Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Наградaта на Нестле за създаване на споделена стойност е отворена за номинации на проекти до 31 март 2013

Назад
Наградата на Нестле
Наградата на Нестле за създаване на споделена стойност е отворена за номинации на проекти до 31 март 2013. Наградата е насочена към иновативни и финансово значими проекти, както и програми с високо въздействие върху храненето, водата или развитието на селските райони. Специфичните сфери на дейност на кандидатстващите проекти могат да включват: селско стопанство (включително услуги за разширяване и използване на нови технологии), науки и технологии в областта на храненето, образователни програми в сферата на храненето или програми за микроелементи, управление на водите, опазване на водните ресурси и др.

Сферите на дейност включват, но не се ограничават до:
  • Подобряване на достъпа до хранене и увеличаване на знанията в тази област.
  • Подобряване на достъпа до вода и защита на водните ресурси.
  • Разработване на местна селскостопанска верига за създаване на стойност и интегриране на малките производители във веригата на доставки.

Наградата на Нестле за създаване на споделена стойност е отворена за физически лица, частни фирми, нестопански организации, правителствени и междуправителствени организации, както и академични институции, които са въвели и провеждат инициативи, свързани с храненето, водата или развитието на селските райони.

Кандидатите могат да бъдат от всяка държава в света, но самата инициатива трябва да бъде приложена в страна с нисък или среден доход (т.е. всички страни и територии, с изключение на членове на Европейския съюз, Андора, Австралия, Бахрейн, Бруней, Канада, Гренландия, Хонконг, Исландия, Израел, Япония, Кувейт, Лихтенщайн, Нова Зеландия, Норвегия, Оман, Катар, Сан Марино, Саудитска Арабия, Сингапур, Южна Корея, Швейцария, Тайван, Обединените арабски емирства и САЩ).

Всички заявления трябва да бъдат подадени на английски език, на сайта на компанията: http://www.nestle.com/csv/nestle/nestleprize

Наградата на Нестле за създаване на споделена стойност през 2012 г.

Наградата бе присъдена на „Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo“
Наградата на Нестле за създаване на споделена стойност за 2012 г. бе присъдена на „Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo“ за проект за „самодостатъчно земеделско училище“, който гарантира, че учениците получават техническо и бизнес обучение в допълнение към техния нормален учебен план. Инициативата създава микро-предприятия на територията на училището, които учат младежите на умения, които работодателите търсят.

Всяко училище, заедно с „Fundación Paraguaya“, създава бизнес план за „обучение и производство“, и определя малките предприятия, които ще бъдат създадени. Тези микро-предприятия варират от селскостопанска техническа помощ, производство на мляко, земеделие, органично градинарство, хотелски услуги до пчеларство и производството на кокоши яйца. Финансите, генерирани от предприятията, дават възможност на училищата да се самоиздържат и да покриват оперативните си разходи като заплати, администриране и поддръжка на училището – без необходимостта от държавно финансиране.

Проектът вече е достигнал повече от 500 ученици в Парагвай. За първи път е въведен през 2003 г. в училище „Escuela Agrícola San Francisco“, което вече над пет години е финансово независимо. Две други училища в страната вече прилагат програмата.