Sort results by
Sort results by

Нашият глобален екип за информационни системи/информационни технологии (IS / IT) предоставя на всички бизнеси на Nestlé по света интегриран и стандартизиран начин за ефективна работа. Системите дават ключово предимство на критичните, много сложни бизнес функции във всичко - от логистика до производство, човешки ресурси, финанси, маркетинг и продажби.

Като част от екипа IS/IT, ще работиш върху внедряването на подходящи за целта, сигурни и съвместими технологии, процеси, данни и системи, позволяващи нови бизнес модели и потребителски цифрови и аналитични платформи. Това ще включва задълбочаване на твоите SAP умения и сътрудничество с колеги от различни националности.

Нашият дигитален екип разработва, внедрява и поддържа водещи решения - от мобилни приложения до уебсайтове на марките. Този екип ни помага да наложим технологиите в изграждането на големи марки, ангажирането и удовлетворяването на нуждите на потребителите.

Присъединявайки се към нас, можеш да приложиш техническите си познания и да изградиш предизвикателна кариера в областта на цифровите технологии и IS/IT, свързана с управлението на услуги и предоставяне на рационализирани решения. Ще имаш възможност да работиш с най-новите конфигурации от производители като SAP, Microsoft и партньори като Google, Facebook. Това означава и възможност за кариера на глобално ниво.