Sort by
Sort by

Нашият екип е задвижваща сила в сърцето на Nestlé. Работи в тясно сътрудничество с другите функции и отдели, за да внесе външната гледна точка вътре, за да предизвика и помогне в изграждането на ангажиментите на компанията.

Екип Комуникации подпомага постигането на бизнес целите като разработва и осъществява външни и вътрешни комуникационни програми. Консултира, изгражда стратегия, планира и подсигурява постоянни и точни информационни потоци към вътрешни и външни аудитории.

Дейностите на екип Комуникации включват широк набор от аудитории като медии, неправителствени и международни организации, служители, потребители и широката общественост.

Ето някои от сферите, в които можете да задълбочите опита си – локално или международно.

Медии: гласът на компанията навън; отговаря за връзката с онлайн и традиционните медии.

Корпоративни връзки: отношенията на Nestlé с външни партньори с цел развитие в отговор на потребностите на обществото.

Дигитални медии: управление на корпоративните сайтове и медийните канали, достигайки до милиони потребители, онлайн инфлуенсъри и партньори всеки ден.

Вътрешни комуникации: насочени към ангажираността на служителите.

Корпоративни бизнес отношения: координиране и осъществяване на отношения с външни индустриални и търговски организации за утвърждаване на позицията ни и повлияване върху настоящето и бъдещето на индустрията. Популяризиране и допринасяне за диалога в индустрията с цел сътрудничество за развитие и въвеждане на добри практики и стандарти в полза на потребителите и купувачите. Силният интерес в актуалните въпроси, бизнеса, дигиталните и социални медии гарантира твоя успех.

Вдъхновяващите предизвикателства, глобалното въздействие и значимата работа са някои от причините, поради които всеки ден е различен в Нестле. Не спирам да развивам важни умения, да изследвам сферите, които ме вълнуват и успявам да се отлича чрез поемането на възнаграждаващи и разнообразни роли в работата.

Neil
Нийл