Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Планът „Какао“ на Нестле - за по-устойчиво развитие

Назад
Kit KatПланът „Какао“ на Нестле, който бе разширен тази година, осигури рекордно количество какао

Планът „Какао“ на Нестле, който бе разширен тази година, осигури рекордно количество какао. Целта на разширението бе увеличаване на устойчивите доставки на качествено какао, броя на земеделските производители на какао и техните общности, които се възползват от инициативата.

По време на прибирането на реколтата между октомври 2011 и септември 2012 г. земеделски производители от цял свят доставиха на Нестле общо 38 000 тона висококачествена устойчива какаова реколта от плана „Какао“. Посоченото количество надхвърля това от миналата година с повече от една пета.

Планът помага на земеделските производители и техните общности, като им осигурява дългосрочна икономическа сигурност и обучение. Нестле работи в тясно сътрудничество с тези, които са въвлечени във всеки етап от веригата за доставки на плана „Какао“, като целта е да се гарантират устойчиви доставки на качествено какао.

До 2013 г. компанията има за цел да набавя до 15% от глобалните си доставки на какао от земеделските производители, които планът обхваща.


Подпомагане на земеделски производители

За първи път Нестле предоставя над един милион какаови растения на земеделски производители през 2012 г. Тази година компанията е обучила над 21 000 земеделски производители в световен мащаб, което означава 1/10 повече фермери в сравнение с 2011 г. Това включва над 9900 земеделски стопани в Кот д'Ивоар.

До 2015 г. Нестле има за цел да обучи още 24 000 земеделски производители в страната и да раздаде три милиона растения за разсад.


Нови училища

Като част от плана „Какао“ компанията си партнира със Световната фондация за какао в Кот д'Ивоар за изграждане или ремонт на 40 училища в рамките на четири години. Нестле също така ще се съсредоточи и върху обучение на учители, ограмотяване на възрастни и общности програми за повишаване на осведомеността относно детския труд.

За Нестле изграждането на устойчиви доставки означава да се подкрепят общностите, в които компанията развива своята дейност, а образованието е съществена част от този процес.

В рамките на плана „Какао“ бе открито и ново училище в Кранзадугу, село в областта Дуекуе в Моайен Кавайи, Кот д'Ивоар. През октомври 2012 г. още девет училища на Световната федерация за какао ще отворят врати в страната с подкрепата на Нестле.


Nestlé Product Technology Centre for ConfectioneryОсвен разширяване на плана „Какао“, Нестле работи и с Асоциацията за справедлив труд (FLA), за да гарантира устойчивите доставки на суровината в Кот д'Ивоар.

Анализ на доставките

Освен разширяване на плана „Какао“, Нестле работи и с Асоциацията за справедлив труд (FLA), за да гарантира устойчивите доставки на суровината в Кот д'Ивоар.

Мониторинг и възстановяване

Нестле продължава да работи с доставчици, партньори по сертифициране и други организации, за да се гарантира, че работещите по цялата верига за доставки на какао получават по-добро обучение относно детския труд.

Нестле и Международната инициатива за какао, фондация, която работи с какаовата индустрия, гражданското общество и синдикатите, обявиха нова схема за „мониторинг и възстановяване“, която ще бъде въведена в 40 общини, обхванати от две какаови земеделски кооперации в Кот д'Ивоар.

Схемата вече е приложена и разширена за земеделските производители и техните общности. Компанията организира и първите обучения по отношение на детския труд за близо 115 доставчици и 75 служители на Нестле.

Прозрачност

Нестле е поела ангажимент за прозрачност в целия процес и в своя план за действие. Първото общо събрание между Нестле и FLA ще се проведе в Абиджан, Кот д'Ивоар, преди края на годината. Срещата ще е насочена към по-нататъшни подобрения на плана за действие, както и мониторинг на дейностите, насочени към общностите и дейностите по възстановяване.

Уебсайтът на плана „Какао“ на Нестле, който описва подробно работата на компанията със земеделските стопани и партньори, вече е достъпен на пет езика.


Допълнителна информация:
План „Какао“ на Нестле
Създаване на споделена стойност
Асоциация за справедлив труд
Международна инициатива за какао

Научете повече за работата на Нестле за устойчиви доставки на какао:
ВИДЕО: Планът „Какао“ на Нестле в действие
Нестле определя действия за справяне с детския труд в отговор на доклад на Асоциацията за справедлив труд за веригата за доставки на какао на компанията
Нестле е първият производител на храни, който си партнира с Асоциацията за справедлив труд
Започване на работа с Асоциацията за справедлив труд