Sort by
Sort by

Правила и условия на сайта

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

април 2020 г.

1.    Добре дошли на нашия уебсайт („Уебсайт“). Надяваме се, че ще се насладите на Вашето онлайн изживяване. Условията по-долу уреждат използването на нашия Уебсайт („Условията“). Използвайки нашия Уебсайт, вие приемате и се съгласявате да спазвате настоящите Условия. Ако не сте съгласни, моля не използвайте нашия Уебсайт.

2.    В тези Условия термините „ние“, „нас“, „нашите“ и „Nestlé/ Нестле“ се отнасят до „Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128, нашите свързани дружества в групата Nestlé, възложители, правоприемници, лицензодатели, лицензополучатели и / или нашите представители, а „ Вие “се отнася до Вас.

3.    Тези Условия препращат към други правила, свързани с използването на нашия Уебсайт, които съставляват част от тези Условия чрез включените в тях препратки. Такива правила уреждат най-често игри, промоции и други функционалности на нашия Уебсайт, и ще бъдат публикувани допълнително. Ако Уебсайтът е и платформа за продажба на стоки/ услуги, се прилагат и нашите Общи условия за продажба. Вие се съгласявате да спазвате тези Условия. Можете да отпечатате копие от тези Условия, ако е необходимо.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Поверителност и “бисквитки” (cookies)
 • Общи правила за използване на нашия Уебсайт
 • Интелектуална собственост
 • Съдържание, предоставено от Вас
 • Оценки и рецензии
 • Достъпност
 • Двигателен режим, хранене и здравна информация
 • Линкове
 • Отказ от права
 • Освобождаване от отговорност
 • Ограничаване на отговорността
 • Обезщетение
 • Как да се свържете с нас
 • Промени в тези условия
 • Обхват
 • Приложим закон. разрешаване на спорове
 • Други

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)

4.    Нашата Политика за поверителност се отнася за всички лични данни, споделяни на нашия Уебсайт. Научете повече тук [Privacy Notice]. Политиката ни за „бисквитки“ (cookies) Ви информира как използваме бисквитки и подобни технологии на този Уебсайт. Научете повече тук [Cookies Notice].

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

5.    За да използвате нашия Уебсайт, трябва да сте навършили 18 (осемнадесет) години или да действате под надзора на Вашия родител или попечител.

6.    Ако изберете или се изисква да се регистрирате на нашия Уебсайт, трябва да предоставите вярна и точна информация и да ни уведомите за всички настъпили промени. Трябва да пазите Вашата парола и останалата информация за достъп в тайна. Ако смятате, че някой е разкрил тази информация, трябва незабавно да ни уведомите. За тази цел, моля, вижте как да се свържете с нас по-долу.

7.    Не се колебайте да разгледате нашия Уебсайт и, когато е възможно, да допълните съдържанието с въпроси, коментари, публикации, информация и мултимедийно съдържание (напр. снимки, видеоклипове, музика, звуци, други Ваши произведения) или да дадете Вашата оценка/ рейтинг („Съдържание, предоставено от Вас/ потребители“).

8.    Използването на нашия Уебсайт и Съдържанието, предоставено от потребители, трябва да бъде законно и да отговаря на тези Условия.

9.    Използването на нашия Уебсайт и Съдържанието, предоставено от потребители, НЕ МОЖЕ ДА:
(а) увреждат, нараняват или тормозят други хора или по друг начин да нарушават правата им, включително правото на неприкосновеност на личния живот, правото на защита на личните данни и др.;
(б) нарушават права на интелектуална собственост или съдържат поверителна или друга защитена за Вас или за което и да е друго лице информация, която нямате право да разкривате пред трети лица;
(в) съдържат незаконни, клеветнически (включително по отношение на Нестле), нецензурни, вулгарни, заплашителни, обидни, расистки или ксенофобски твърдения, или твърдения, които насърчават или подбуждат към нетърпимост, омраза или насилие, или поради други причини са обидни, нежелателни или неподходящи;
(г) включват реклама, включително промоции на други стоки; 
(д) са с невярно, измамно, подвеждащо или злонамерено съдържание и не трябва да се представяте за друго лице или да преиначавате друга информация за Вас; 
(е) разпространяват вирус или друг вреден компютърен код,  тестват уязвимостта на нашия Уебсайт, застрашават сигурността, водят до повреждане, деактивиране или претоварване на нашия Уебсайт или по друг начин застрашават, прекъсват, претоварват, увреждат, нарушават или пречат на функционирането или целостта на нашия Уебсайт или на системи или мрежи, свързани с нашия Уебсайт или с използването на нашия Уебсайт от друго лице.

