Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Кариерно развитие

Кариерно развитие

В Нестле знаем, че нашите служители са тези, които ни правят различни и допринасят за успеха на компанията година след година. Ние успяваме да постигаме целите си заедно и така развиваме култура на високо представяне, фокусирана върху разнообразието, иновативността и растежа.


Като професионалист, ще откриете по-широка сфера на влияние и по-голяма свобода в сравнение с други компании. Така ще имате възможност за кариерен прогрес и за задълбочаване на сегашните си професионалните ангажименти.

Оценка на таланта и план за приемственост

Планът за приемственост е начинът, по който планираме кариерното развитие и попълваме средните и топ мениджърски позиции. Ние сме методични по отношение на това как планираме този прогрес. Нашите планове за приемственост обхващат всички ключови позиции в Нестле и включват списък с потенциални приемници за тези позиции. Във всеки един момент ние знаем нивото на представяне на тези приемници и колко близо са до поемането на нова роля в тяхното развитие.


Важно е да се отбележи, че плановете ни за приемственост са създадени с помощта на информация от многобройни източници включващи кариерната история на нашите служители, оценката на таланта и представянето им, както и друга полезна информация.

Разкриване на потенциала Ви

От опит знаем, че в основата на създаването на вискокачествени планове за развитие е прилагането на модела 70/20/10. Най-голямо значение за личното и професионално развитие са дейностите, базирани на опит. Взаимоотношенията с другите, представянето и коучингът имат 20 % въздействие. А най-малко влияние върху степента и скоростта на развитие има формалното обучение – 10%.


Винаги има възможност да задълбочите знанията си и да развиете лидерските си качества с придобиването на международен опит. С колеги от различни държави сме развили мрежа, позволяваща съчетаването на сегашната работа с професионалния опит и интегриране в друга държава.