Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Изживей-нещо-различно

Честито на късметлиите!
игра кит кат правила
Купи продукти  с марка KITKAT® и/или KITKAT® PopChoc и/или KITKAT® Senses за минимум 3,00 лв. (три лева) в един фискален бон. Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.  Всяка седмица, от периода  на играта – 01 септември 2020 г. до 27 октомври 2020г. , на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус и създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени по 30 печеливши участника на награди KITKAT® брандирани метални бутилки и KITKAT® брандирани надуваеми легла. По време на последното теглена на дата 28.10.2020г. на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус и създадена за целта комисия от преставители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени и 3 печеливши участника на награди Ваучер за Преживяванe. Вижте пълните правила на играта в раздел Пълни правила на Играта.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА KITKAT®

Изживей нещо различно

Купи продукти с марка KITKAT® и можеш да спечелиш страхотни награди!

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574 кв. „Христо Смирненски“, бл. 15, вх. „А“, ет. 8, ап. 38 („Агенцията“)

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта се провежда в Сайта www.nestle.bg/kitkatpromo в периода  от 01.09.2020г.  до 27.10.2020г. Участниците могат да качват на Сайта фискални бонове на закупени участващи в Играта продукти (т.3) само в периода на Играта  от 0.00 часа на 01 септември 2020 г. до 23.59 часа на 27 октомври 2020г.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/kitkatpromo.

(4) Играта се провежда на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка на шоколадови продукти с марка KITKAT®, KITKAT® Pop Choc® и KITKAT® Senses®.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, както и  служители на агенция „Парида“ ЕООД .

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в раздел 2, т.1 по-горе, ще бъдат раздадени общо 240 (двеста и четиредест) предметни брандирани награди и 3 (три) награди ваучер за преживявание:

- 120 (сто и двадесет) броя KITKAT® брандирани метални бутилки

- 120 (сто и двадесет) броя KITKAT® брандирани надуваеми легла

- 3 (три) броя ваучери за преживявания – Плаване за двама с ветроходна яхта (+инструктор) 4 часова разходка с гмуркане и обяд в рибен ресторант, достъпен само от морето в района на  с.Лозенц, област Бургас, Конна езда с 1 нощувка и закуска и вечеря за двама в родопско село и Полет със самолет за двама, с  възможност за пилотиране в района на София с продължителност 30 минутни. Всеки ваучер е на стойност до 300 лв, по-нататък упоменати като „Ваучер за преживяване“

 (2) Не се допуска замяна на спечелена предметна награда (брандирана метална бутилка и/или брандирано надуваемо легло) с паричната ѝ равностойност или с друга предметна награда.

(3) Допуска се замяна на награда ваучер за преживяване с друга от предоставените опции за награди – ваучери за преживявания. Не се допуска замяна на награда – ваучер за преживяване с паричната ѝ равностойност.

(4) Наградите са лични, не могат да бъдат заменяни или преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(5) Наградите ще бъдат доставени чрез куриер.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи продукти  с марка KITKAT® и/или KITKAT® PopChoc и/или KITKAT® Senses за минимум 3,00 лв. (три лева) в един фискален бон. Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.

(б) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/kitkatpromo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(в) Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват изписани участващи продукти, закупени на минимална стойност или дата на покупката, от която да е видно, че е извършена в периода на Играта, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(2) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право на една награда от всеки период на тегления, посочен в раздел 7, т. 1.

 (6) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

7. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Всяка седмица, от периода  на играта – 01 септември 2020 г. до 27 октомври 2020г. , на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус и създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени по 30 печеливши участника на награди KITKAT® брандирани метални бутилки и KITKAT® брандирани надуваеми легла. По време на последното теглена на дата 28.10.2020г. на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус и създадена за целта комисия от преставители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени и 3 печеливши участника на награди Ваучер за Преживяванe. Ще  се извършат общо осем тегления на печеливши участници,  както следва:

На 09.10.2020г. ще се изтеглят общо 30 печеливши - 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани метални бутилки и 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани надуваеми легла;

На 16.09.2020г. ще се изтеглят общо 30 печеливши - 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани метални бутилки и 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани надуваеми легла;