10.    Забранени са всякакви опити за: (а) масови, автоматизирани или систематични извличания на информация от нашия Уебсайт или използването му за създаване на друг сайт, услуга или база данни, както и всякакви опити за продаване или разпространение на каквото и да е съдържание от нашия Уебсайт; (б) декомпилиране, препроектиране, разглобяване или по друг начин превръщането на кода, използван в който и да е софтуер на нашия Уебсайт, до четима форма; или (в) използване на deep-link, page-scrape, spider robot, crawl, index, Internet agent или друго автоматично устройство, програма, алгоритъм или друга подобна или еквивалентна методология, за да се получи достъп, копира, придобива информация, генерира посещения, въвежда информация, съхранява информация, търси, генерира търсения или наблюдава всяка част от нашия Уебсайт или съдържание.

11.    Моля, обърнете внимание, че Нестле може незабавно и без предварително предупреждение да премахне всяко съдържание, предоставено от потребители / или да спре или прекрати достъпа Ви до този Уебсайт, ако смятаме, че не сте спазили тези Условия. Ние можем, но не сме задължени, да наблюдаваме и преглеждаме, както и да редактираме, премахваме или отказваме да публикуваме съдържание, предоставено от потребители по наша преценка по всяко време.

12.    Във всеки случай Вие носите отговорност и трябва да полагате всички необходими грижи при създаването и предоставянето на Вашето съдържание, като потребители. Ако не спазвате тези Условия, може да носите отговорност към нас и трети страни. Ние можем да съобщаваме за съответните нарушения на тези Условия на компетентните регулаторни и правоприлагащи органи. 

13.    Моля незабавно да ни уведомите, ако смятате, че съдържание, предоставено от други потребители, нарушава тези Условия. Вижте как да се свържете с нас по-долу.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

14.    Цялото съдържание на нашия Уебсайт, включително без ограничение, всеки и всички текст, снимки, графики, произведения на изкуството, търговски марки (включително Търговски марки), марки, лога, видеоклипове, звук, музика, потребителски интерфейси и кодове (общо „Съдържание“), както и цялостния изглед на Съдържанието, е наша собственост или на нашите лицензодатели и е защитено от авторски права, търговски марки, патенти, права върху база данни и други права на интелектуална собственост.

15.    Търговските марки, лога, символи и другите знаци, публикувани на нашия Уебсайт или използвани като име на домейн (събирателно „Търговски марки“), принадлежат на Société des Produits Nestlé S.A и ги ползваме по силата на лицензионен договор или друго разрешение за ползване.

16.    Нищо на нашия Уебсайт и тези Условия не следва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право да се използва на каквато и да е търговска марка. Уведомяваме Ви, че Nestlé в пълна степен ще упражнява своите права на интелектуална собственост, защитени в най-голяма степен от закона.

17.    Можете да ползвате и възпроизвеждате части от нашия Уебсайт единствено за Ваша лична и нетърговска употреба, при условие че във всички случаи зачитате целостта на Съдържанието и запазвате (като не премахвате) всяко известие за авторски права върху такова съдържание (напр. © 2019 Nestlé. Всички права запазени.), както и известието за запазена марка по-долу: 
[® [добавете съответните търговски марки] са търговски марки на Société des Produits Nestlé S.A. Всички права запазени.]
или
[® Рег. Търговска марка на Société des Produits Nestlé S.A. Всички права запазени.]

18.    Никоя част от нашите Уебсайт и Съдържание не могат да бъдат използвани, копирани, възпроизвеждани, преиздавани, публикувани, публично показвани, излъчвани, кодирани, превеждани, предавани или разпространявани по какъвто и да е начин на друг компютър, сървър, уебсайт или друг носител за търговски цели, без изричното предварително писмено съгласие на Nestlé. 

19.    Всички останали права са запазени. Всяко използване на нашия Уебсайт, търговски марки или съдържание, което е в противоречие на тези Условия, е строго забранено. Трябва да получите нашето предварително писмено разрешение за всяка друга употреба на нашите Уебсайт или Съдържание, включително за всяка търговска употреба. Ние си запазваме правото да предоставим, откажем или да поставим други условия, по наша преценка, за всяко използване на този Уебсайт, което не урежда от тези Условия.

СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ВАС

20.    За да изпратите или споделите съдържание, трябва да сте навършили 18 години (или да действате под надзора на Вашия родител или попечител).

