Sort by
Sort by

Технически и производствен отдел

Благодарение на нашите 376 завода в над 80 държави, разполагаме с надеждни производствени мощности във всеки един наш бизнес и процес. В Техническия и производствен отдел на Nestlé може да работите в дейностите по Производство, Инженеринг, Безопасност, Здраве и околна среда, Оптимизация на процесите, Регулаторна дейност и Контрол на качеството.

Нашият екип се състои от различни хора, обединени от общия принцип за сътрудничество в работния процес. Основният акцент в отдела е насочен към безопасността, качеството, устойчивостта и високото ниво на производство.

Technician

Ние търсим

Хора, които са отдадени на това да дават най-доброто от себе си и се стремят към израстване и развитие.

Трябва да сте любопитни, да усвоявате новите технологии, непрекъснато да учите и да давате своя принос в различните дейности, географски региони и функции. Трябва също да може да работите в екип, възприемайки основните ценности за безопасност, качество, уважение към различията и приобщаване.

Technicians

Работата с множество функции и създаването на контакти ми позволи да разбера процеса на хранителната промишленост – от фермата до вилицата. Посещавала съм доставчици, но съм работила и с екипа по иновации, за да видя как осигуряват това, което потребителите желаят най-много.

Blair
Блеър