Sort by
Sort by

Разнообразие и интеграция

В Nestlé ние управляваме разнообразието и интеграцията чрез въздействието ни върху:

Culture
Култура
Култура

чрез изграждане на приобщаваща култура, разгръщайки различията на служителите ни във взаимната им работа

Society
Общество
Общество

Въздействаме и ангажираме по един всеобхватен начин обществото и заинтересованите страни в разнообразните ни бизнес среди по цялата стойностна верига.

Innovation
Иновации
Иновации

Отдадени сме на задоволяване на потребностите на различните потребители и клиенти и осигуряваме достъпност на нашите продукти и усуги по всяко време, място и начин.

Какво представлява Разнообразие и Интеграция в Nestlé?

Разнообразието и интеграцията са неразделна част от културата на нашата компания и са начин да внесем нашите цели и ценности в живота ни.

В основата на нашите ценности е уважението: уважение към себе си, към другите, уважение към разнообразието и уважение към бъдещето. Стремим се да внесем разнообразието и интеграцията във всичко, което правим, фокусирайки се върху три основни области: култура, иновация и общество. Това включва изграждането на всеобхватна култура, която цени разнообразните таланти и опит на нашите служители, въвеждайки нови методи, с които да посреща нуждите на различните ни клиенти и потребители, както и да ангажира обществото на различните пазари, в които оперира. Ние наемаме компетентни и мотивирани хора, които уважават нашите ценности, предоставяме равни възможности за тяхното развитие и прогрес и защитаваме правото им на конфиденциалност. Ние не толерираме никакви форми на тормоз и дискриминация. Нашата отдаденост да осигурим равни възможности започва от момента на подбор и завършва с края на работните взаимоотношения.“

Thumbnail
Балансът между половете

Балансът между половете е приотитет за нас още от 2008г и това ни е помогнало да увеличим броя на жените на всички нива в организацията. Ние искаме да сме балансирана по отношение на половете компания, като създаваме благоприятни условия в работната ни среда, за да постигнем ежегодно увеличение на процента на жените менджъри и висши лидери. Нашите глобални и местни инициативи за равенство между половете, включват:

 • Възможности за развитие: Програми за менторство и коучинг
 • Гъвкава и подкрепяща работна среда
 • Събития за ролеви модели, кръгли маси и дискусии в мрежата
 • Обучение за развитие на лидерството и работилници за преодоляване на несъзнателните предразсъдъци
 • Политика за защита на майчинството (pdf, 1Mb)

 

43

 

 

Ние поставяме баланса между половете във всички практики на Човешки ресурси. Имаме значителен прогрес през последните години, увеличавайки броя на жените на ръководни позиции. От 2018 година, 43% от тези роли са заемани от жени. Сега ще наблегнем и на увеличаването броя на жени при топ 200 изпълнителни позиции от 20% по настоящем до 30% до 2022 г. Тази цел е бъдеща стъпка в пътя на Nestlé към равенството между половете.

Ние вярваме, че по-разнообразна работна сила с повече жени на високи позиции ще увеличи нашата всеобхватна култура и ще направи Nestlé още по-добра компания. Поставяме измерими цели, за да държим себе си отговорни. Знаем, че подобряването на баланса между половете ще доведе до вземане на по-добри решения, по-силна иновативност и по-високо удовлетворение на служителите.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Nestlé

През 2019 г., направихме план за действие с цел увеличаване броя на жените на позиции от висшето ръководство глобално. Планът за ускоряване баланса между половете включва специфични действия:

 • Подкрепяне на всички ръководители в насърчаването на приобщаващата работна среда и подсигуряване, че всички те са преминали обучение за преодоляване на несъзнателните предразсъдъци;
 • Окуражаване използването на програмата на Nestlé за платен родителски отпуск и прилагането на гъвкава работна политика във всички опериращи компании на Nestlé;
 • Засилване на програмите за менторство и спонсорство с цел подготвяне на жените с висок потенциал за висши изпълнителни позиции;
 • Наемане и промотиране на повече жени за позиции във висшето ръководство;
 • Преглед на резултатите с висшето ръководство, за да се популяризира баланса между половете и да се подсигури напредък;
 • Да продължаваме да влагаме усилия за поддържане на равни нива на възнаграждение и премахне на условията, причиняващи разлики във възнаграждението между половете;
 • Да отчитаме напредък в доклада на Nestlé за Създаване на Споделена Стойност.

 

 

 

 

Nestlé като част от Индекса за равенство между половете 2019

Thumbnail

Планът за ускоряване баланса между половете на Nestlé утвърждава съществуващия ни ангажимент за установяване на равенство между половете на нашето работното място. Ние сме убедени, че всички, и мъже, и жени, ще играят ключова роля при засилването на баланса между половете и създаването на по-добра работна атмосфера.

Беатрис Гийлом-Грабиш, Изпълнителен вицепрезидент, Ръководител на групата на Човешките ресурси и Бизнес услуги
Културно разнообразие

Със своите 308,000 служители от 177 различни националности и нейното присъствие в 189 държави, културното разнообразие е много важно за Nestlé и ние го подкрепяме чрез различни програми за лидери и служители на Nestlé, така че да:

 • Разбират влиянието на културните различия върху това как хората си вършат работата;
 • Разбират начина за даване на обратна връзка в съответствие с различните култури;
 • Да научат колко са разнообразни комуникацията и социалното поведение при различните култури и как да се адаптират съответно към всяка една

Тези програми включват работилници за културно различие, както и електронни обучения.