21.    Вие гарантирате на Нестле, че: (а) сте автор и притежавате съдържанието, предоставено от Вас и / или че на друго основание можете да ни предоставите договорените права за използване по-долу, защото сте получили разрешение за това от автора / собственика (ците) на съдържанието, предоставено от Вас и всичко, включено в него или от което и да е лице, посочено в съдържанието, предоставено от Вас (и ако авторът / собственикът (ците) е непълнолетен, неговия/ нейния родител, настойник или попечител); и (б) съдържанието, предоставено от Вас, е в съответствие с тези Условия.

22.    Ако работите за Нестле или друга компания, която е в договорни отношения с Нестле, трябва разкриете това обстоятелство.

23.    Вие предоставяте на нас и нашите свързани лица в групата Nestlé всички права, разрешения и съгласия, както и неограничено по територия (световно), неизключително, безвъзмездно, неотменимо, напълно прехвърлимо, без ограничения във времето право (лиценз) да използваме, копираме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, превеждаме, публикуваме, публично показваме, разпространяваме, продаваме, включваме в други материали и създаваме производни произведения от предоставеното от Вас съдържание (със или без Вашето име или други имена, които сте изпратили с предоставеното от Вас съдържание) под каквато и да е форма и медия за търговски или други цели (включително, но не само за създаването на рекламни, маркетингови и други промоционални материали), без ограничения, включително с цел изменение и адаптиране на предоставеното от Вас съдържание и без никакво одобрение или съгласие от или каквото и да е плащане към Вас или друго лице.

24.    Всички отзиви, предложения, информация, данни, идеи, материали, въпроси или коментари, които ни предоставяте на нашия Уебсайт, се считат за неповерителни и свободни за ползване. Всичко, което предавате или публикувате, става наша собственост и Нестле ще има правото и свободата да използва такива отзиви и материали без ограничение за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване, излъчване и постване в социални мрежи. По-конкретно, ние сме свободни да използваме всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във всяка комуникация, която изпращате до Уебсайта за каквато и да е цел, включително, но не само, разработване, производство, рекламиране и маркетинг на продукти, с включена такава информация. Всяка такава употреба е без компенсация за тези, които предоставят информацията или за трети лица. Моля, обърнете внимание, че Нестле има свободата да решава дали да използва или не предоставеното от Вас съдържание и че Нестле може вече да е разработило (или може в бъдеще да разработи) подобно съдържание или да е получило такова съдържание от други източници. В този случай всички права на интелектуална собственост върху това съдържание принадлежат на Нестле и съответните лица, предоставили лицензии.

ОЦЕНКИ (RATINGS) И РЕЦЕНЗИИ (REVIEWS)

25.    Ако с предоставеното от Вас съдържание препоръчвате или критикувате продукти или услуги, независимо дали правите това за специално предназначена за тази цел част от нашия Уебсайт, моля спазвайте следните правила:
(а) трябва да сте навършили 18 години (или да действате под надзора на Вашия родител или попечител); 
(б) не трябва да сте получавали обезщетение, компенсация или предложение за обезщетение или компенсация от което и да е дружество в замяна на предоставеното от Вас съдържание. По-специално, ако имате или сте имали отношения с или сте получили или Ви е обещано да получите каквато и да е форма на възнаграждение или стимул (като пари, отстъпки, безплатни продукти или услуги или други подаръци), дори и да са непоискани, във връзка с предмета на предоставеното от Вас съдържание от доставчика на продукта или услугата или техния конкурент, трябва да разкриете това обстоятелство много ясно в предоставеното от Вас съдържание; 
(в) предоставеното от Вас съдържание не трябва да бъде предоставено, защото имате договор или уговорка да го направите или сте под контрола на трета страна (независимо дали това е доставчик на продукта или услугата или негов конкурент); и
(г) предоставеното от Вас съдържание, включително информацията за Вас, трябва да е точна и  вярна, да представя добросъвестното Ви мнение, съответстващо на Вашия опит с продукта или услугата и да не подвежда или да оставя съмнение, че предоставеното от Вас съдържание е спонсорирано или одобрено от нашия Уебсайт.

26.    Ако работите за Нестле или друга компания, която е в правоотношение с Нестле, трябва да разкриете това обстоятелство.

27.    Споделяйки имейла си във връзка с Вашата оценка или отзив, Вие се съгласявате, че Нестле и нашите договорни партньори могат да използват Вашия имейл, за да се свържат с Вас относно Вашата оценка/ отзив или за други административни цели.

ДОСТЪПНОСТ

28.    Нестле се стреми да направи този Уебсайт достъпен за всички потребители, включително тези с увреждания. Вашето преживяване, докато сърфирате, може да се подобри чрез промяна на Вашия софтуер и настройки на устройството, което използвате (например чрез промяна в размера на текста) или инсталиране на допълнителни помощни технологии. Ако имате въпроси относно достъпността на този Уебсайт, моля уведомете ни.

ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ, ХРАНЕНЕ И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

29.    Информацията на нашия Уебсайт е обща информация за двигателния режим, храненето и здравето и не е предназначена за диагностични или лечебни цели. Нестле не предоставя  медицински съвети или услуги. Моля консултирайте се с Вашия лекар за съвет, включително и преди да предприемете нова диета или тренировъчна програма. Предварителната консултация с Вашия лекар е особено важна, ако сте на възраст под осемнадесет (18) години, бременна, кърмите или имате здравословни проблеми. Никога не пренебрегвайте професионалните медицински съвети или не отлагайте търсенето им поради нещо, което сте прочели на този Уебсайт.

30.    Моля, обърнете внимание, че някои от уебсайтовете на Нестле са предназначени за медицински специалисти и информацията, съдържаща се на тези уебсайтове, не е подходяща за широка аудитория.

ЛИНКОВЕ

31.    Нашият Уебсайт може да съдържа линкове към уебсайтове на трети страни, социални медии, мобилни приложения и други продукти и услуги на трети страни (например реклама) („платформи на трети страни“).Ние не упражняваме контрол върху такива платформи на трети страни, не е задължително да ги одобряваме и не поемаме отговорност за тях, включително по отношение на тяхното съдържание, точност или функциониране. В резултат на това трябва внимателно да прегледате политиките/ известията за поверителност на такива платформи, включително да се информирате за всички промени в тях. Вие поемате риска, ако взаимодействате с тези свързани платформи. Нестле няма задължения и не носи отговорност за такива платформи на трети страни и техните условия.

32.    Ако администрирате платформа на трета страна и искате да се свържете към нашия Уебсайт, можете да включите хипервръзка на собствения си уебсайт към началната страница на нашия Уебсайт (използвайки обикновеното текстово име на нашия Уебсайт); при условие, че го направите по начин, съобразен с настоящите Условия, и: (a) не твърдите или внушавате по какъвто и да е начин, че сте свързани с Нестле, Нестле е одобрило или спонсорирало Вашия уебсайт, (b) не показвате хипервръзката или нашия Уебсайт по какъвто и да е начин, който показва неуважение към Нестле, (в) не създавате връзка към която и да е друга страница на нашия Уебсайт, или (д) не рамкирате нашия Уебсайт или каквото и да е съдържание от него или по друг начин причинявате показването на Уебсайта или съдържанието му в прозорец с какъвто и да е друг материал. Ние можем да оттеглим всяко разрешение за свързване по всяко време по наша преценка. Нямате право да използвате името, логото, слогъните, търговските марки на Нестле или други думи или кодове, идентифициращи Нестле, като бутон за хипервръзка, в метатаг или по какъвто и да е начин, без изричното писмено съгласие на Нестле.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

33.    Ние можем да променим цялата или всяка част от нашия Уебсайт, включително чрез добавяне, премахване или промяна на всяко съдържание, включително потребителско съдържание, по всяко време по наша преценка. Може да Ви уведомим предварително, но не сме задължени за това, освен ако сме задължение по закон или друг нормативен акт.

34.    Нашият уебсайт може да не е достъпен по всяко време. Можем да променяме, спираме или оттегляме съдържание или ограничаваме достъпа до нашия Уебсайт по всяко време по наша преценка независимо дали временно или постоянно, включително заради поддръжка и други технически причини. Може да Ви уведомим предварително, но не сме задължени да правим това.

35.    Тъй като Уебсайтът е софтуерно базирана услуга, възможно е той да страда от грешки или други технически проблеми. Въпреки, че полагаме усилия да отстраняваме тези проблеми своевременно, не носим отговорност да поддържаме Съдържанието или нашия Уебсайт, да правим корекции или актуализации.

36.    Силно препоръчваме да проверите пригодността и съвместимостта на Вашата компютърна система преди да използвате нашия Уебсайт, включително да вземете разумни мерки, за да се предпазите от проблеми със сигурността, например чрез инсталиране на антивирусен софтуер. Ако решите да изтеглите или копирате материали от нашия Уебсайт, правите това на свой риск. Ние не поемаме отговорност за каквито и да било повреди или вируси, които биха могли да засегнат Вашето компютърно оборудване или друга собственост поради Вашия достъп до, използване или изтегляне на какъвто и да е материал от този Уебсайт или в случай на незаконно проникване или намеса в неговите системи.

