Sort results by
Sort results by

Живей активно! в София

zhivei aktivno sofia

Нестле за Живей Активно! отново е в София!

И тази година ви предизвикваме да се движите още повече и да подобрите своя пешеходен рекорд. Инициативата стартира онлайн още на 4-ти септември с едно невероятно предизвикателство.

ПОДОБРИ СВОЯ РЕКОРД!

Предизвикателството: По време на Европейската седмица на мобилността през септември, Нестле за Живей Активно!  цели да превърне София в една от най-активните столици в света. В периода между 4-ти и 16-ти предизвикваме всички да подобрят своя пешеходен маршрут. За да бъде още по-интересно надпреварата ще бъде между отделните квартали в София, а за най-активния ще има и награда – Нестле България ще реновира детска/спортна площадка в района.
 

podobri svoya rekord

Период на активацията: 04-16.09

Как да участваш: Това, което трябва да направите е да влезете на картата по-долу и да въведете броя крачки, които изминавате за ден, както и кварталът, от който сте. Може да влизате на картата всеки ден и да добавяте дневния си рекорд, а накрая ще проверим дали сме подобрили първенеца в класацията по крачки в света, а именно Хонг Конг със средно 6 880 на ден.

ПОДОБРИ СВОЯ ЛИЧЕН РЕКОРД!

Предизвикателството: От 16 до 22 септември каним всички да преминат през специалните пешеходни маршрути в Южен парк, Западен парк, Борисова градина, Северен парк и Южен Парк 2 (градинката зад музея „Земята и хората“), и веломаршрута от Борисова градина до Южен парк, минавайки през Ловен парк. Търсете специалните знаци на Нестле и част от нашите бранодове по всеки маршрут, изпратете ни снимка как изпълнявате посочените упражнения като съобщение във Фейсбук страницата ни и участвайте в томбола за много награди.

sofia park nagradi

Период на активацията: 16-22.09

Как да участваш: Снимай се на някои от знаците, посочени в маршрутите на страницата, изпрати ни снимка във Facebook страницата на Нестле за Живей Активно и очаквай да се свържем с теб, ако си сред печелившите. Знаците вече те очакват в посочените паркове.

 

Най-активният квартал досега

Надежда

2923360

Искър

1261330

Люлин

1027980

Правила на кампанията

„Пешеходно предизвикателство на Нестле за Живей Активно!”

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „АПРА“ ООД, ЕИК: 831727361 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С. Раковски 111 („Агенцията“)


2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА


(1) Кампанията се провежда на сайта на Нестле България от 04.09.2021г. до дата 1
6.09.2021г. 
(2) По всяко време Кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като това бъде обявено по подходящ начин на сайта на  „Нестле България“
(3) Кампанията се провежда на територията на град София с подкрепата на районните администрации на територията на Столична община.


3. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА


(1) На сайта на Нестле България ще бъде разположена карта, включваща всички районни администрации на територията на Столична община. Всеки участник ще има възможност да въведе реализирания от него брой крачки в рамките на 1 ден, както и да отбележи района, за който се състезава.

(2) Участниците могат да допринесат с максимум от 20 000 крачки на ден.
(3) Въвеждането на броя крачки става на дневна база и даден участник има възможност да участва всеки ден в периода на кампанията.
(4) В Кампанията могат да участват всички физически лица


4. НАГРАДИ


(1) За победител в кампанията се смята районната администрация, събрала най-много крачки в рамките на периода на кампанията. Тя ще има възможност да посочи детска/спортна площадка в района си, която да да бъде реновирана с финансовата подкрепа от Нестле България на стойност до 5000лв.

(2) Районната администрация -победител ще бъде обявена в рамките на 10 работни дни след края на кампанията.
(3) При реновиране изпълнителят се задължава да постави табела, подадена или по дизайн на Нестле България, уведомяваща, че проектът е направен с подкрепата на Нестле за Живей Активно.
(4) Районните кметства се задължават при конумикация за конкурса да добавят името на инициативата – „Нестле за Живей Активно“ и/или нейното лого.

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:
(1) Организаторът не носи отговорност  в случай на неуспешен опит за въвеждане на реализиран брой крачки от участник, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Кампания и каквато и да е друга техническа неизправност.
(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили районни администрации.6. ЛИЧНИ ДАННИ


(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.
(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване на данните за IP адрес на устройството, от което се въвеждат крачките

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Кампания.
(4)Участвайки в Кампания, съгласно условията, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори (агенция „АПРА“ ЕООД) личните си данни IP  адрес от устройство на въвеждане на крачките), с цел участие в тази Кампания.

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Кампанията, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Кампанията, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства.
(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Кампанията, на закона или добрите нрави или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат въвеждане на реализирани крачки с оглед  спечелване на наградата от районната администрация , за която участват, въведените крачки ще бъдат заличени.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.
(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Кампанията са публикувани/обявени на  сайта на NESTLE®
Bulgariа. Информация за Кампанията може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]


С включването си в Кампанията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

 

Правила на кампанията
„Подобри своя личен рекорд!”

