Sort results by
Sort results by

Нашите глобални инициативи

глобални инициативи ил юстрации

През 2017 г. предприехме редица стъпки, за да постигнем напредък в осъществяването на нашите амбиции до 2030 г. Това включва затвърждаване на програмата Нестле за по-здрави деца, разширяването на нашата инициатива „Нестле се нуждае от младите хора“ (Nestle needs YOUth) и по-нататъшното развитие на нашите отговорни дейности по управление на водите.

Здрави деца

Чрез подпомагане на новите поколения да се хранят по-добре и да се движат повече, ще подобрим качеството на живот и ще допринесем за по-здраво бъдеще. Разработихме Нестле за по-здрави деца като събрахме всичко, което е нужно за родителите и хората, които се грижат за деца, да отглеждат по-здрави деца, от водещи изследвания и създаването на продукти до образование и иновативни услуги за хранене и начин на живот.

Прочетете повече за Нестле за по-здрави деца

Младежки инициативи

Глобалната младежка инициатива на Нестле - Нестле се нуждае от младите хора (Nestle needs YOUth), е да помогнем на 10 милиона млади хора по света да имат достъп до икономически възможности до 2030 г. Тази глобална инициатива съчетава и координира всички наши дейности, които подпомагат младите хора по света, включително и Алианс за младежта.

Прочетете повече за Нестле се нуждае от младите (Nestlé needs YOUth)