Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Опитни професионалисти

Опитни професионалисти

Защо Нестле?

Тук, в Нестле, се водим от едно просто правило - като водеща компания в балансираното  хранене и активния начин на живот, ние сме посветени на подобряването на качеството на живот на хората всеки ден, навсякъде по света. Това включва създаването на споделена стойност за нашите клиенти, колеги и общности чрез продуктите, подкрепата и кариерното развитие, които предлагаме.

Възможността

Успяхме да създадем пълноценна работна среда, която поставя на преден план личната отговорност, възможности и независимост. Ние ще насърчим растежа ви чрез непрестанно развитие, обучение на работното място, коучинг и възможност за международни обучения. Също така, като част от компанията, можете  да добиете ценен опит чрез сътрудничеството си с хора със сходни възгледи и идеи като част от работата на местно ниво или възползвайки се от възможността за работа в други Нестле пазари.

Същевременно, ние поставяме на преден план хората и чрез възможности за отпуск по майчинство, гъвкава и разнообразна работна среда, ние подкрепяме развитието ви в личен план. Насърчаваме хората  да възприемат кариерата си като пътешествие, да мислят в дългосрочен план за обогатяването на опита си и усъвършенстването на способностите си. Приемете този възглед и ще откриете, че ние сме също толкова насочени към бъдещето колкото и вие, осъзнавайки че приоритетите ви в професионален план ще се изменят с течение на времето.

Предизвикателството

Подкрепата, която предоставяме на служителите си, не измества  предизвикателствата на заден план. Да си успешен в нашата компания означава да споделяш устрема ни за подобряване на качеството на живот, еталона ни за интегриране, честност и откровеност и контрол върху собственото си бъдеще. Ще откриете, че нашите 2000 водещи марки, растежът, който е наш приоритет и обсегът на компанията превръщат Нестле в уникално работно място за опитни и мотивирани професионалисти във всяка сфера.