Sort by
Sort by

Нашите доклади

Публикувайки доклад Нестле в Обществото, нашата цел е да споделяме по прозрачен начин информация за дългосрочното ни влияние върху обществото и как това е неразривно свързано с изграждането на нашия дългосрочен бизнес успех.

процеси и доклади

Историята на публикуваните ни доклади

От 2007г. до сега, на всеки две години публикуваме доклади за нашето Създаване на Споделена Стойност (CSV), устойчивост в използването на околната среда и изпълнение на съответствието с нормативните рамки, и към момента вече използваме на годишна база обширен он-лайн начин на споделяне относно Нестле в Обществото.

Комуникацията ни в по-широк мащаб

Нашият обширен он-лайн доклад Нестле в Обществото, резюмираният печатен доклад, конкретни казуси, аудио съдържание, и видео материали са приложени към нашия Годишен Доклад, който очертава нашето бизнес и финансово представяне.

Заедно те съставляват неразделна част от нашата цялостна комуникация на CSV, устойчивото използване на околната среда и изпълнение на съответствието с нормативните рамки, както и включва Глобалния Договор на ООН/ Комуникация в рамките на инициативата Животновъдство, Околна среда и Развитие LEAD (Livestock, Environment and Development), касаеща изискванията за постигането на прогрес в тази област – СОР (Communication on Progress).

комуникация и екип

Нестле в обществото: Създаване на Споделена Стойност и изпълнение на ангажиментите ни

За по-широка достъпност и прозрачност, докладът може да бъде свален на френски, испански и немски. Също така, Нестле предоставя архив, в който можете да намерите и свалите и предишни издания, за да получите повече информация относно постиженията и целите на компанията при създаването на споделена стойност.

Създаване на Споделена Стойност в България

Нестле България е лидер в областта на балансираното хранене и активния начин на живот и развива програми както за служители така и за широката публика. Компанията е социално отговорен работодател както и дългосрочен партньор и активен участник в кариерното развитие на младите хора в България.

ферми за обработване