На 23.09.2020г. ще се изтеглят общо 30 печеливши - 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани метални бутилки и 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани надуваеми легла;

На 30.09.2020г. ще се изтеглят общо 30 печеливши - 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани метални бутилки и 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани надуваеми легла;

На 07.10.2020г. ще се изтеглят общо 30 печеливши - 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани метални бутилки и 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани надуваеми легла;

На 14.10.2020г. ще се изтеглят общо 30 печеливши - 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани метални бутилки и 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани надуваеми легла;

На 21.10.2020г. ще се изтеглят общо 30 печеливши - 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани метални бутилки и 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани надуваеми легла;

На 28.10.2020г. ще се изтеглят общо 30 печеливши - 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани метални бутилки и 15 (петнадесет) печеливши на KITKAT® брандирани надуваеми легла, както  и 3 (три) печеливши на Ваучер за преживяване;

            При всяко седмично теглене за периода на Играта ще се теглят по 5 (пет) резерви, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите за получаване на наградата.

 (2) След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта www.nestle.bg/kitkatpromo.

(3) За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

(4) В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 15 (петнадесет) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 15 (петнадесет) дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6) За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

- представи на куриера,  регистрирания и изтеглен като печеливш  фискален бон  за справка, който ще бъде върнат веднага.  Ако не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата (валидно за  награда Ваучер за Преживяване на стойност до 300лв.)

(7) Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след обявяване на печелившите за съответния седмичен период на Играта.

8. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕР ЗА ПРЕЖИВЯВАНЕ

(1) Всеки ваучер е персонален.

(2)  Всеки ваучер е със срок на валидност 9 месеца от 01.11.2020 г.. Печелившите могат да се възползват от услугата предоставяща ваучерът еднократно в рамките на този срок. След изтичане на този срок ваучерът става невалиден.

(3) Ваучерът може да се използва само след регистрация с неговия уникален код на телефонен номер или имейл за връзка упоменат в него преди изтичне на срокът на валидност.

(4)Всеки ваучер е валиден за двама души, които да участват в упоментатите преживявания (печелившият + негов близък).

(5) Всеки ваучер може да бъде заменен за някое от останалите две преживявания. Заявка за промяна на спечеленото преживяване може да се случи до 1 месец след получаване на наградата на телефона или имейла за връзка посочени в него.

9. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ  НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

(1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

(2) В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

(3) За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

(4) Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

(5) Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

(6) Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 (1) Организаторът не носи отговорност:

            (а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) за дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

(д) ако печелившият учатник пропусне крайният срок, посочен в Раздел 8 т. 2, в който  Ваучерът за Преживяване е валиден

(е) за технически и друг вид затруднение при установяване на връзка и уговаряне на ден и час за използване на Ваучерът за Преживяване

(ж) за отмяна на дадената услуга, за която важи Ваучерът за преживяване от страна на изпълнителя на услугата

(з) при отказ на печелившият да се възползва от услугатат предоставена чрез Ваучер за Преживяване

 (2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

11. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(3) Регистрирайки се на Сайта на Играта, като прилага снимка на фискалния бон, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори (агенция „Парида“ ЕООД) личните си данни (име, електронна поща, телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(4) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 2 (два)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(5) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Сайта на Играта

(6) Всеки участник има право по всяко време да поиска коригиране или актуализиране негови/нейните лични данни, като се свърже с Организатора на имейл адрес [email protected]  или на телефон 0800 1 6666 (безплатен от цялата страна) всеки работен ден от 8:00 до 17:00.

(7) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

 (8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличние на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/kitkatpromo. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

Победители

KITKAT® ваучери за преживявания печелят:

Милена Иванова (997770253) - Плаване за двама с ветроходна яхта 

Жанета Терзиева (37241) - Конна езда с 1 нощувка за двама в родопско село

Хари Стратиев (57700) - Полет със самолет за двама

 

KITKAT® брандирани метални бутилки печелят:

Първо теглене:

Габриела Сиврийска (216732)
Биляна Миткова (104567)
Боряна Богданова (115513)
Преслава Чолова (191037)
Петя Цонкова (225161)
Димитрийка Юнчова (108659)
Мирена Куклева (104629)
Аляхтин Мехмед (168468)
Велислав Монев (1275)
Питя Славева (173915)
Веселин Вутов (286329)
Тодор Иванов (32844)
Милена Петрова (32828)
Иван Генов (265935)
Динко Динев (168494)
 
