Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Уведомление за конфиденциалност на личните данни в (електронен) е-Подбор

Чрез подаването на заявление или лични данни към услугата е-Подбор, Вие потвърждавате и се съгласявате, че:

 • Вие сте прочели и разбрали Уведомлението за конфиденциалност на личните данни по-долу;
 • Нестле може да обработва Вашите лични данни за целите, посочени в Уведомлението за конфиденциалност, включително за целите на обработка на Вашето заявление за работа и да определи дали Вие сте подходящ за други позиции, налични в Нестле Групата;
 • Вашите лични могат да бъдат прехвърлени във всяка страна или локация, където Нестле има бизнес за целите, описани в Уведомлението за конфиденциалност.

Ако не сте готови да дадете такова съгласие, моля, преустановете всякакво използване на услугата е-Подбор.

Уведомление за поверителност в е-Подбор

Благодарим Ви, че посетихте нашия глобален уебсайт Нестле Кариери. Нестле уважава правото Ви на конфиденциалност когато използвате нашите уебсайтове и комуникирате електронно с нас. Това Уведомление за конфиденциалност в е-Подбор (това „Уведомление“) описва типовете лична информация, която Нестле и нейните филиали (колективно „Нестле“ или „ние“) могат да събират, как можем да използваме тази информация, с кого можем да споделяме тази информация и изборите, които Вие можете да направите относно използваната от нас информация. Това Уведомление не е договорно по своята същност и не представлява част от какъвто и да е трудов договор или предложение.

Информацията, която Ви идентифицира или от която можете да бъдете идентифициран (Вашите „лични данни“), може да бъде обработвана от (или от името на) Нестле, включително чрез услугата е-Подбор, за подбор, наемане и сродни цели. Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни.

Всички лични данни, които съхраняваме, включително чувствителни лични данни, се съхраняват и обработват в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и Политиката на Нестле за защита на личните данни. Тъй като законите за защита на личните данни се различават в отделните държави, моля също така погледнете уведомлението за конфиденциалност на корпоративния уебсайт на Нестле в страната, в която кандидатствате, както и в страната, в която пребивавате.

Администраторът на Вашите лични данни е местната Нестле компания във Вашата държава на пребиваване или ако Вие кандидатствате за позиция извън страната Ви на пребиваване, местната Нестле компания в държавата, в която кандидатствате. Моля, забележете, че Nestlé S.A of 1800 Vevey, Switzerland също обработва Вашите лични данни за целите на кандидатстването чрез е-Подбор услугата.

Ако имате някакви заявки или запитвания относно личните Ви данни или относно упражняването на Вашите права върху законите за защита на личните данни, моля свържете се с местната компания на Нестле във Вашата държава на пребиваване или на кандидатстване или се свържете с [email protected] или Data Protection Office, Nestlé S.A Tel: +41 21 924 2000.

Обхват на Уведомлението

Това Уведомление се отнася за всички предприятия на Нестле или трети страни, които могат да обработват личните Ви данни във връзка с кандидатурата Ви за работа.

Приложимо право

Това Уведомление установява минимален стандарт на защита на Вашите лични данни в целия свят. Нестле признава, че в някои юрисдикции могат да се изискват по-строги стандарти, отколкото тези, описани в Уведомлението. Нестле ще обработва личните Ви данни в съответствие с всички прилагащи се закони и разпоредби. Когато приложимите закони и разпоредби в дадена юрисдикция осигуряват по-ниско ниво на защита на личните Ви данни, отколкото са установени в настоящото Уведомление, тогава изискванията на Уведомплението ще се прилагат в допълнение към тези закони и разпоредби.

Събиране на лични данни

За целите на услугата е-Подбор, ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставяте или които са необходими, за да бъде предоставена услугата е-Подбор. Вие можете да предоставите директни лични данни (като Вашето име, адрес, имейл и информация за наемане на работа) чрез изпращане на тези лични данни към нас. Вие също така можете да предоставите индиректни лични данни (като „бисквитки“, свързване и системна информация), чрез посещение на уебсайтовете ни и комуникирайки по електронен път с нас. Вие също така можете да качвате документи като мотивационни писма, автобиографии и препоръки чрез този уебсайт. Моля, не публикувайте никаква чувствителна лична информация (например здравна информация, религия, политически предпочитания и т.н.) като част от кандидатурата Ви, освен ако изрично не сме изискали от Вас да го направите.

Категории лични данни

Типовете лични данни, които можем да обработваме във връзка с кандидатурата Ви, включват Вашите:

 • образование;
 • работна история;
 • подробности за компенсация;
 • препоръки, обратна връзка или всякакви други детайли за минали работодатели и/или хора, с които искате да се свържем;
 • контакти (например името Ви, адрес, имейл адрес, телефонен номер);
 • предишни адреси и/или предишни имена, които може да сте използвали;
 • всякаква допълнителна информация, която можете да предоставите (напр. мотивационно писмо);
 • референтен номер на данъкоплатеца (напр., Национален осигурителен номер, Социално осигурителен номер, т.н.);
 • криминална история, до колкото такава информация може законно да бъде поискана, съгласно приложимото законодателство;
 • всяка друга информация, която може да е необходима във връзка с кандидатурата Ви (напр. езикови предпочитания).