Thumbnail
Овластяване на различните поколения на работното място

В Nestlé, мерките за подсигуряване на Разнообразието и интеграцията включват приобщаване и равенство на хората от всички поколения. През 2017г. Nestlé Франция организира „Ден на милениалите“, който включва работилници за менторинг, обмен и дебати между поколенията. Денят също се характеризира с „Предизвикателство за милениали“, което изисква от екипи, съставени от милениали, да развият и представят предложения за това как да се направи „Утрешното Nestlé“. Избраните отбори, посочени за финалисти, са поканени да представят своето предложение пред висшето ръководство на компанията

Thumbnail
Овластяване на хора с различни способности

Ние целим да промотираме култура, основаваща се на силните страни и с фокус върху способностите. За всички наши пазари беше разработена процедура за самооценка на нивото на интеграция и видовете дейности за хора с увреждания на работното място. Целта е да се проследяват най-добрите практики и действия в следните области: Обучение и информираност, Завръщане на работа, Достъпност на мястото и организация на работното място.

Местни програми, целящи да повишат назначаването на служители с различни способности са също въведени в различните Nestlé пазари. Примерите включват Nestlé Австрия, където публично са разкрити две инициативи, подкрепени от правителствени организации FAB и WUK. Nestlé Франция подписа и второ „Колективно съгласие за хора с увреждания“, което се основава на 3 разделения:

 • Задържане на работното място на хора с увреждания,
 • Подбор и интеграция на хора с увреждания,
 • Обучение и комуникация с цел напредък във възприятията на хората по темата.

 

 

 

Nestlé Франция е признат Работодател на годината на Европейските награди за управление на разнообразието през 2014, благодарение на своите усилия за наемане на хора с увреждания.

Thumbnail
Овластяване на ЛГБТ+ общностите

Ние разширяваме своите усилия за утвърждаване на интеграционната култура на работното място, като се засилва осъзнаването за ЛГБТ+ (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални, +) и чрез сътрудничество с външни организации.

От 2018 г., ние публично подкрепяме Стандартите за поведение на Обединените нации с цел подкрепяне на бизнес общността в борбата с дискриминацията срещу хомосексуални, бисексуални, транссексуални и интерсексуални хора (ЛГБТИ). Нашите местни усилия, например, бяха наградени в Обединените щати: Nestlé САЩ и Nestlé Purina PetCare бележат резултат от 95% и 100% спрямо Индекс на корпоративно равенство за 2018г. (CEI), международно сравнително проучване и доклад за корпоративните политики и практики, свързани с равните възможности на хомосексуални, бисексуални, транссексуални и ексцентрични, администрирано от фондацията на Човешките ресурси.

Thumbnail
Да водим заедно

Нашите настоящи програми, работилници и най-добри практики за обмен във връзка с разнообразието и интеграцията, както и с преодоляването на несъзнателните предразсъдъци, имат за цел да подсигурят, че всички наши служители прилагат нашата водеща визия.  През 2017г. въведохме серия от местни конференции в глобален мащаб, които се наричат „Да водим заедно“. Тези конференции събират заедно жени и мъже от всички поколения, за да обсъждат и дебатират как можем да засилим нашето разнообразие и интеграция.

От 2019г. Nestlé има над 25 мрежи на свои служители в целия свят

Преодоляване на несъзнателните предразсъдъци

Едно от задвижващите решения за поддържане на дългосрочна култура на Разнообразие и интеграция, е намаляването на възпрепятстващите ефекти на несъзнателните предразсъдъци в нашата работна среда.

Несъзнателните предразсъдъци са социални стереотипи за определени групи от хора, които индивидите формират, без да го съзнават. Всеки притежава несъзнателни вярвания за различни социални и идентични групи и тези предразсъдъци произхождат от нечия тенденция да организира социални светове чрез категоризация.

Работилниците и учебните инструменти, които използваме по темата са считани за много поучителни и са популярни сред нашите служители:

Нашите работилници предоставят на служителите възможност свободно да изразят себе си, да споделят лични предразсъдъци, които срещат на работното място и да достигнат до практически решения в техните междуличностни отношения.

Учебните програми и инструменти за тестване, които хората имат на разположение, им позволяват да открият и измерят предразсъдъците, за които може би не подозират и да последват препоръките за своето личностно развитие, както и за развитието на нашата организационна култура. През 2018 година 1464 служители получават такова обучение, като това прави общо преминали 12 120 служители от 2015 г.

Повече по темата за преодоляване на несъзнателните предразсъдъци:

Nestlé Индия е разработила специализиран модул, преведен на хинди, за да обучи своите служители от фабриката; 135 синдикални членове от 4 фабрики са обучени и на свой ред провеждат програмата на служители, с подкрепата на отдел Човешки ресурси във фабриките. Програмата се разширява и достига до други фабрики през 2018 г.

Nestlé Среден Изток организира двудневно събитие за членове на висшето ръководство на тема Разнообразие и интеграция, проведено от Ръководител на Разнообразие и интеграция на глобално ниво. Информационната работна среща, проведена на английски език, е записана и достъпна за всички служители със субтитри на арабски и фарси език.

Thumbnail