Sort by
Sort by

Човешки ресурси

Хората са ключът за нашия успех. Нашият отдел по ЧР подкрепя всички 270 000 служители да продължават да движат организацията ни напред. Позицията в ЧР ще ви позволи да допринасяте за по-добро бъдеще, било то чрез нашите водещи програми  в сектора в подкрепа на младежта, насърчаване на разнообразие, равнопоставеност, приобщаване и приемане или като спомагате за създаване на споделена стойност във всичко, което правим.

ЧР в Nestlé предлага възможности в три обширни области. Бихте могли да работите в партньорство с бизнес мениджъри, като им помагате да подобрят ефективността на отдела си чрез хората. Бихте могли да дадете принос в екипа благодарение на опита си в привличането на персонал, развитието или друга специализирана област на ЧР. А бихте могли и да се присъедините към един от нашите центрове за обслужване на ЧР, който гарантира, че основните нужди за ЧР на нашите служители са удовлетворени, за да могат те да се концентрират върху това, което правят най-добре.

careers-hr-discussion-wide2

Ние търсим

Кариерата в Човешки ресурси е както удовлетворяваща, така и пълна с предизвикателства. Ние търсим лица със стратегическо мислене, които успяват да изграждат и инициативно  да управляват партньорства в рамките на групата, за да спомагат за управлението на талантите ни. Съчетавайки експертните познания с бизнес уменията, вие трябва да сте насочени към хората и да се изявявате като надежден отборен играч.

Ще може ефективно да консултирате и да управлявате отношения, докато спомагате за набирането и задържането на най-добрия човешки капитал, така че Nestlé да продължи да бъде силна и конкурентна компания.

careers-office-discussion-wide3

Работя в Nestlé вече почти пет години, като управлявам процесите по набиране на персонал и развитието на студенти в Обединеното кралство, а в момента и в Канада. Обичам Nestlé, защото предоставя възможности, които отговарят на вашата амбиция, но и защото се придържа към своите ценности, внасяйки положителна промяна по света.

Lucy
Люси