Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Първо полугодие на 2013: Повишен реален вътрешен ръст води до печеливш растеж

Назад
Vevey,
Vevey
  • Продажбите нарастват с 5,3% до 45,2 милиарда швейцарски франка с органичен ръст от 4,1%;
  • За първото полугодие, реалният вътрешен ръст бележи увеличение до 2,7% и всичките географски райони допринасят за този резултат;
  • Повишение на оперативната търговска печалба с 6,8% до 6,8 милиарда швейцарски франка и увеличение на маржа с 20 базисни точки до 15,1%;
  • Общите маркетингови разходи бележат увеличение с 60 базисни точки, а разходите за стимулиране на потреблението 15 % във фиксирани валути;
  • Доходът на акция нараства с 3,4%, а реалния доход на акция във фиксирани валути със 7,2%;
  • Оперативен паричен поток от 5 милиарда швейцарски франка;
  • Очаквания и постижения 2013: около 5% органичен ръст с подобрен марж и доход на акция във фиксирани валути.

Пол Булке, главен изпълнителен директор на Нестле: „През първото полугодие ние осигурихме балансирано представяне, както при приходите, така и при нетните доходи, в условията на понижен растеж и оптимизирани разходи за суровини и материали.
Органичният ръст е леко забавен, отразявайки понижените цени на нашите пазари, след като използвахме индиректни разходи за суровини и материали, за да отговорим на очакванията на днешните потребители, които търсят продукти с добавена стойност. Това, съчетано с устойчивото и стабилно увеличаване на инвестициите в нашите марки, осигури силен ръст в реализирането на обем, като в същото време ние бяхме в състояние да подобрим оперативния марж. Очакваме този растеж да продължи и през втората половина на годината, и да ни позволи да осигурим около 5% органичен ръст с повишаване на маржа на печалбата и реалния доход от акция във фиксирани валути през втората половина на годината, което да е в съответствие с поетите ангажименти,“

 

Преглед на продажбите и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)

  Ян.-Юни 2013

Продажби в млн. шв. франка
Ян.-Юни 2013

Органичен ръст (%)
Маржове на ОТП
Ян.-Юни 2013 (%) Промяна спрямо
Ян.-Юни 2010
По оперативни звена
Храни и напитки

- Зона Америка
13’615 +5.0 17.8 +30
- Зона Европа 7’504 +0.5 14.9 -10
- Зона Азия, Океания и Африка 9’394 +5.0 19.1 +20
Nestlé Waters 3’668 +2.2 10.0 0
Nestlé Nutrition 5’005 +6.5 20.0 -60
Други 5’982 +5.0 19.2 +60
Общо за Групата 45’168 +4.1 15.1 +20
По продуктови категории
Напитки 10’134 +4.7 24.0 +100
Вода 3’438 +2.0 10.7 +10
Млечни продукти и сладолед 8’609 +4.5 15.9 +80
Nutrition & Healthcare 5’983 +6.0 18.6 -60
Кулинарни продукти 6’853 -0.2 13.5 +30
Шоколадови продукти 4’611 +4.7 12.7 -110
Храни за домашни любимци 5’540 +7.1 19.0 -120
Общо за Групата 45’168 +4.1 15.1 +20