Sort by
Sort by

Съвети за интервю за работа

Интервюто Ви дава възможност да докажете своята квалификация пред работодателя и е полезно да бъдете добре подготвен. Информацията по-долу ще Ви даде някои полезни съвети.

Подготовка

Проучете организацията.
Имайте предвид конкретна позиция/и.
Сравнете Вашата квалификация с изискванията на позицията.
Бъдете подготвен на кратко да опишете опита си, показвайки как той е свързан с позицията.
Бъдете готов да отговаряте на общи въпроси от типа „Защо искате тази работа?”, „Какви са Вашите силни и слаби страни?”.
Упражнете се заедно с приятел или роднина.

Външен вид

Бъдете спретнат.
Облечете се подходящо.
Не дъвчете дъвка и не пушете.

Интервюто

Бъдете навреме.
Научете името на интервюиращия и го/я поздравете с уверено ръкостискане.
Дръжте се добре с всеки, който срещнете.
Отпуснете се и отговаряйте кратко и стегнато на всеки въпрос.
Използвайте подходящ и правилен език, без разговорни думи.
Бъдете кооперативен и покажете ентусиазъм.
Използвайте езика на тялото, за да покажете своя интерес – използвайте очен контакт и не стойте отпуснато и прегърбено.
Задавайте въпроси за позицията и организацията, но избягвайте въпроси, чиито отговори могат лесно да бъдат намерени на интернет сайта на компанията.

Информация, която да носите на интервю

Обикновено работодателите изискват референции. Вземете разрешение, преди да използвате някой като препоръка. Уверете се, че той/тя ще даде добри отзиви за Вас. Опитайте се да избягвате използването на роднини за референции.