Sort results by
Sort results by

Нашите инженери са ключови членове на екипа на Nestlé и с техния силен фокус към предоставяне на решения, подобряване на процесите, стратегията за работа и производствените проекти, допринасят за развитието на компанията.

Инженерингът в Nestlé е цялостно отговорен за операциите с дълготрайни активи. Осигурява управление, стратегия, лидерство и инженерни способности, с които да гарантира конкурентоспособността, безопасността и съответствието с всички изисквания на нашите ресурси. Този екип подсигурява, че новите активи и свързаните с тях стандарти, продукти, системи и технологии, са проектирани и внедрени, като се използва цялостен и споделен подход. Не на последно място, екипът управлява програмата за капиталови инвестиции на групата.

И така, какво е необходимо, за да бъдеш инженер в Nestlé и какви възможности те очакват в нашия екип? С богато портфолио от марки, които хората обичат, ангажимент за предоставяне на най-високо качество и свят на ресурси, които да ти помогнат да поведеш кариерата си в разнообразни посоки, Nestlé може да ти помогне да трансформираш  амбицията и желанието си за подобрение на процесите в значително въздействие.

Ако си готов да внесеш своята страст и идеи в организация на световно ниво, която подкрепя лидерството и сътрудничеството, изследвай нашите отворени възможности днес!

Най-полезните неща научавам, когато излизам от зоната си на комфорт. Независимо дали става въпрос за промяна на позицията, проект, среща на високо ниво, аз имам подкрепата и доверието на ръководството и това ме води към успех.

Ryan photo
Раян