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „АПРА“ ООД, ЕИК: 831727361 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С. Раковски 111 („Агенцията“)
2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
(1) Играта се провежда на сайта на Нестле България https://www.nestle.bg/bg/jiveiaktivno/nestle-za-jiveiaktivno-sofiaот 16.09.2021г. до дата 22.09.2021г.  
(2) По всяко време играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като това бъде обявено по подходящ начин на сайта на  „Нестле България“
(3) Кампанията се провежда на територията на град София.
изпрати снимка във Facebook, участва в томбола за над 400 награди.

2. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
 В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, както и  служители на агенция „АПРА“ ЕООД
 

3. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
(1) На предварително обособени маршрути в парковете: Западен, Северен, Южен, Южен II и Борисова градина, ще бъдат поставени специално брандирани знаци, показващи различни видове упражнения. Всеки маршрут ще бъде качен и на сайта на Нестле България на следния линк:  https://www.nestle.bg/bg/jiveiaktivno/nestle-za-jiveiaktivno-sofia
(2) За да участва в играта даден потребител е необходимо да се снима на един от предварително дефинираните маршрути, на фона на един от представените знаци. Снимката потребител може да изпрати на лично съобщение на Facebook страницата на Нестле за Живей Активно: https://www.facebook.com/Live.Actively или на email: 
(3) Всеки участник може да участва с повече от една снимка, стига снимките да бъдат от различни локации или знаци, с което увеличава шансовете при теглене на наградата.
(4)С публикуване на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го публикува в интернет. С публикуване на снимка участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица  на снимката да бъде използвана за целите на Играта. С публикуване на изображенията участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката за периода на Играта и след това единствено във връзка или по повод Играта.
(5) Всяка от участващите снимки в Играта следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

  • съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
  • е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
  • е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;
  • съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека
  • противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила

(6) Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, ще бъдат изключени от участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да поиска премахването на всички снимки, които противоречат на настоящите правила.
4. НАГРАДИ
(1) За срока на Играта, посочен в раздел 2, т.1 по-горе, ще бъдат раздадени общо 420 (четиристотин и петдесет) награди:
 20 ваучера, всеки ваучер  на стойност 200 BGN за покупки  от магазин ASICS, 
100 KitKat кутии – KITKAT CHUNKY Milk 24 броя х40г, 
100 Nescafe 3in1 термо чаши + 24 бр. Nescafe 3in1 sticks, 
100 награди Nescafe буркани - NESCAFE CLASSIC CREMA 200гр., 
100 награди Nesquik -  1 кутия 'NESQUIK MAXCO бар 16x25, Млечна напитка за пиене Ягода и Млечна напитка за пиене какао
(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност 
(4) Наградите са лични, не могат да бъдат заменяни или преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.
(5) Наградите ще бъдат доставени чрез куриер.

5. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
(1) На 28.09.2021г.на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени 420 победителя.
(2) Наградите ще бъдат разпределени на лотариен принцип в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията
(3) Ще се изтеглят 20 резерви, в случай че не може да се установи контакт с печелившия за получаване на наградата.
(4) Чрез победителите ще се свърже представил на Организатора/Агенцията, чрез начина, по който даденият победител е изпратил снимка (отговор на лично съобщение във Facebook страницата на Нестле за Живей Активно или отговор на имейл, от който е изпратена снимката)
(5) В случай, че с печелившият участник не може да бъде установена връзка и/или не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 3 (три) работни дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.
(6) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 3 (три) работни дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.
(7) За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:
- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.
- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата 
(8) Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след деня на изтегляне и обявяване на печелившите по реда на 7(1) и(2).

6. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ  НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.
(1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.
(2) В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
(3) За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.
(4) Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
(5) Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.
(6) Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

7. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:
 (1) Организаторът не носи отговорност:
(а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;
(б) за дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;
(в) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;
(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра и каквато и да е друга техническа неизправност.
(д) за технически и друг вид затруднение при използване на подаръчната карта за пазаруване .
 (2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

8. ЛИЧНИ ДАННИ
(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.
(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.
(3) Регистрирайки се на Сайта на Играта, като прилага своя снимка, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори (агенция „АПРА“ ЕООД) „Тип Топ Куриер“ АД личните си данни (име, електронна поща, телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.
(4) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 2 (два)  месеца след края на Играта във връзка с нея.
(5)  Всеки участник има право да поиска неговите/ нейните лични данни, да бъдат  коригирани , актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail: [email protected] , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.
(6) Този, който поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).
(7) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.
 (8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 
(9) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.
 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.
(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.
(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.
(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на сайта на Нестле България. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]
С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.
 

Скъпи приятели, предвид усложняващата се обстановка с разпространението на COVID-19 в страната и предстоящите нови ограничителни мерки няма да имаме физическо събитие тази година. Поради тази причина предизвикваме всички почитатели на активния начин на живот да заповядат в периода 16-22.09 в някой от 5те парка: Северен, Южен, Южен 2, Западен и Борисова градина, където ще ги очакват нашите специални знаци. Те ще са поставени по маршрутите, които може да намерите тук, на сайта, отново от 16-ти. А всеки, който се снима с тях и ни изпрати снимка във Facebook, участва в томбола за над 400 награди.

bg radio logo

 

menidzer news logo

 

герб на софия
esri bulgaria emblem