Sort by
Sort by

Създаване на споделена стойност

Вярваме, че нашата компания ще успее в дългосрочен план, като създаде стойност както за нашите акционери, така и за обществото. Наричаме този подход Създаване на споделена стойност (CSV). Създаването на споделена стойност е принцип за това как правим бизнес.

 

Нашата цел и нашите ценности

Нашето положително въздействие върху обществото се съсредоточава върху осигуряването на по-здравословен и щастлив живот в индивидуален и семеен план, подпомагането на развитието на процъфтяващи и устойчиви общности и управлението на природните ресурси на планетата за бъдещите поколения, със специален акцент върху водата. Тези зони на въздействие са взаимосвързани и са твърдо застъпени в нашата корпоративна цел: да повишим качеството на живот и да допринесем за по-здравословно бъдеще.

Основата на всички наши усилия за максимално увеличаване на споделената стойност са ценностите на нашата компания, всички от които се коренят в уважението: уважение към нас, уважение към другите, уважение към разнообразието на света, в който живеем, и уважение към бъдещето.

Създаване на споделена стойност: Максимизиране на създаването на стойност

Приемането на дългосрочен подход винаги е било подходът на Nestlé към бизнеса. Създаването на споделена стойност обединява бизнеса и обществото, като генерира устойчива икономическа стойност по начин, който също създава стойност за обществото.

 

Същественост

За да се съсредоточим върху проблемите, които оказват най-голямо въздействие върху икономиката, обществото и околната среда, и които оказват най-голямо влияние върху вземането на решения от страна на нашите заинтересовани страни, всеки две години извършваме официален анализ на съществеността.

 

Етичен бизнес

Поддържането на етичните принципи е от основно значение за начина, по който работим, и подсилва доверието на потребителите и лиценза ни за работа. Това включва нулевата ни толерантност към измамите, подкупите и корупцията, усилията ни да гарантираме неприкосновеността на личните данни и откритото оповестяване на данъчни плащания.

 

Управление и политики

Искаме да бъдем надеждният лидер в нашия сектор. Изграждането на нашия бизнес на основата на ясни принципи и добро управление ни помага да запазим доверието в марката Nestlé и да намалим риска в цялата верига на стойността.

 

Принос към глобалните цели

Разработваме нашата програма за Създаване на споделена стойност, так че тя да бъде в тясно съответствие със 17-те цели на ООН за устойчиво развитие.

 

Партньорства и колективни действия

Изправени сме пред широк набор от сложни предизвикателства, от нарастващото затлъстяване към детския труд и изменението на климата, и трябва да се стремим към съвместни действия за постигане на устойчиви резултати в мащаб.

 

Ангажимент на заинтересованите страни

Търсим съветите на най-добрите експерти и застъпници за разработване и усъвършенстване на корпоративната ни политика и за създаване на ангажименти за споделената стойност, за укрепване на бизнеса и насочване на нашите обществени инвестиции.

 

Награда на Nestlé за Създаване на споделена стойност

Наградата на Nestlé за Създаване на споделена стойност, която се присъжда на всеки две години, спомага за разширяването или възпроизвеждането на инициативи, насочени към предизвикателствата в областта на храненето, водата и развитието на селските райони. Тя е отворена за социални и частни предприятия, както и за неправителствени организации.