Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Продажбите на Нестле през първото тримесечие на 2014г.

Назад
Vevey,

Продажбите на Нестле през първото тримесечие:
4,2% органичен ръст, потвърдени прогнози за годината

Веве, 15 април 2014

  • Продажби на стойност 20,8 милиарда швейцарски франка, 4,2% органичен ръст, 2,6% реален вътрешен ръст;
  • 0,6% ръст на развитите пазари, 8,5% ръст на развиващите се пазари;
  • Целогодишните прогнози остават непроменени: 5% органичен ръст, подобряване на маржовете и базовия реален доход от акция във фиксирани валути, както и подобрение на ефективността на капитала.

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „Органичният ни ръст през първите месеци на годината е според очакванията ни и се дължи на постигнатите обеми, а не на цените. Продължаващото въвеждане на нови продукти, наред с доброто изпълнение, подпомогна този ръст при настоящите трудни пазарни условия. Ние ще запазим темпото на иновациите, като допълнително засилим подкрепата за нашите марки. Потвърждаваме прогнозите си за годината: резултатите от второто шестмесечие ще бъдат по-високи от средните за пазара, с органичен ръст от около 5% и подобрение на маржа, базовия доход от акция във фиксирани валути и ефективността на капитала. Очакваме, че по-нататъшното укрепване на швейцарския франк ще има негативно въздействие върху отчетените продажби.“

През първото тримесечие органичният ръст достигна 4,2%, формиран от 2,6 % реален вътрешен ръст и 1,6% ръст, вследствие на ценовата политика. Продажбите бяха в размер на 20,8 милиарда швейцарски франка, повлияни негативно с 8,6 % вследствие на промяна на валутните курсове, а придобиванията без частичните ликвидации допълнително намалиха ръста на продажбите с 0,7 %. В резултат общото развитие на продажбите беше в размер на −5,1%.

Продължихме да отбелязваме ръст във всички географски региони: 4,6% в Северна и Южна Америка, 0,3 % в Европа и 7,3% в Азия, Океания и Африка. Ръстът на развитите пазари беше 0,6%, а този на развиващите се пазари – 8,5%.

Храни и напитки – Зона Северна и Южна Америка

Продажби на стойност 6,0 милиарда швейцарски франка, 4,1% органичен ръст, 0,9% реален вътрешен ръст

Храни и напитки – Зона Европа

Продажби на стойност 3,5 милиарда швейцарски франка, −0,8% органичен ръст, 0,7% реален вътрешен ръст

Храни и напитки – Зона Азия, Океания и Африка

Продажби на стойност 4,4 млрд. швейцарски франка, 5,3% органичен ръст, 2,9% реален вътрешен ръст

Nestlé Waters

Продажби на стойност 1,6 милиарда швейцарски франка, 6,2% органичен ръст, 8,1% реален вътрешен ръст

Nestlé Nutrition

Продажби на стойност 2,3 милиарда швейцарски франка, 6,4% органичен ръст, 2,2% реален вътрешен ръст

Други

Продажби на стойност 2,9 милиарда швейцарски франка, 6,4% органичен ръст, 5,3% реален вътрешен ръст

  • Консумацията извън дома продължи да бъде умерена в Западна Европа и беше засегната от суровите метеорологични условия в Северна Америка. Nestlé Professional отчете добри резултати на повечето развиващи се пазари, особено в Близкия изток, Русия и Филипините, и отбеляза добро възстановяване в Китай.
  • Nespresso запази силния си темп на ръст с разширяване на постоянната гама продукти на кафета Grand Cru, лансирането на новата машина Inissia, откриването на нови бутици и допълнително географско разширяване. В Северна Америка беше отчетена окуражаваща ранна реакция на потребителите относно стартирането на VertuoLine – система, предназначена да направи революция на пазара на дълго кафе.
  • Nestlé Health Science отбеляза добър старт на годината във всички региони и сектори, въпреки че натискът върху бюджетите за здравеопазване в публичния сектор продължи да оказва въздействие. Основните марки, стимулиращи растежа, бяха Boost, Peptamen и Alfamino.

Прогнози

Потвърждаваме прогнозите си за годината: оценката на резултатите ще бъде с по-голяма тежест през второто шестмесечие, като представянето ще бъде по-високо от пазара, с органичен ръст от около 5 % и подобрение на маржа на оперативната търговска печалба, базовия доход от акция във фиксирани валути и ефективността на капитала.

Пълни подробности: http://www.nestle.com/Media/MediaEventsCalendar/AllEvents/2014-first-quarter-sales


 

януари-март 2014

продажби в милиони швейцарски франка

януари-март 2014

продажби в милиони швейцарски франка (*)

януари-март 2014

органичен ръст (%) 

януари-март 2014

реален вътрешен ръст (%)

По оперативни звена

Зона Северна и Южна Америка

6'042 6'632 +4.1 +0.9

Зона Европа

3'533 3'669 -0.8 +0.7

Зона Азия, Океания и Африка 

4'436 4'664 +5.3 +2.9

Nestlé Waters 

1'603 1'605 +6.2 +8.1

Nestlé Nutrition

2'297 2'482 +6.4 +2.2

Други

2'911 2'887 +6.4 +5.3
Общо за Групата 20'822 21'939 +4.2 +2.6
По продуктови категории 

Напитки 

4'771 4'914 +5.3 +5.3

Вода

1'499 1'501 +6.3 +8.4

Млечни продукти и сладолед

3'764 3'946 +7.9 +2.6

Nutrition & HealthCare 

2'758 2'929 +6.6 +3.0

Кулинарни продукти  

3'124 3'378 -1.8 -1.9

Шоколадови изделия 

2'204 2'524 -0.5 -3.3

Храни за домашни любимци 

2'702 2'747 +5.4 +4.7
Общо за Групата 20'822 21'939 +4.2 +2.6

(*) Резултатите от 2013 г. бяха преизчислени след прехвърлянето на отговорността за Nestea RTD в географските зони към Nestlé Waters в сила от януари 2014 г.