Sort by
Sort by

Професионалистите от логистика в Nestlé играят решаваща роля в осигуряването на качествени продукти за нашите клиенти и потребители. За да постигнем това, ние си сътрудничим с търговските екипи за разработване на прогноза за търсенето, а също и с нашите доставчици по целия свят, за да гарантираме, че получените суровини и материали са отговорно произведени. Балансираме нивата на стоковите запаси, за да гарантираме нужните количества за доставка. Веднъж произведени, логистика е отговорна за безопасното съхраняване и транспортиране на продуктите, за да отговори на нуждите на клиентите и на потребителите. Ние сме подравнена, гъвкава и приспособима организация, която се ангажира да постига резултати, не само в рамките на логистика, но и в подкрепа на общите бизнес приоритети.

Специалистите в отдел логистика могат да поемат много различни пътища в изграждането на възнаграждаваща кариера в Nestlé. Независимо дали ще се присъединиш към нас в планирането на търсенето и предлагането, снабдяването, физическата логистика или обслужването на клиенти, ще допринесеш да сме по-близо до нашите клиенти и продуктите ни да са налични.

С големия брой възможности в Nestlé имате възможност да променяте ролите и местоположенията си, дори и в световен мащаб.

Снабдяване

Като стратегически партньор на нашия бизнес, екипът ни по снбдяване помага на компанията да постигне устойчив растеж. Професионалистите в Nestlé осигуряват отговорно снабдяване и създаване на стойност. Разположен в центрове в Швейцария, Панама и Малайзия, дивизията предоставя набор от услуги, включително управление на поръчки за специфични суровини, опаковки, непреки материали и други услуги. Хъбовете също поддържат пазари с управление на местните разходи.

За теб това ще означава възможност да се превърнеш в истински стратегически партньор - да осигурим устойчива стойност и да работим с бизнеса, за бизнеса.

Nestlé оценява твоя опит. Можеш да се ориентирш в желаната от теб позиция и да намериш всички инструменти, които да ти помогнат да постигнеш целта си. И това е глобално, така че имаш много възможности за мобилност.

​​Manuel photo
Мануел