Второ теглене:
 
Ана Младенова (185977)
Силвия Тодорова (2366220058)
Галина Николова (215208)
Мариан Гхазанфар (536010158)
Атанас Кафалиев (183204)
Елена Любенова (159266)
Диан Крушков (119449)
Маргарита Григорова (248)
Мария Шинкова (3498)
Надежда Николаева (40)
Елена Шимова (51662)
Петър Григоров (145710)
Любомир Дуков (3798)
Теодора Андреева (41089)
Тодор Колев (147358)
 
Трето теглене:
 
Ана Суичмезова (170673)
Жулиет Насур (2108793492)
Атанас Василев (2115400081)
Веси Василева (6470)
Тодор Аврамов (334)
Бояна Пенева (133477)
Даринка Кафалиева (81290)
Руслан Иванов (6839)
Магдалена Илиева (110974)
Мариана Николова (211236)
Моника Миленкова (5323)
Силвия Тодорова (237536)
Галина Стефанова (1488)
Ивелина Понева (4482)
Ваня Апостолова (168492)
 
Четвърто теглене:
 
Мария Ботева (2159960223)
Румяна Станчева (94650)
Мирослав Димитров (1214930443)
Алекси Митков (32854)
Моника Дочева (2048)
Калин Йовчев (84808)
Павлина Пенева (8588)
Деница Недева (1167)
Елена Данаджиева (292660120)
Ненчо Добрев (1051890245)
Галина Стоянова (455410317)
Антоанета Драгова (3538340151)
Дамян Стойнов (1491640033)
Гани Капралова (2149460127)
Снежанка Димчева (102961)
 
Пето теглене:
 
Веселина Тодорова (44275075)
Самуил Георгиев (32843)
Даниела Тодорова (2793291)
Татяна Томова (851480203)
Мартин Милушев (172544)
Силвия Тодорова (1724270139)
Павел Йоеданов (123474)
Детелина Липчева (6633)
Анка Стоянова (305998)
Мая Лолова (1749640091)
Моника Дочева (1545320173)
Ана Младенова (734190636)
Илия Серкеджиев (21717)
Златан Апостолов (536010172)
Мирослава Захариева (315)
 
Шесто теглене:
 
Красимир Караатанасов (4506)
Юлита Николова-Бояджийска (3767)
Дора Русинова (116537)
Николинка Рачкова (114391)
Ирина Драгова (1391230281)
Ивелина Костадинова (867850328)
Нейко Тенев (70581)
Светлана Дочева (2612690893)
Димитър Радулов (537030176)
Ангелина Тодорова (115023)
Елица Георгиева (187543)
Пламена Ботева (537100177)
Диана Донева (165898)
Йордан Кинов (254909)
Димитрина Кефилева (34483)
 
Седмо теглене:
 
Петър Иванов (2666090271)
Дамяна Русланова (14386410162)
Стефан Чубенков (1608773970)
Беатрис Кацарова (160)
Иванка Чоканова (2969)
Петранка Илиева (107972)
Павлина Колева (1803012)
Вега Атанасова (124603)
Мария Качева (1646880397)
Даниела Илиева (289134)
Анелия Ангелова (53320020)
Яница Колева (244221)
Кристина Николова (4321)
Ценка Попова (67475)
Ивайло Качев (1136240021)
 
Осмо теглене:
 
Радослава Илиева (114252)
Владислав Янев (108127)
Надя Ценкулова (2205333667)
Петър Свиленов (83457)
Ралица Първанова (1535330075)
Антоанета Найденова (202857)
Далила Трендафилова (2950560683)
Митоша Комитова (67444)
Пепа Димитрова (189909)
Мирослава Димова (891110090)
Паулина Първанова (1103720009)
Петя Костадинова (73488)
Николай Григоров (9427)
Евгени Георгиев (205034)
Радостина Иванова (102816)
 
 

 

 
KITKAT® брандирани надуваеми легла
 
Първо теглене:
 
