Sort by
Sort by

Политика по качество

Ангажиментът на Нестле България е да осигури на потребителите продукти в съответствие с мисията, стратегията и политиките на компанията за осигуряване на качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда. Това се постига чрез стриктно спазване изискванията за безопасност и качество на продуктите, недопускане на трудови злополуки и професионални заболявания или поне тяхното минимизиране, съобразно възможностите на съвременните методи и средства за безопасност.

Доверието на нашите потребители се основава на имиджа на компанията за постоянно предоставяне на висококачествени продукти. Непрекъснато полагаме усилия, за да подсигурим това доверие.

Вдъхновени от научните открития на нашия основател Анри Нестле, който е създал първото мляко за кърмачета през 1867г., ние вярваме„ че доверието на консуматорите трябва да бъде поддържано и подобрявано ден след ден.

Всеки продукт на рафта, всяка услуга и всяка обратна връзка от клиент или потребител ни помага да поддържаме това доверие. Името на Нестле върху продукт или услуга е знак за безопасност и пълно съответсвие с българското и европейско законодателство, както и за стриктно спазване на политиките. принципите и стандартите за Качество.

Всеки служител на Нестле участва в постигането на тези високи стандарти чрез прилагане на Нестле Системи за управление на Качество, Здраве, Безопасност и Опазване на околна среда. Това пълно съответствие с ISO стандарти и Системата за Управление на Качество и Безопасност е проверено и от независими сертификационни органи от трети страни.

В следващите редове ще намерите добавен и документа „Политика по Здраве, Безопасност и Околна среда“, който можете да прочетете както на български, така и на английски. В него ще разберете повече относно какво се крие в основата на нашата комапния, как печелим доверието и предпочитанията на потребителите, какви са нашите ангажименти и стремежи, осигуряването на безопасност в храните, както и още много.

 Прочети документа „Политика по Здраве, Безопасност и Околна среда“

Read document "Quality, Safety & Environmental Policy"