава. Ще продължим да работим дисциплинирано и усилено за постигане на резултати в съответствие с модела на Nestle за печеливш ръст и ефективност на ресурсите. За това очакваме нашето представяне през 2014 г. да бъде подобно на миналогодишното и през втората половина на годината да отчетем по-добри резултати на пазара, с ръст от около 5% и повишаване на маржа на печалбата и на заложената доходност на акция във фиксирани валути, както и да подобрим ефективността на капитала.

Събитията през 2014

В отговор на нарастващите нужди на потребителите, на 11 февруари Нестле обяви, че ще разшири своята дейност в сферата на специализираните медицински дерматологични продукти чрез създаването на Nestle Skin Health SA.

Тази компания ще бъде управлявана като дъщерно дружество, 100% собственост на Групата. В основата на Nestle Skin Health SA ще бъде Galderma. Също така ще обединим съществуващото бизнес звено за дерматологична грижа за деца – Bubchen с новосформираното дружество, което ще осигури широка платформа за печеливш растеж. Сделката подлежи на одобрение.

 

Преглед на продажбите за оперативната търговска печалба за 2013 г.

 

Януари - Декември 2013

Продажби
в млн шв. франка

Януари - Декември 2013

Органичен ръст
(%)
Марж на оперативната търговска печалба

Януари - Декември 2013

 (%)

Промяна спрямо

Януари - Декември 2012

(*)
По оперативни звена
- Зона Америка 28'375 + 5.3 18.2 - 50
- Зона Европа 15'568 + 0.8 15.0 - 40
- Зона Азия, Океания и Африка 18'859 + 5.6 18.9 - 10
Nestlé Waters 7'231 + 2.0 9.4 + 50
Nestlé Nutrition 9'826 + 8.2 20.0 + 80
Други 12'299 + 5.4 17.7 + 20
Общо за групата 92'158 + 4.6 15.2 + 20
По продукти
Напитки 20'495 + 4.6 22.7 + 70
Вода 6'773 + 1.8 10.0 + 60
Млечни продукти и сладолед 17'357 + 5.8 15.2 - 40
Nutrition & HealthCare 11'840 + 7.6 18.8 + 50
Кулинарни продукти 14'171 + 0.3 13.2 - 90
Шоколадови продукти 10'283 + 5.0 15.9 - 100
Храни за домашни любимци 11'239 + 6.8 19.2 - 60
Total Group 92'158 + 4.6 15.2 + 20

(*) 2012 преобразувана според ревизирания МCC 19  (Доходи на наети лица) и МСФО 11 (Съвместни дейности). Също така, напитки, с изключение на вода, продавана от Nestlé Waters (основно чайове и сокове готови за консумация) бяха преквалифицирани като прахообразни и течни напитки.