Наталия Димова (74885)
Дияна Лозева (175265)
Венцислав Хитов (169666)
Александрина Ангелова (50520)
Сезен Хайриева (110649)
Ивайло Стойнов (32593)
Първолета Петрова (35605)
Йордан Кинов (197102)
Стефания Иванова (288627)
Мирослава Мирчева (65039)
Живка Божилова (55993)
Руска Пенева (121494)
Павлина Николова (162530)
Катя Рогашка (205539)
Василена Тенекеджиева (205395)
 
Второ теглене:
 
Павлина Веселинова (110272)
Яна Дянкова (215815)
Илиян Петров (0350)
Цанка Господинова (170155)
Силвия Недева (23743)
Роксандра Щерева (218309)
Керанка Андонова (730870195)
Георги Шаламанов (207110006)
Николинка Петрова (178763)
Христина Казлачева-Трифонова (160069)
Васил Василев (36669346)
Мария Димитрова (1368019)
Ани Рогашка (129820)
Мирена Куклева (1077820066)
Иван Колев (44457)
 
Трето теглене:
 
Милена Паунова (1430090073)
Стела Лъхчиева (106535)
Нана Иванова (70620)
Борис Викторов (2597)
Весела Съботинова (2265070433)
Румяна Христова (1438640162)
Спартак Великов (7938)
Горяна Иванова (111344)
Янка Стамова (220504)
Соня Илиева (1201315492)
Калина Иванова (160)
Калин Петков (8936)
Денис Русинов (50899)
Антония Динева (168475)
Велин Иванов (223614)
 
Четвърто теглене:
 
Таня Димитрова (1047)
Деница Димитрова (1919810514)
Радка Костадинова (875220403)
Анатоли Илиев (1877630459)
Стойка Борисова (112388)
Диляна Донева (1529110251)
Аделина Делчева (397370216)
Иво Петров (120206)
Петя Ценкулова (2211506120)
Дария Ганчова (156261)
Пенка Петрова (60992)
Атанаска Ерева (19209)
Наташа Петрова (155461)
Валерия Янакиева (61643)
Ася Вангелова (190431)
 
Пето теглене:
 
Сергей Шахов (190335)
Тодор Стоянов (88031)
Божидар Теофилов (9721)
Лиляна Чакърова (106263)
Дария Ганчова (160145)
Десислава Гогова (78648)
Мария Христова (39398)
Златан Костадинов (205976)
Захарина Богутева (78913)
Живка Грозева (211232)
Катя Петрова (95765)
Емилия Искърова (205673)
Петър Атанасов (153299)
Радослав Бърковски (222621)
Валентин Рогашки (254918)
 
Шесто теглене:
 
Алис Велкова (2360120159)
Владимир Медев (85134)
Ивайло Иванов (50749)
Киро Величков (1583)
Зоя Михайлова (2796860278)
Ирена Йосифова (209818)
Тони Тодоров (508010219)
Милена Паунова (693460009)
Деница Недева (284605)
Огнян Заров (201013081059)
Емилия Желева (161814)
Лъчезар Арсов (225590465)
Едмон Дограмаджиян (8286)
Миглена Вельова (183039)
Лада Панайотова (194502)
 
Седмо теглене:
 
Милена Иванова (6271)
Марияна Вутова (257716)
Елена Василева (46962)
Малвина Живкова (286263)
Елица Томова (225570464)
Любомир Кикарин (2178210377)
Кремена Михалева (146851)
Александър Димов (124408)
Татяна Георгиева (103879)
Мирослава Цветкова (318684)
Росица Неделчева (44349599)
Анна Белий (145227)
Виолета Георгиева (4969)
Тихомир Райкин (3804)
Диана Шаркова (43457)
 
Осмо теглене:
 
Валентина Димитрова (875930125)
Милена Стоянова (343185)
Цветелина Цокова (193220)
Биляна Леонардова (2049000207)
Яница Дичева (48725)
Павлина Пенева (8259)
Стойка Григорова (1598330244)
Светла Караджова (166056)
Гергана Попова (49421)
Илина Прангова (110259)
Христина Попова (2059160019)
Златка Зенгинова (445)
Лора Личкова (2682860375)
Румен Стоянов (189649)
Моника Дочева (3354)
 
 
 
Честито на късметлиите!