Sort by
Sort by

Нашият глобален екип за информационни системи/информационни технологии (IS / IT) предоставя на всички бизнеси на Nestlé по света интегриран и стандартизиран начин за ефективна, модерна и интересна работа, която гарантира едно успешно кариерно бъдеще. Системите дават ключово предимство на критичните, много сложни бизнес функции във всичко - от логистика до производство, човешки ресурси, финанси, маркетинг и продажби.

Като част от екипа IS/IT, ще работиш върху внедряването на подходящи за целта, сигурни и съвместими, актуални технологии, процеси, данни и системи, позволяващи нови бизнес модели и потребителски цифрови и аналитични платформи. Това ще включва задълбочаване на твоите SAP умения и сътрудничество с колеги от различни националности по света, а това ще обогати твоя работен опит по най-интересния.

За успешния старт на твоята кариерата, независимо в коя позиция си се ориентирал е важно да си достатъчно мотивиран, да имаш желание да се учиш на нови неща и да си постоянен в това, което правиш. Ако си избрал IT сектора, вероятно си се запознал с голямото разнообразие от възможности, които предлагаме по-долу. Това е една от професионалните сфери, в която постоянно се учиш на нови неща, следователно развиваш все повече и повече умения и способности.  Тук, на едно място, има много и различни по своето естество на работа, позиции, които биха били добра бъдеща стъпка за по-нататъшна или начална реализация. 

Нашият дигитален екип разработва, внедрява и поддържа водещи решения - от мобилни приложения до уебсайтове на марките. Този екип ни помага да наложим технологиите в изграждането на големи марки, ангажирането и удовлетворяването на нуждите и изискванията на потребителите.

IT индустрията непрекъснато се развива, което всъщност я прави една от най-атрактивните и желани сфери за работа, където е необходимо винаги да си в крак с най-съвременните технологии на пазара. При нас можете да изградите мечтаната за вас кариера, докато сте заобиколени от един разбиращ, помагащ, мотивиращ и задружен екип.

Присъединявайки се към нас, можеш да приложиш техническите си познания и да изградиш предизвикателна кариера в областта на цифровите технологии и IS/IT, свързана с управлението на услуги и предоставяне на рационализирани решения. Ще имаш възможност да работиш с най-новите конфигурации от производители като SAP, Microsoft и партньори като Google, Facebook. Това означава и възможност за кариера на глобално ниво.