®Регистрирана търговска марка на Société des Produits Nestlé S.A. © 2020 Nestlé. Всички права запазени. За повече информация, моля запознайте се с Правилата за ползване на уебсайта.

Всички авторски и други права на интелектуална собственост във всички текстове, изображения и други материали на този уебсайт са собственост на Nestlé Group или са включени с разрешението на съответния собственик.

Имате право да разглеждате този уебсайт, да възпроизвеждате части от него чрез отпечатване, изтегляне на твърд диск или за целите на разпространение на други физически лица. Това трябва да се направи само при условие, че запазите всички неприкосновени авторски права и други бележки за собственост и че горното известие за търговска марка се появява на такива копия. Възпроизвеждането на която и да е част от този уебсайт не може да се продава или разпространява с търговска цел, нито да се променя или да се включва в друга работа, публикация или уебсайт.