Иновации и реновации (R&D)

Иновациите са в основата на нашата компания от самото ѝ начало. Независимо дали става въпрос за удобство, здраве или удоволствие, нашият екип за иновации и реновации създава надеждни продукти, системи и услуги, които допринасят за подобряване на качеството на живот на хората.

Нашият екип R&D управлява проекти, които преминават от разработване на опаковки и оборудване, до проектиране на храни и напитки за пилоти на Solar Impulse, първият опит за заобикаляне на земното кълбо в слънчево задвижвани самолети; работа с Imperial College London за подобряване на храненето или за производство на малко кубче, което се справя с недостига на желязо.

Едно трябва да бъде ясно: в Nestlé има голям брой проекти за учени, инженери, диетолози, хранителни технолози, дизайнери, регулаторни специалисти и представители на грижата за потребителите.

Нашата R&D мрежа е най-голямата в хранително-вкусовата промишленост с 23 центъра за иновации и развитие, 4800 учени и изследователи, работещи по целия свят. Можете да се присъедините към нас в различни области:

Центрове за продуктови технологии на Nestlé: Центровете за продуктови технологии (PTCs) предоставят технически опит за развитие на нашите продукти, производствени и опаковъчни процеси. Всеки от тях е съобразен с конкретен бизнес и определени продуктови категории - като такъв, той действа като глобален център. Например, PTC в Швейцария предлага световно ноу-хау за кафе, напитки, зърнени храни, млечни продукти и хранителни продукти.

Приложни групи за иновации и реновации в Nestlé: Присъединени към отделни фабрики на Nestlé, приложните групи за иновации и реновации гарантират, че нашите продукти отразяват местните вкусове. Те също работят с Центровете за продуктови технологии (PTCs) за тестване на научни приложения. Тук ще получите широк поглед за всичко - от грижи за домашни любимци на Purina, до шоколад на KitKat®.

Вътрешни фундаментални изследователски центрове: Институтът по здравни науки „Nestlé” осигурява и превежда биомедицинските изследвания в персонализирано научнообосновано хранене. Научноизследователският център на Nestlé предоставя научни знания и изследователска база за обновяване на продукти и иновации. Звеното за клинично развитие осигурява медицинска експертиза и управлява клинични проучвания на компанията в световен мащаб.

Докосвам се до нови технологии и умения в работата си. Изграждам знания за Nestlé и подобрявам собствените си технически умения - и всички печелят. Водя други технически експерти и същевременно се уча от тях.

​​​​​Joany photo
Джоани