Цел на обработката

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за целите на:

 • обработката на кандидатурата Ви за работа;
 • определяне дали сте подходящи за други позиции налични в Нестле Групата;
 • създаване и съхраняване на трудови досиета;
 • провеждане на проучвания за предходен опит, когато това е разрешено от прилагащото се законодателство;
 • извършване на други обработващи дейности, които се изискват или са разрешени от прилагащото се законодателство;
 • отчитане (напр. време за обработване на кандидатурите);
 • всякакви допълнителни дейности, посочени във формите за кандидатстване, които попълвате;
 • ако кандидатурата Ви е успешна, личните Ви данни могат да бъдат обработвани във връзка с трудовото Ви правоотношение с Нестле, предмет на условията от трудовото Ви споразумение.

Специалистите подбор по света могат да виждат личните Ви данни, които се обработват във връзка с кандидатурата Ви. Ако дадена компания на Нестле обработва личните Ви данни за цели, които надвишават целите описани в това Уведомление, компанията отговорна за новата цел, ще подсигури, че:

 1. новата цел съответства на разпоредбите на настоящето Уведомление;
 2. Вие сте информиран за: (i) новата цел, поради която ще се обработват личните Ви данни; (ii) получателите или категориите от получатели на личните Ви данни;
 3. До степента, изисквана от приложимото право, съгласието Ви е получено преди да започне обработката на личните Ви данни относно новата цел

Личните Ви данни могат също да бъдат използвани за администриране, поддръжка и получаване на обратна връзка за нивото на нашите услуги и за предотвратяване на нарушения на сигурността, закона или договорните ни условия.

Разкриване на лични данни

Нестле може да разкрие личните Ви данни на други компании част от Нестле Групата. Възможно е още да разкрием личните Ви данни на трети страни (като интернет доставчиците ни), които ни помагат да администрираме този уебсайт или ни съдействат в онлайн процеса по подбор. Тези трети страни се задължават от Нестле по всяко време да предоставят подходящата степен на сигурност на личните Ви данни. Те са обвързани с правни споразумения да опазват поверителността и сигурността на личните Ви данни и да обработват личните Ви данни единствено в съответствие с конкретните инструкции на Нестле.

Ние също така бихме могли да разкрием личните Ви данни:

 • на всяка страна, ако това се изисква или разрешава от приложимото законодателство;
 • на трети лица, с които може да се свържем във връзка с настоящите и/или миналите Ви трудови правоотношения или анагажименти, за да изискаме обратна връзка;
 • на бъдещ купувач, в случай че очакваме продажбата на цялата или на съответна част от нашия бизнес.

Съхранение на лични данни

Нестле ще съхранява личните Ви данни толкова време, колкото е разумно необходимо за кандидатурата Ви за работа, взимайки предвид необходимостта да се отговори на запитвания или да се разрешат проблеми и да се спазват изискванията съгласно приложимите закони. Според специфичните изисквания изложени в раздела със Специални изисквания по-долу, можем да съхраняваме личните Ви данни най-много 2 години, за да можем да се свържем с Вас, ако се появи подходяща отворена позиция. Ако не желаете да Ви взимаме предвид относно бъдещи възможности за работа, ние ще изтрием личните Ви данни по Ваша молба.

Някои от нашите уебсайтове могат да Ви дадат възможност да споделите публикация за отворена работна позиция с друго лице чрез социалните мрежи или по имейл. За да работи тази функция, е необходимо да съберем Вашия имейл адрес и електронна информация за тези, на които ще изпращате линк на уебстраницата. Преди да предоставите на Нестле електронната информация за контакт на друг човек, моля да се уверите, че имате съгласието на този човек да го направите. Електронната информация за контакт, събрана по този начин, не се използва за каквато и да било друга цел, освен за да се изпълни заявката Ви. Тя се заличава след максимум 4 седмици.

Международен пренос на лични данни

Нестле е глобална компания, която използва интернет за събиране и обработване на личните Ви данни. Това естествено включва и обработката и преноса на лични данни през границите.

Ние можем да пренасяме личните Ви данни към други юрисдикции, освен юрисдикцията, където сте базирани, но ще го направим само поради цели, описани в това Уведомление. Когато пренасяме личните Ви данни към други юрисдикции, ние го правим в съответствие с изискванията на приложимото право.

Вашите права

Можете да редактирате или деактивирате потербителския си профил по всяко време. Възможно е също да имате следните права, съгласно приложимите закони:

 • правото да поискате достъп до или копия от личните Ви данни, които са обработени от Нестле или от името на Нестле;
 • правото да поискате информация относно източника на Вашите лични данни, ако тези лични данни не са събрани директно от Вас;
 • правото да поискате коригиране на всякакви неточности в личните Ви данни;
 • правото да оспорвате по законови причини обработването на личните Ви данни;
 • правото да поискате информация относно съществуването и обяснение на прилаганата логика, значението и евентуалните последствия от всяко автоматично обработване на личните Ви данни, което има правно действие или значително въздействие върху Вас;
 • правото да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити или обработването на личните Ви данни да се ограничи до конкретни допустими цели;
 • правото да подадете жалба относно обратката на личните Ви данни към Органа за защита на данни.

Можете да упражнявате всяко от тези права до степента, до която те са достъпни за Вас чрез прилагащото се законодателство, като използвате данните за контакт, посочени по-горе в това Уведомление и/или чрез свързване с компанията на Нестле във Вашата страна по местожителство. Това не засяга Вашите законови права. Вашето решение да упражните някое от тези права няма да повлияе на кандидатурата Ви и няма да доведе до никакви санкции или глоби от какъвто и да е вид.

VEVEY, August 2017
Copyright © 2017 Société des Produits Nestlé S.A.