Nestlé и European Clean Trucking Allianc призовават за по-устойчив автомобилен превоз на товари

  Nestlé се присъедини към партньори с цел основаване на European Clean Trucking Alliance. Тази уникална коалиция обединява неправителствени организации, спедитори, компании за логистични услуги и потребителски стоки, които споделят общата цел за ускоряване на декарбонизацията на автомобилния товарен транспорт в ЕС.

  Nestlé и другите членове на този съюз настояват правителствата да инвестират и ускорят процеса на преминаване към по-екологичен транспорт, така както европейските държави се стремят да се възстановят от COVID-19. Намаляването на емисиите на CO2 и замърсяващите въздуха изпарения, следствие от автомобилния транспорт, ще спомогнат за постигането на целите на Европейската Зелена сделка и ще превърне Европа в първия въглеродно-неутрален континент.Nestlé се присъедини към партньори с цел основаване на European Clean Trucking Alliance. 

  „Горди сме, че сме сред основателите на European Clean Trucking Alliance. Подобряването на ефективността както на нашия транспорт, така и на дистрибуцията е от решаващо значение, ако искаме да намалим наполовина въглеродните си емисиите до 2030 г. и да станем неутрални по отношение на климата до 2050 г. През 2014 г. намалихме емисиите на CO2 в логистиката с до 10% в Европа. Наличието на повече камиони с нулеви емисии и необходимата инфраструктура ще помогнат да се ускори този процес. ", заяви Пол Ламърс, ръководител Логистика в Нестле за зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка.

  Nestlé работи активно към целта нулеви нетни емисии. През септември 2019 г. компанията обяви амбицията си да постигне нулеви нетни емисии на парниковите газове до 2050 г. Nestlé ще публикува план, съответстващ с тези цели и включващ междинни цели.

  Някои от конкретните действия на компанията за подобряване на собствените транспортни и дистрибуторски операции включват:
- Неотдавнашното откриване на Европейския център за транспортно планиране, което помага за по-ефективния метод за управление на целия трансграничен транспорт на Nestlé в Европа. Центърът спомага и по-доброто оптимизиране на транспортния ресурс, намаляване на изминатите километри, по-добро използване на капацитета на камионите и обединяване на пътувания.
- Когато е възможно, Nestlé използва алтернативен по-устойчив транспорт. Например във Франция компанията е намалила еквивалента на 27000 пътувания с камиони годишно, като превозва марката за вода Perrier с електрически влак.
- Използването на алтернативни горива и електрически камиони, където вече има решения - в Италия Nestlé работи съвместно със своите транспортни партньори за използване на камиони с втечнен природен газ. Компанията също така продължава да работи в тясно сътрудничество с индустрията по внедряването на техника за електрически камиони, особено за кратките пътувания. Скоро това ще се осъществи за някои части от транспортните операции на Nestlé в Европа.

На страницата на ‘European Clean Trucking Alliance’ можете да откриете допълнителна информация за алианса.

Допълнителни материали:
Nestlé се застъпва за постигане на нулеви нетни парникови емисии при възстановяване от кризата с COVID-19, заедно с над 150 други корпорации
Климатични промени - намаляме нашето негативно въздействие