Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Комуникации

Нашият екип е задвижваща сила в сърцето на Nestlé. Работи в тясно сътрудничество с другите функции и отдели, за да внесе външната гледна точка вътре, за да предизвика и помогне в изграждането на ангажиментите на компанията.

Екип Комуникации подпомага постигането на бизнес целите като разработва и осъществява външни и вътрешни комуникационни програми. Консултира, изгражда стратегия, планира и подсигурява постоянни и точни информационни потоци към вътрешни и външни аудитории.

Дейностите на екип Комуникации включват широк набор от аудитории като медии, неправителствени и международни организации, служители, потребители и широката общественост.

Ето някои от сферите, в които можете да задълбочите опита си – локално или международно.

Медии: гласът на компанията навън; отговаря за връзката с онлайн и традиционните медии.

Корпоративни връзки: отношенията на Nestlé с външни партньори с цел развитие в отговор на потребностите на обществото.

Дигитални медии: управление на корпоративните сайтове и медийните канали, достигайки до милиони потребители, онлайн инфлуенсъри и партньори всеки ден.

Вътрешни комуникации: насочени към ангажираността на служителите.

Корпоративни бизнес отношения: координиране и осъществяване на отношения с външни индустриални и търговски организации за утвърждаване на позицията ни и повлияване върху настоящето и бъдещето на индустрията. Популяризиране и допринасяне за диалога в индустрията с цел сътрудничество за развитие и въвеждане на добри практики и стандарти в полза на потребителите и купувачите. Силният интерес в актуалните въпроси, бизнеса, дигиталните и социални медии гарантира твоя успех.

 

Dan
Онова, което обичам в работата си, е разнообразието - писането е ключово умение, необходимо за много неща, които правя, както и умението за изготвяне и записване на видеоклипове. Също така подготвям комуникации и управлявам взаимоотношенията с партньорските агенции. Чрез тази позиция получавам поглед над цялата организация. Дан