37.    Нашият Уебсайт е динамична среда и от време на време могат да възникнат неточности и грешки. Ние не носим отговорност за (и не е задължително да се съгласяваме и одобряваме) Вашето или всяко друго съдържание, предоставено от потребители на нашия Уебсайт. Затова трябва да се отнасяте с особено внимание, когато използвате такова съдържание. Винаги търсете съвет от специалист, ако е необходимо. Позоваването на материали от нашия Уебсайт е на Ваш собствен риск.

38.    Нашият Уебсайт не предлага опция за съхранение и Вие трябва да правите копия на предоставеното от Вас съдържание.

39.    Нашият Уебсайт и неговото Съдържание Ви се предоставя „както е”. Доколкото е разрешено от закона, ние не даваме каквито и да е гаранции, изрични или произтичащи от естеството на услугите, законови или други, включително, но не само, гаранции за точност или годност за определена цел, гаранции за липса на нарушения, както и каквито и да е гаранции, че нашият Уебсайт или Съдържание са пълни, точни, надеждни, навременни, без грешки, непрекъснати, сигурни или без вируси, или че който и да е съвет или мнение, получено от Нестле, чрез нашия Уебсайт, са точни, така че да можете да се разчитате само на тях.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

40.    Нищо в тези Условия не изключва или ограничава нашата отговорност във връзка с използването на или позоваването на нашия Уебсайт, ако сме нарушили закона. Нищо в тези условия не засяга Вашите законови права на потребители. 

41.    В нашите общи условия за продажба, публикувани на уебсайтовете, които са и платформи за продажба на стоки, се предвиждат допълнителни клаузи относно отговорността, свързана с продажба на стоки към потребители. 

42.    С изключение на случаите, когато това е забранено от закона, не носим отговорност за каквито и да е косвени, последващи, инцидентни или наказателни вреди, разходи или пропуснати ползи, включително, но не само, по отношение на загубени данни, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса. 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

43.    Вие се съгласявате да обезщетите и да не допускате срещу Нестле, негови служители, директори, акционери, праводатели, правоприемници, търговски представители, дъщерни дружества и свързани лица, да бъдат предявени каквито и да е искове за обезщетения на вреди, пропуснати ползи или други разходи (включително адвокатски хонорари), в следствие на, произтичащи от или във връзка с използването на нашия Уебсайт или което и да е Ваше нарушение на тези Условия.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

44.    Този уебсайт се администрира от „Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128.

45.    Ако имате някакъв въпрос или коментар относно нашия Уебсайт, не се колебайте да се свържете с нас (а) на тел. 0800 16666 (безплатен от цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.; или (б) на e-mail: [email protected], или (в) ни пишете на следния адрес: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

46.    Ние си запазваме правото да правим промени в тези Условия по всяко време по наша преценка. Може да Ви уведомим предварително, но не сме задължени, освен ако закон или друг нормативен акт изисква това. Вие трябва редовното да преглеждате тези Условия. Продължаващото използване на нашия Уебсайт след публикуването на промени в тези Условия означава, че приемате и сте съгласни с тези промени.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

47.    Можете да се свържете с местния дистрибутор, за да получите повече информация за продуктите и услугите във Вашата държава. Ако имате достъп до нашия Уебсайт от друга държава, Вие носите отговорност за спазването на всички приложими закони.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

48.    Вие и Нестле се съгласявате, че всеки спор, отнасящ се до нашия Уебсайт, се урежда чрез преговори, а когато съгласие не може да бъде постигнато в разумен срок, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд в гр. София съгласно от българското законодателство, като не се прилагат разпоредбите на приложимо право съгласно международното частно право .

49.    Ако сте потребител и спорът не бъде разрешен чрез преговори в разумен срок, Вие имате право да сезирате Комисията за защита на потребителите, като се свържете с нея, както е указано на https://www.kzp.bg/kontakti.

ДРУГИ

50.    Тези Условия представляват цялото споразумение между Вас и Нестле по отношение на използването на нашия Уебсайт и Съдържание и заместват всички други предшестващи писмени или устни споразумения между Вас и Нестле със същия предмет. Ако някоя от клаузите на тези Условия бъде обявена от съд за недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение, тази клауза се променя или заличава до необходимата степен и се заменя с действителна клауза, която най-добре отразява намерението на страните, което се извлича от тези Условия, така че Условията да останат в максимална степен в сила. Всяко бездействие или забава от страна на Нестле при упражняването (изцяло или частично) на някое от правата съгласно тези Условия няма да се тълкува като отказ от права или средствата за защита на Нестле. 

© 2019 „Нестле България“ АД. Всички права запазени.